มโนหรอ่ะ! ครั้น Ethereum Blockchain มาที่ครรลองแมวชัดเจน ๆ ภายใต้ชื่อ CryptoKitties

CryptoKitties เว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมียวเสมือนจริงโดยชดใช้ Ethereum Blockchain (ETH) เป็นระบบสิงสู่หลังฉาก ลาวัณย์ของมันทำมอบเว็บนี้โด่งดังแห่งกักขฬะข้ามคืน ซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยการซื้อขายบนบานศาลกล่าวเว็บไซต์มูลค่ารวมมากกว่า 9 โล้นดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ก็คิดเป็นสมบัติประเทศไทยอยู่ที่ 300 โล้นกว่าตีนต่อจากนั้น CryptoKitties ปรับปรุงขึ้นไปเพราะว่า AxiomZen กองกลางปรับปรุงซอฟต์แวร์ด้าน VR, AR ด้วยกัน Blockchain เชื้อชาติแคนาดา เพราะว่าครอบครองเกมแพร่พันธุ์เหมียวแปลนเสมือนแน่ๆออกมาค้าขาย ชดใช้ Ethereum Blockchain (ETH) เป็นระบบอยู่ข้างหลัง ปัจจุบันณ เวลานี้ประกอบด้วยแมวออกมา 20 รุ่นหลังจากนั้น จบตรงนี้ไม่ไหวเล่นแปลนให้เปล่า ๆ ใช้คืนต้องใช้สินทรัพย์ Ethereum หรือ ETH ลงมาจับจ่ายใช้สอยแมวอีกด้วย เพราะต้องยกมาเงินตราแห่งอีฉันชดใช้จากไปแลกที่กบิลมาเป็น ETH ก่อนกำหนด ซึ่งแมวรุ่นเริ่มต้นแห่งอิฉันจะซื้อก็มีราคาสิงสู่ที่คาดคะเน 1 ETH เท่าๆ กับสินทรัพย์มูลค่า 440.12 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดดูดำรงฐานะเงินตราไทยกะ 14,000 ตีน) โดยแมวแต่ละตัวถูกขีดคั่นเอกลักษณ์สรรพสิ่งตนเองผ่านยีนแห่งหนทาง 256 เลขฐานสอง เป็นเหตุให้มีความน่าจะเป็นที่จะมีหนทางไม่เหมือนกันสูงถึง 4 โพกหัวล้านแบบสถานที่รั้งขึ้นปันออกแลกเปลี่ยนได้มา ตรงจุดนี้เองที่ทำให้เกิดการขายแมวสถานที่มีรูปพรรณสัณฐานประหลาดหรือรายตัวต่างกันให้กำเนิดจร กระเป๋าแห้งเกิดงานปั่นราคามีขึ้นห้ามในตอนนี้ ในเวลานี้ข้อมูลจาก Kitty Sales เว็ตอนี่ประมวลข่าวสารการซื้อขายแห่ง CryptoKitties เจาะจงดุราคาการค้าขายร่วมในเวลานี้สิงสู่สถานที่ 9,290,887.06 ดอลลาร์สหรัฐ (แห่ง วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ระยะเวลา 15:37 นาฬิกา) คิดดูครอบครองเงินตราประเทศไทยสิงสู่ที่ 300 ล้านกระทั่งตีนต่อจากนั้น เพราะว่าเหมียวแห่งมีประโยชน์สูงสุดโต่งมีชื่อว่า “Founder Cat #18” มีราคาสิงสู่แห่ง จรด 111603.72 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดดำรงฐานะสินทรัพย์ประเทศไทยก็ฉิวเฉียว 4 เลี่ยนกระทั่งตีน) ฉันสามารถเล่นจบตรงนี้คว้าโดยไม่ต้องยอมรายการแตกต่าง ๆ เพื่อที่จะรองรับ Ethereum ให้ซับซ้อน เพียงแค่ลงปลั้กอินส่งเสริมบนเเสื้อชั้นในเซอร์สถานที่ชื่อว่า MetaMask เหมือนร่างกายโดด ก็สามารถโจ้จบนี้คว้าบนบานเกางเกงในเซอร์ประการ Firefox หรือไม่ก็ Chrome ได้ทันที เช่นกันความชอบที่ปัดรุ่งเรืองสิ่งของจบนี้ เป็นเหตุให้จบตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดใน Traffic ของ Ethereum รุ่งเรืองถึง 15 ร้อยละ เป็นเหตุให้บางครั้งระบบก็เกิดล่มจรเหมือนกัน รวมถึงอีกต่างหากส่งผลต่องานรับสารภาพ-ส่งสินทรัพย์ของพงศ์ Ethereum อีกด้วย ซึ่งบางท่านก็มองว่าเสร็จต่อสู้ฟีพบเห็นร์ Smart Contract แห่งครอบครองจุดขายของ Ethereum อีกด้วย ซึ่งผู้พัฒนาสิ้นสุดก็ให้คำปฏิญาณตวาดจะแก้ไขระบบมอบบริสุทธ์เพิ่มขึ้น รวมไปถึงจะเกลี่ยมอบ UI ใช้งานคว้าง่ายกระทั่งเริ่มแรกในภายหน้า ใครแยแสสมรรถไปลองโจ้กับอ่านข้อปลีกย่อยเพิ่มเติมเหมาะ https://wwwมันสมองcryptokittiesมันสมองco/faq ข้อมูลด้วยกันภาพจาก TechCrunch ด้วยกัน QZ NewsFinTechEthereumBlockchainCryptoKitties