มายากลต ถกข้อมูล Open Data จ่ายตรวจการระดมทุนย้อนไปคว้าถึง สิบ ชันษาแล้ว

ข่าวดีอีกเอ็ดข่าว ครั้น ก.ล.ต. ออกมาข้อมูลอย่างเป็นทางการว่า ได้มายกขึ้นให้บริการข่าวสาร (open data) ด้านการระดมทุนรวมหมดตราสารทุนกับตราสารหนี้สินย้อนหลัง สิบ พรรษา เพื่อให้ประกอบด้วยงานนำไปใช้ขนมจากข้อมูลดังกล่าวในงานดูแลกลางเมือง และประกอบการตัดสินใจของคนลงทุน Photo: Wikipediaหัวหน้ากำกองพล ศรธนะรัตติน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ทำการคณะกรรมการควบคุมหลักทรัพย์ด้วยกันตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ล่าสุด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ยกขึ้นให้บริการข้อมูลแห่งตลาดราคาต้นทุนทำให้รุ่งเรืองขึ้นในที่ด้านสรรพสิ่ง open data แห่งสามารถเรียกหามองดูข่าวสารงานระดมทุนย้อนหลังได้มา 10 ชันษา รวมหมดตราสารทุนกับตราสารหนี้ ซึ่งมีข้อปลีกย่อยของผู้ระดมทุน รายอุตสาหกรรม รายหุ้นส่วน และตราสารเรียงตัวได้มา ที่ผ่านมา ก.ล.ต. คว้าเจริญข้างการให้บริการข้อมูลสถานที่ยกขึ้นเป็นสาธารณะ (open data) อย่างต่อเนื่อง ในต่างๆนาๆหนทาง สถานที่สมรรถเรียกมองดูคว้าผ่านเว็บไซต์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และงานดาวน์โหลดข่าว open data รวมทั้งงานเชื่อมต่อข่าวผ่าน SEC API ซึ่ง open data กับ API จักทำให้เกิดการเชื่อมโยงด้วยกันชกอดอยากปากแห้งการใช้ประโยชน์จากข่าวสารได้สมบูรณ์ เพราะว่าที่ผ่านมา การยกขึ้นให้บริการข้อมูลดังกล่าวถือสิทธิ์ความสนใจและมีผู้รับบริการจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มาบูรณะกับเจริญข้อมูลเพื่อให้บริการสถานที่ครอบครองธารณะอย่างต่อเนื่อง เพราะ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คว้าให้บริการข่าวสารแห่งต่างๆนาๆ อาทิเช่น ข่าวการระดมทุนด้วยกันผลิตภัณฑ์ ข่าวสารเงินทุนรวม ข่าวกองกลางจดทะเบียน การควบรวมกิจการ ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจคนกลาง ข่าวสารผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ข่าวสารเกี่ยวพันงานฟ้องร้องแตกต่าง ๆ บุคคลแห่งได้รับอนุญาตและลงชื่อ รวมถึงกองทุนรวมที่สมรรถดูได้มาตวาดมีการลงทุนแห่งกระจุกร่างกายหรือไม่ เช่นนี้ เป็นข้อมูลแห่งให้บริการผ่านทาง API ที่เหมาะสำหรับองค์กร ผู้ประกอบธุรกิจตลาดราคาต้นทุน สถานที่สมรรถนำข้อมูลดิบเพื่อจะพินิจพิจารณาต่อเพราะด้วยให้บริการลูกค้า หรือกลางเมืองถัดจาก ด้วยผู้แห่งสนใจบริการข้อมูล Open Data สมรรถเข้าไปอีกทั้งเว็บไซต์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ NewsSECGovTechopen dataDigital Government

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/09/bx-sec.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/09/sec-help-bx.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg