มัธยมมหิดล ชกต่อยอดการศึกษาค้นคว้ารักษาเนื้อร้ายในที่เด็กพร้อมด้วยเทคโนโลยี CAR T-Cell แจกหายขาด

“เนื้องอก” เป็นโรคกลีแห่งหนในที่แต่ละพรรษาเอาชีวิตคนไข้เป็นจำนวนมาก อีกตลอดอีกต่างหากมีแนวโน้มที่สูงขึ้นไปค่อยๆ เพราะว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มากำหนดให้วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ สิ่งของทุกปี ครอบครอง “กลางวันโรคมะเร็งพื้นแผ่นดิน” หรือว่า “World Cancer Day” เพื่อให้มนุษย์ทั่วโลกตระหนักถึงความหมายสิ่งของเนื้องอกจากการสำรวจปัจจุบันของชุมนุมโรคมะเร็งณเด็กสถานที่ไทย ยุ่งเกี่ยวโลหิตวิทยาสถานที่แหลมทอง พบว่าตำแหน่งการก่อเกิดมะเร็งที่ลูกอยู่สถานที่คาดคะเน 100 คนทาบพลเมืองลูกแหลมทอง 1,000,000 คนต่อชันษา ส่วนใหญ่จักครอบครองโรคมะเร็งเมล็ดเลือดหงอก หรือว่าลูคีเมีย สิงสู่สถานที่ประมาณเฉียดฉิว 40 มนุชดามประชาราษฎร์ลูกไทย 1,000,000 มนุชดามพรรษารศ. หมอสาโทษณรัสมิ์ น้อยประเทศชาติพันธ์ คณะกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เนื้องอกในที่ลูกแตกต่างจากผู้อาวุโส ตามที่มะเร็งณเด็กเกิดจากความผิดปกติมุขกรรมพันธุ์ในที่ตัวผู้ป่วยเอง เกิดขนมจากการแบ่งตัวแห่งแปลกประหลาดของเซลล์คนไข้ ไม่ได้ก่อเกิดจากความวิปริตทางกรรมพันธุ์สรรพสิ่งบูรพาจารย์ และไม่ใช่เนื้องอกทุกชนิดจะมีการถ่ายทอดมุขกรรมพันธุ์ ช่วงปัจจุบันอีกต่างหากไม่มีกรรมวิธีใดที่จะสามารถปกป้องงานก่อกำเนิดโรคมะเร็งที่เด็กได้มา เพียงแต่มะเร็งในที่ลูกตรงนั้นถ้าหากได้มาการวินิจฉัยกับปกป้องแห่งเที่ยงตรง คนป่วยสามารถหายขาดขนมจากโรคมะเร็งคว้า นอกจากนั้นคนเจ็บจักต้องได้รับงานแกะรอยการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกันดูแลตัวเองให้มีพลานามัยสะอาด สามารถทำให้ตัดทอนจังหวะเกิดภาวะแทรกซ้อนขนมจากการคว้าสารเสพติดเคมีรักษา กับสามารถได้โอกาสหายขาดจากโรคคว้าซึ่งจังหวะหายขาดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง เนื้องอกบางอย่างมีโอกาสหายสนิทรุ่งเรือง โดยเฉพาะโรคมะเร็งเมล็ดเลือดขาวเฉียบพลันอย่าง ALL หรือไม่ก็ Acute Lymphoblastic Leukemia สถานที่พบเต็มที่ในที่เด็กตรงนั้นมีโอกาสหายขาดสูงศักดิ์ จากจำนวนสรรพสิ่งชมรมโรคมะเร็งณลูกสถานที่แหลมทองปัจจุบันพบพานว่าได้โอกาสหายสนิทเลยร้อยละ 60 สิงสู่แห่งคาดคะเนอัตราร้อยละ 60 – 80การรักษาด้วยวิธีเซลล์แก้โรค เป็นการเอาใจช่วยพอกพูนโอกาสณการรักษาเนื้องอกเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันประการ ALL ซึ่งยุคปัจจุบันประกอบด้วยการศึกษาการดำรงแห่งหนโรงพยาบาลหยุดลงมาธิบดีเกิดผลบังเกิดผลจากนั้นแหล่ราย และกำลังสิงสู่ณขบวนการงานประมวลข้อมูลเพื่อจะศึกษาผลข้างเคียง ก่อนเผยแพร่กระบวนการปกป้องดังกล่าวให้อุโฆษต่อไปในภายหน้า”เซลล์เมล็ดโลหิตขาว แห่งหนอีฉันยกมามาจากคนเจ็บ หรือว่าผู้ให้ ก็เฉกนักรบแห่งหนเปล่าสามารถคร่าเซลล์โรคมะเร็งแหล่งที่อยู่ณสกนธ์ตนเองคว้า ดังที่ปราศจากปืน กรรมวิธีแห่งเราทำณห้องปฏิบัติการก็ตกว่าชิดปืนมอบนักรบ เพื่อจะเจียรรบราฆ่าฟันกับดักเซลล์โรคมะเร็งตรงนั้นคว้า เพียงแต่ปืนสรรพสิ่งเรามีความจำกัดก็ถือเอาว่าสมรรถพิทักษ์ได้มาเจาะจงมะเร็งประการตรงนี้ขนาดนั้น นอกจากนี้การรักษาอีกด้วยเซลล์บำบัดมิได้ประสบความสำเร็จรักษาโหล่เหตุด้วยคนป่วย ณบางรายคงจะจำเป็นจะต้องประกอบด้วยการดำรงชนิดอื่นสม่ำเสมออีกด้วย” รศ. หมอน้ำเมาษในที่รัสาสมิ์ ทูลอธิบายยิ่งไปกว่านี้ ทีมแพทยศาสตร์โรงหมอหยุดมาหัวหน้า อีกทั้งคว้าร่วมกับ แกนกลางความดีเยี่ยมปีกงานสืบหาตัวสารเสพติด หรือว่า ECDD (Excellent Center for Drug Discovery) มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาค้นคว้าค้นคว้ากรรมวิธีนวชาตๆ ที่การรักษามะเร็ง เพราะว่า ด็อกเตอร์ศุภยาม บวรภิญโญ ผู้ดูแล ECDD เปิดเผยว่า “ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีสมคบคิดที่งานที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งเซลล์ (T-Cell) หรือว่า เม็ดเลือดขาวหนเซลล์ เซลล์ในที่หมู่ภูมิต้านทานมอบสามารถกำจัดเซลล์โรคมะเร็งเมล็ดโลหิตขาว ALL ได้ จากการชดใช้เทคโนโลยีสร้างเครื่องใช้ไม้สอยหนึ่งที่การรักษาแห่งเรียกหาว่า CAR T-CellCAR T-Cell คือ เมล็ดโลหิตขาวหนเซลล์สรรพสิ่งภูมิต้านทานของสกนธ์แห่งไม่ผิดดัดแปลงณห้องแลดูคลุม่อแม่น้ำ่จักไม่ผิดพ่นกลับเจียรที่สกนธ์สิ่งของคนไข้ CAR ย่อมาจาก Chimeric Antigen Receptor แห่งสื่อความหมายว่า ตัวรับแอนติเจนแห่งประกอบด้วยกรรมพันธุ์เปลี่ยนแบบ อีกนัยหนึ่งคราวเซลล์ไม่ผิดดัดแปลงแก้ไขจ่ายมีโปรตีนแห่งทำให้หนเซลล์ตรงนั้นสามารถตรวจจับเซลล์เนื้องอกชนิดใดอย่างเอ็ดได้มา เมื่อ CAR T-Cell ไม่ผิดฉีดพ่นหวนกลับเข้าที่สรีระจักสมรรถทำลายเซลล์เนื้องอกชนิดนั้นได้มา และ CAR T-Cell จะเติบโตแบ่งตัวเพิ่มจำนวน สามารถอยู่ที่สกนธ์ทำเอาสามารถจำกัดเซลล์เนื้องอก ด้วยกันปกป้องผู้กระทำเจียนครอบครองย้ำคว้าอีกด้วย”แห่งหนเรากำลังกายเตรียมต่อจากนี้ตกว่าการก่อสร้างกระบวนการจ่ายที่ยอมรับ สิงสู่ภายใต้อำนาจบังคับติดสอยห้อยตามมาตรฐานสรรพสิ่งอย. (อย.) ประกอบด้วยโรงงานด้วยกันกระบวนการสถานที่สมควร เพราะว่าเพิ่มจำนวนการหาความรู้ณคนเจ็บเนื้องอกเล็ดโลหิตหงอกเจริญ เพื่อที่จะดูประสิทธิภาพการดำรงแหวดำรงฐานะอย่างไร เป็นไปตามวิธานสถานที่คาดหวังเอาไว้หรือไม่ สถานที่สำคัญจังถือเอาว่าการรักษาจำเป็นจะต้องประกอบด้วยสวัสดี ภายหลังขบวนการเหล่านี้ผ่าน ทุกคนสถานที่ป่วยด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่าง ALL แห่งไม่สมรรถพิทักษ์ให้หายสนิทจะได้รับการดำรงด้วยกระบวนการ CAR T-cell นี้ เพราะโครงการใช้เวลากระทำกะ 1 – 3 พรรษา ดีฉันประกอบด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะให้กรรมวิธีปกป้องใช้ได้จริงๆ ด้วยกันทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้” ด็อกเตอร์ศุภเวลา ทูล PR NewswhoWorld Cancer DayAcute Lymphoblastic Leukemia

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/Jurin_ABS.JPG