ยกขึ้นกลยุทธ์ AIS Academy บังเกิดผลได้ด้วยการก่อสร้าง ‘มนุษย์’

ณเข้าสังคมเวลา Digital Disruption เกือบจะไม่มีหน่วยงานไรเกินแห่งไม่ได้สารภาพความกระทบกระเทือน งานไม่ได้วางแผนสารภาพกับความเปลี่ยนแปลงด้วยกันกระทบ Disrupt เสื่อมโทรมเอง นับดำรงฐานะฝันร้ายสิ่งของหุ้นส่วนธาดานวัตกรรมทั้งหมด กงสีจักสาวเท้าไปสู่อนาคตกาลไม่ไหวเกินถ้าหากไม่ได้เตรียมการขนบต้านทาน แต่การที่จะประสบความสำเร็จที่งานทำ Transformation ได้ หามิได้การแห่งหน่วยงานตรงนั้นประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด แต่ว่าครอบครองก็เพราะว่างานมีเท้าหน้าแห่งหนประกอบด้วยโลกทัศน์เปิดกว้างประกบการเปลี่ยนแปลงครบครันรับมือดามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กับการพัฒนา ‘มนุช’ แจกครบถ้วนเดินหน้าจรในทิศทางเดียวกัน Techsauce ได้มามีโอกาสฟังทรรศนะสิ่งของคุณฟันติลงมา เลอเลิศยุติธรรม หัวโจกคณะเทศมนตรีด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส จดกลวิธีทั้งหมดสิ่งของ AIS Academy ข้างงานสอดส่องด้วยกันพัฒนาบุคลากร ไปสู่งานดำรงฐานะผู้นำหน่วยงานสรรพสิ่งคนรุ่นใหม่ ตลอดจน การพาตัวปัญญาสิ่งของ AIS ด้วยกันพาร์ทเนอร์นานาประเทศขนมจากต่างๆนาๆอุตสาหกรรมไปสู่ Public ในแนวทางหารือผ่าน AIS ACADEMY for THAIs ทั่วณกรุงเทพมหานคร กับต่างจังหวัดในฐานะองค์กรแห่งหนคิดเผื่อว่าการพัฒนา “มนุชประเทศไทย” ที่มาของการตั้งขึ้น AIS Academy เมื่อ 4 ชันษาที่ผ่านมา เจ้าเอ็งสมชัยชนะ ยิ่งจริงจุดค์ CEO- AIS ได้มาข่าวสารกลับด้านร่างการงานอีกด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation) ในองค์กร กระนั้นก็ตาม พอพูดถึงวาจาแหวดิจิทัล มนุษย์มักจะนึกถึงกรณีสรรพสิ่งฮาร์ดแวร์ยิ่งกว่าซอฟต์แวร์ อย่างการลงทุนในแอปพลิเคชันหรือณเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ เสียแต่ว่าทาง AIS ฉันมองว่า กลวิธีแห่งหนประธานในความเปลี่ยนแปลงคือว่ากรณี ‘คน’ เพราะว่าสมมติว่ามีเครื่องใช้ไม้สอยแห่งหนก้าวหน้าแต่ว่ามนุษย์เปล่าครบถ้วนก็พ้นไปผลดี ความพร้อมสิ่งของคนจึ่งเกิดเรื่องประธาน เราจึงทำจัดตั้งคณะภายในระยะพรรษาแต่ต้น โดยเริ่มขนมจากการ Disrupt กลุ่มทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resources (HR) ก่อนกำหนด เพราะว่านับว่าเป็นอย่างที่มีความหมายยิ่งประกบหน่วยงานและประกบงานสร้าง Transformation แล้ว ณปีภายหลัง เราได้มาสับเปลี่ยนการฝึกฝนบุคลากรต้นร่างเก่า ด้วยเหตุที่ก่อเกิดกรณีไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานด้านการเล่าเรียน จึงเป็นหัวนอนปลายตีนสิ่งของงานตั้ง AIS Academy ขึ้นไปมา กลวิธีแห่งหนสำคัญในการสร้าง Digital Transformation สรรพสิ่ง AIS คือว่าเรื่อง ‘คน’ เพราะถ้าหากมีเครื่องมือแห่งก้าวหน้า แต่คนไม่ครบครันก็พ้นไปประโยชน์ ความพร้อมของมนุษย์จึงเกิดเรื่องสำคัญ ทีเด็ดทั้งมวลสิ่งของ AIS Academy ที่การพัฒนาเจ้าหน้าที่ ดังที่กระทั่ง 70% สรรพสิ่งคน AIS ครอบครอง Gen Y อีกรวมหมดเหตุการณ์สิ่งของแหล่งหล้าแห่งหนแปรไป ทาง AIS แล้วจึงริเริ่มทำเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมงานทั้งผองแจกกับคนรุ่นหลัง กระทำเปลี่ยนด้านฝึกอบรม พัฒนาวงในมากๆ Segment ขนมจากแห่งดั้งเดิมโอกาสสรรพสิ่งความเจริญรุ่งเรืองเกิดเรื่องของงานแห่งหนผู้บังคับบัญชาจ่ายโอกาสอันควรแจก แต่ว่าทาง AIS ได้มาทำให้เรียบทรรศนะใหม่ ให้โอกาสแจกเจ้าหน้าที่ได้มาถือครองความเจริญรุ่งเรืองด้วยตัวเอง เพราะว่าเริ่มจากงานสร้างวัฒธรรมะของการเล่าเรียน Learning Community การสร้าง Knowledge Stationเสมือน Community ของการแลกผลัดกันศึกษาระหว่างห้าม พนักงานสมรรถเข้าดำเนินการ ค้นคว้าใส่ความเข้าใจเพิ่มเติม อีกทั่ว อีกต่างหากเป็นหลักแห่งหนในการเผื่อแผ่ปัญญา บ่อยครั้งแห่งคว้าประกอบด้วยงานว่าการชี้แจง กระทำชักชวนพวกเทศมนตรีลงมาแลกเปลี่ยนปัญญาด้วย ยิ่งไปกว่านี้ ดีฉันเชื่อแหวบุคลากรสมรรถปรับปรุงตนเองได้มาทุกหัวระแหง ตลอดเวลา ผ่านแห่งใดก็ได้ จึ่งมีการพา Digital Learning Platform เข้ามาดัดแปลง จ่ายพนักงานทำความเข้าใจทำความเข้าใจความถนัดนวชาตๆ ที่จะลุ้นที่การพัฒนาในสายงานด้วยตัวเอง ทำปรับปรุง Education Platform “Learn Di” “Read Di” เพื่อที่จะตอบโจทย์ Self-Learning ขึ้นที่ พรรษา 2016 เป็นแหล่งศึกษาแปลนออนไลน์ สามารถทำให้เสมอกาลเวลาการเล่าเรียนได้มาตามไลฟ์สไตล์ ในระหว่างแห่งพนักงานทำความเข้าใจ ทาง AIS จักจ่าย Token เป็นบำเหน็จ จากการอ่านหนังสือ เข้าชั้นเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Wellness จรจวบจนถึงร่วมที่กิจกรรมปะปนกัน หอสมุดดิจิทัล ‘AIS Read Di”งานสร้าง Smart Office’ แปรสภาพแวดล้อมการทำงานนวชาต ปรับสภาพแวดล้อมของการงาน แชร์พื้นที่กระทำระหว่างห้าม จากแห่งหนแต่ก่อนประกอบด้วยงานเส้นสายจำแนกระหว่างระดับงานแต่ละสถานะ แต่ละกลุ่มชัดแจ๋ว ซึ่งครอบครองความไม่สะดวกณการเคลื่อนตัวสิ่งของหุ้นส่วน มุข AIS แล้วจึงได้ตัดทอนความหมายในด้านนี้ลง ผลลัพธ์แห่งหนเห็นได้ชัดเคยตกว่า เกิดความโปร่งสบายแจ้ง (Transparency) จำเริญ ประกอบด้วยงานแบ่งลดลง องค์เมธาในการเข้าถึงวงในทุกชั้น ทำเอาเหลือบเห็น Fast Track สิ่งของคนรุ่นหลัง ดีฉันคงจะริเริ่มเห็นเทศมนตรีแห่งหนเป็น Young Generation เติบโต จริงๆ จากนั้น พอมองย้อนกลับจร งานก่อ Transformation คนแห่งดำรงฐานะรุ่นพี่ต้องปรับพฤติกรรมยิ่งกว่า จากแห่งเมื่อก่อนนี้ ฉันมอบเวลาการงานครอบครองกฎตัดสินงานเลื่อนตำแหน่ง แต่ช่วงปัจจุบัน เราจับ Performance ดำรงฐานะเกณฑ์การตรวจวัดหลักเขตแห่งหนประธาน ตลอดจนงานก่อสร้างดารณีใหม่ ขณะเดียวกัน ก็ได้ประกอบด้วยการตัดทอนชื่อสถานะจากบริบทสรรพสิ่งมุข AIS จ่ายเหลือลดลงทั่ว VP, SEVP, SVP, AVP เหลือหลอพ่าง Head of เท่านั้น ด้วยเหตุที่งานแปลน Hierarchy ทำเอา Process สิ่งของการงานเยอะขึ้นไป พอเรากระทำแปลน Transparency เติบโต ทำให้ตัดทอนเรื่องมืดแปดด้านระหว่างกักคุมลง สมรรถทำงานเร็วขึ้น จ้าคอร์สณการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดระดับของเอไอเอส ทิวทัศน์บรรยากาศ ‘แผน รู้ จาก ล้ม’นอกจากนี้ AIS ยังได้จัดหลักสูตรเพื่อที่จะเสริมสร้าง Inspiration สูงสุด ด้วยเหตุที่ไม่ต้องการมอบมนุษย์ AIS ชิดสันอธิคม แต่ว่าขนมจากประสบการณ์ฉันคว้าศึกษาแหว นวัตกรรมจักก่อกำเนิดก็ต่อเมื่อจำต้องเจ๊งได้มาบ้าง จำเป็นต้องกล้าที่จะเห็นด้วยดุตนเองคลาดเคลื่อน จึงสรัางประเพณีนิยมหน่วยงานขึ้นไปมานวชาต เพราะว่าเรียกหาดุ ‘แผน รู้ ขนมจาก ล้ม’ โดยจ่ายบุคลากรนำกิจจาลงมาเจือจานเกลอๆ ณหน่วยงานเพื่อที่จะไม่ได้พวกเขาทำซ้ำที่เหตุตรงนั้นอีก ซึ่งเราพบพานแหวครอบครอง Change Agent แห่งหนประธาน ไม่จำเป็นต้องเกิดเรื่องการทำงานแค่นั้น แต่เกิดเรื่องการก่อสร้างแรงดลใจ ซึ่ง Growth Mindset เกิดเรื่องประธาน โดยแผนการตรงนี้ คว้าคัดเลือกบุคลากรกระทั่ง 200 มนุช ชกท้องแห้งก่อสร้างเครือข่ายของตัวเอง ฉันได้มาทำความเข้าใจดุ มนุษย์ AIS หิวจักเป็นมนุชแห่งหนคลาดบ้าง ไม่ต้องประสบความสำเร็จทุกเมื่อ เพราะถ้าหากหน่วยงานทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกตวาดคลาดจากนั้นจะครอบครองความชั่วร้ายส่วนตัวเจียรเลย ไอเดียของใหม่จะไม่มีขึ้นในหน่วยงาน รวมทั้ง การแจ๋ ‘แผน ACT – AIS Creative Talents’ โดยบังเกิดผลเจียรแล้ว 2 เหน้า กับกำลังเข้าสู่หนุ่มแห่งหน 3 ครอบครองแผนแห่งสนับสนุนสนับสนุนมอบบุคลากรกล้าหาญเปิดเผย กล้าสร้างในอันแห่งหนไม่เคยสร้าง กับให้โอกาสมอบเจ้าหน้าที่ในทั้งปวงชั้นลงมาเรียนรู้สมรู้ร่วมคิดในสัณฐาน Networking ที่จะสนับสนุนแจกเกิด Cross Functional เช่นกัน รวมถึง โปรเจค Inno Jump โดยพวก NEXT เช่นกันเค้าโครงความคิดตวาด Innovative ไม่ไหวหมายถึง Product พางอย่างผู้เดียว เสียแต่ว่าคงจะเป็น Process ใหม่ก็ได้ กระบวนการก่อกระไรใหม่ตกลง ทิวทัศน์บรรยากาศ ‘แผน ACT’‘Career Model’ แบบแผนผังของบุคลากรณการ Navigate ตนเองมอบเติบโตณไม่ทันเวลาอาชีพ ฉันเชื่อแหว จังหวะที่พนักงานจะเจริญคว้านั้น สิงสู่ที่บุคลากรดำรงฐานะผู้กำหนดเอง ถ้าหากเจ้าหน้าที่กระทำอย่างเต็มที่ยิ่งกว่า 50% ที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเองแหวจะให้โอกาสหรือไม่ ทั้งหมดโดยมากคิดบริหารเจริญจะจำต้องเป็นที่รูปพรรณข้างบนปีกเดียว แต่ว่า AIS ไม่ไหวเชื่อแบบนั้น แล้วจึงได้สร้าง Career Model ขึ้นลงมา เพราะเราเชื่อดุโอกาสอันควรที่การก้าวหน้าอยู่ณหัตถ์สรรพสิ่งพนักงาน ดังนี้ แล้วจึงขึ้นกับตัวบุคลากรเองตวาดโหยจะเติบโตไปในแนวไหน กงสีกล้าแห่งมอบแบบแปลนมอบ Career Model เป็นตัวเป็นตนมัคคุเทศก์ดุณงานที่จะเจริญในสายงานแต่ละการงาน พนักงานน่าจะต้องมีความรู้ ความชำนาญ เหตุคร่ำหวอดในปีกไหนบ้าง ซีกอีกครึ่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำรงฐานะคนรับผิดพอใจณงานคว้าไขว่ปัญญาด้วยตัวเอง สมมติว่าบุคลากรพ้นไปความรับผิดชอบที่การเติมเต็มความรู้แจกกับตนเอง ทางหุ้นส่วนก็ไม่สามารถรับผิดชอบที่เนื้อตัวสรรพสิ่งฉันได้ ฉันเชื่อดุสภาพแวดล้อมของ AIS จักเป็นภาวะแวดล้อมสรรพสิ่งมนุษย์ที่รับผิดชอบตนเอง เราล้มเลิกเช็คเวลาทำงาน อายุงานไม่ได้ครอบครองคำตอบสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์สำนักงานมานานคงจะดำเนินการต่ำกว่าคนแห่งหนเข้าสิงสู่ได้เปล่ากี่ทอผ้าปี อีกทั้งคนดีฉันคงไม่ไหวมุ่งหมายไฮเทคในสายงานไหนงานหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกตวาดตัวเองมีความสามารถที่จะสร้างอย่างไรได้ฐานดุหนึ่งอย่าง แหล่องค์กรแห่งเสื่อมเสียด้านในไป เพราะไม่ได้ได้โอกาสจ่าย บุคลากรคว้าทดลองทำกระไรใหม่ๆ แต่การแห่งให้โอกาสแจกบุคลากร องค์กรจักเปล่าเสียคนกลุ่มนี้จร เพราะมนุษย์เหล่านี้ไม่ได้นั่งคอยมอบกงสีจ่ายจังหวะจ่าย พวกเขาจะเตรียมความพร้อมของตนเองอยู่ทุกเมื่อ อนาคตกาลพนักงานประจำอาจจะลดลง คนรุ่นใหม่โหยทำอย่างไรหลักแหล่งโคนจัดการได้เงินเพียงประการฝ่ายเดียว ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรพร้อมกันกับการเปิดโอกาสบุคลากรได้มาทดลองก่ออย่างไรใหม่ๆ ถือเป็นข้อสำคัญ มากองค์กรแห่งหนเสียคนข้างในจร ก็เพราะว่าไม่ไหวมีโอกาสจ่ายเจ้าหน้าที่ได้มาพิสูจน์ทำเช่นไรนวชาตๆ เสียแต่ว่าการที่เปิดโอกาสจ่ายบุคลากรได้พิสูจน์ทำอย่างไรนวชาตๆ องค์กรจักเปล่าเสื่อมเสียเหล่านี้จร บทบาทของ HR แห่งกลาย HR ของ AIS ตรงนั้นจัดเป็น Business Partner เราจึ่งทำให้เสมอขนบทีเด็ดมอบ HR รู้เหตุการงานอีกด้วย เพราะถ้า HR จนด้วยเกล้าตวาดการงานจักไปมุขไร ล้วนแล้วไปด้วยเป็นไปไม่ได้แห่งหน HR จะเตรียมความพร้อมสรรพสิ่งคนจ่ายซูบปัญหาสิ่งของการงาน AIS มีงานปรับใช้คืนสวัสดิการแปลนผ่อนปรน (หรือว่า Flexible Benefit) เข้ากับการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมการดำรงชีวิตสิ่งของตนเองคว้า การจัดทำ AIS Wellness Program ตามที่คนรุ่นหลัง ไม่ไหวตอแยตวาดเป็นไข้จากนั้นจะรักษาอย่างไร แต่ยั่วตวาดบริษัทประกอบด้วยโปรแกรมอย่างไรที่จะทำเอานกเขาไม่จับไข้ จรจนกระทั่งเพิกถอนงานจดหมายกาลเวลา โดยมุ่งเน้นว่าความรับผิดชอบตนเองของเจ้าหน้าที่เกิดเรื่องที่ประธานเต็มที่ AIS ACADEMY for THAIs กิจจานุกิจคิดหากว่า เพื่อชาวไทย นำอวัยวะความรู้ไปสู่ Public ตามที่ดีฉันเหลือบเห็นดุ เหตุ Transformation คนที่เข้าถึงองค์เมธานี้ ส่วนใหญ่จักครอบครองพนักงานบริษัทเอกชนหรือภาครัฐบาล จึ่งครอบครองการงานที่ทาง AIS คร่ำเคร่งที่จะเติมเต็มจับองค์ความรู้แห่งหนเป็นคุณกับ AIS เผยแพร่สู่ทั่วไป ที่สถานะองค์กรแห่ง “คิดถ้า” จำนงที่จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งณการลุ้นพัฒนาความสามารถความรู้ ด้วยกันขยายสมรรถภาพสรรพสิ่ง “คนแหลมทอง” AIS ได้มานำองค์ความรู้ทั้งจาก AIS ด้วยกันพาร์ทเนอร์ระดับนานาชาติ ในต่างๆนาๆอุตสาหกรรมมารวมอุดหนุนเปลี่ยนครรลองงานสัมมนา โดยจัดงานสัมมนานานาประเทศ ACADEMY for THAIs ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ระยะจันทราตุลาคม พรรษา 2561 ซึ่งได้มาเกียรติศักดิ์จากชำนัญพิเศษปีก Digital Disruption แห่งหนมีชื่อเสียงสุดยอด ประการวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มาร่วมแชร์แนวคิด งานสาวก้าวโดดข้ามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กับการปรับตัวมอบเท่าทันประกบความเปลี่ยนแปลงสิ่งของผู้ซื้อเวลาดิจิทัลแห่งมีผลประกบการขับกรีธาณแหล่งหล้าการทำงาน จากนั้น ช่วงต้นปีที่ผ่านมา AIS Academy ได้มาจัดงาน AIS ACADEMY for THAIs: Intelligent Nation Series เพราะจับ Case Study แห่งน่ารู้ณบริบทของไทยและระดับโลกประการ Netflix, IBM, Skype, เซ็นทรัลทีม, ที่ว่าการจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และ Class Café ลงมาสะท้อนจ่ายเห็นถึงเค้าโครงความคิดงานสาวก้าวโดดข้ามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ล่าสุด AIS Academy ได้มาคลายตัวปัญญาสม่ำเสมอเจียรยังส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก ในการทำงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region อวัยวะความรู้สู่เขต แห่งหนเมืองเชียงใหม่ โดยจับสูตร Business Transformation จากองค์กรชั้นยอดสิ่งของประเทศไทยกับนานาประเทศ ทั่ว Google Cloud, IBM, Amazon, ประเทศไทยคม, The Standard ด้วยกัน AIS มาร่วมแลกเปลี่ยน ถกความเห็นแจกอายุมากผู้ผลิตในพื้นที่ได้มีความพร้อมต้านทานกับเหตุท้าทายสรรพสิ่งพื้นแผ่นดินกาลเวลาดิจิทัล ด้วยกันมองเห็นจดนัยสรรพสิ่งงานชดใช้ Data ที่การต่อยอดอยากปากแห้งเพิ่มโอกาสมุขงาน ครบถ้วนเน้นความสำคัญสรรพสิ่งการทวีตัวปัญญากับเจริญความถนัดที่ประธานประกบการพัฒนาบุรีสู่ SMART CITY และถอดบทเรียนงานดูดดึงหยิบยก “ข้อขี้” ลงมาลุ้นส่งเสริมประเทืองแจกการงานประสบผล ซึ่งถือเอาเป็นการขจายอวัยวะความรู้แห่งขาดไม่ได้ในพื้นโลกอนาคต ลงมาอุดหนุนเพื่อจะ “คนประเทศไทย” ได้ยกสถานภาพคุณภาพชีวิตด้วยกันก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เรียงความนี้เป็น Advertorial Corp InnovAISAIS AcademyDigital Transformation