ยกระดับบริการทางการเงินอีกระดับ LH Fund – LH BANK ประสาน INVESCO เพิ่มขึ้นศักยภาพกับโอกาสการลงทุนทั่วโลก

LH FUND จับมือ LH BANK ลงลายมือชื่อความร่วมมือกับดัก INVESCO Asset Management ผู้จัดการทุนทรัพย์ระดับโลก ครอบครองพันธมิตรมากขึ้นพลังและจังหวะการลงทุนทั่วโลก เติมเต็มประเทืองทัพรวมหมดด้านเทคโนโลยีกับข้อแนะการลงทุน นับว่าเป็นสาวก้าวแรกในที่งานยกฐานะการให้บริการทางการเงินพร้อมด้วยเรื่องคร่ำหวอดด้านการบริหารการเงินจากผู้บัญชาทุนทรัพย์ระดับโลก กองกลางหลักทรัพย์สั่งการทุนทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขีดคั่น หรือไม่ก็ LH Fund ด้วยกันธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขีดคั่น (มหาชน) หรือว่า LH BANK พร้อมด้วย INVESCO Asset Management ร่วมเซ็นข้อกติกาการช่วยกันในที่การลงทุนเพื่อ “ทวีประสิทธิภาพและจังหวะการลงทุนทั่วโลก.มันสมองมันสมองต้นร่างไร้เขี่ยนระลึกขบกัด” มร.เอียงอร์รี่ หางนก ประธานบุคลากรว่าการสรรพสิ่งเขตเอเชียเธอกลมประเทศชาติ ผดุงสิทธิ กรรมาธิการเจ้าสำนัก หุ้นส่วนหลักทรัพย์ว่าการเงินทุน แลนด์ แอนด์ เฮโล้าส์ ขีดคั่น เห็นว่าการวางแผน Asset Allocation สถานที่บริสุทธ์ จะช่วยผู้บริโภคเหลือใจในตอนสถานที่เศรษฐกิจแปรผัน หรือว่าท่ามกลางประกาศรูปการณ์แห่งหนส่งผลอย่างมากต่อตลาดหลักทรัพย์ เห็นได้มาแหวในตอนที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์มีการขึ้นลงติดสอยห้อยตาม ความวิตกกังวลคดีเศรษฐกิจพื้นโลกแห่งหนชะลอตัว เรื่องศึกสงครามการค้า แนวนโยบายการเงินสรรพสิ่งธนาคารกลางสรรพสิ่งสหรัฐด้วยกันทั่วโลก ทุนรอนแห่งหนมีงานก่อ Asset Allocation แห่งหนดีงาม สมรรถปรับเปลี่ยนได้ติดสอยห้อยตามเหตุการณ์ มีงานพินิจพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง และประกอบด้วยการลงทุนในที่แหล่ๆ Asset class จะออกผลชดเชยที่บริสุทธ์พอเปรียบเทียบกับความเสี่ยง ข้อตกลงความร่วมมือในโอกาสนี้ จักนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมรู้ร่วมคิดสรรพสิ่งทั้ง 3 หุ้นส่วน เป็นพิเศษ Portfolio Solution ไม่ก็ Asset Allocation จ้าทรัพย์สมบัติออกทุนเพื่อให้ผลดียิ่งอายุมากผู้บริโภค Wealth ไม่ก็ หมวด High Net Worth เพราะประกอบด้วยผู้สั่งการทุนทรัพย์ยิ่งใหญ่อย่าง INVESCO ลงมาช่วยมากขึ้นพลังด้วยกันจังหวะการลงทุนทั่วโลก คุณมนประเทศชาติ รักษาสิทธิ์ กรรมาธิการผู้อำนวยการ กงสีหลักทรัพย์สั่งการทุนทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮโล้าส์ กำหนดยุคปัจจุบัน INVESCO ประกอบด้วยของมีค่าที่สั่งการ (AUM) อยู่ที่ 954.8 โล้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ด้วยกันประกอบด้วยสำนักงานสาขาในประเทศกระยาเลย รวม 25 ด้าว อีกรวมหมดมีประวัติสิ่งนานในที่การจัดการการลงทุนกว่า 50 ปี “เพราะด้วยการช่วยกันกักคุมในคราวนี้ มุข INVESCO จักส่งทีมงานมาร่วมครอบครองคณะกรรมการแก่ทรัพย์สินให้ทุนร่วมกับผู้จัดการทุนรอนของ LH Fund ด้วยกันบุคลากรจัดการ Product Management สรรพสิ่ง LH BANK เพราะว่าเทคโนโลยีมุขข้างการลงทุนจักถูกสอนมายังผลิตภัณฑ์การลงทุนของ LH Fund และส่งต่อจากไปยังผู้ลงทุนผ่านคำแนะนำการลงทุนสรรพสิ่ง LH BANK เพื่อที่จะซูบโจทย์ความมุ่งมาดปรารถนาสิ่งของผู้ลงทุนประการไร้พรมแดน” “ขนมจากความร่วมมือกับ INVESCO เป็นเหตุให้อีฉันประกอบด้วยความเชื่อมั่น เหมือนกับประกอบด้วยตัวแทนสรรพสิ่งฉันสิงสู่ในท้องตลาดต่างด้าว เป็นเหตุให้ฉันทันประกบสถานการณ์การลงทุนในตลาดสถานที่ประธานๆ ขนมจากคดีคร่ำหวอดในที่คดี Multi-asset Management ของ INVESCO ถือเอาเป็น Strategic Partner ที่จะสะท้อนกลับเป็นคุณให้ผู้ใช้ LH Fund ด้วยกัน LH BANK” คุณกลมรัฐทูล PR NewsLH BankLH FundInvestco