มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ประสานมือ Ripple ผู้นำ Blockchain โหมโรง FinTech Lab เพื่อที่จะก่อสร้าง Talent ป้อนตลาด

National University of Singapore’s School of Computing หรือว่า NUS Computing ซึ่งเป็นสถาบันเรียนรู้แห่งชาติของสิงคโปร์ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการเรียนรู้การสอนสถานที่งดงามแรงกล้าแห่งหนหนึ่งสิ่งของโลก ปัจจุบันประสานมือกับหุ้นส่วน Blockchain มีชื่อเสียงชนิด Ripple เพื่อช่วยสนับสนุนข้าง FinTech มอบกับด้าว พร้อมด้วยการเปิดฉาก FinTech Lab ด้วยกันจับนำช้าการเล่าเรียนกับเขตธุรกิจ สถาบันการเงิน ภาครัฐมาสมรู้ร่วมคิดก่อสร้างเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรับด้านนี้โดยตรงเพราะนิสิตสมรรถจับงานแห่งหนพวกเขาปฏิรูปมาจัดโชว์แห่งหน Lab ได้มา และเตรียมการความพร้อมเพื่อจะให้อาหารไปสู่ตลาดแรงงาน ก่นเป้านิ่งว่าจะสร้างนักเรียนกระทั่ง 1000 คนในปีหน้า กับในที่ฟากสรรพสิ่งกิจธุระเองก็สมรรถศึกษาแหวจักดึงประโยชน์ของเทคโนโลยียังไงเพื่อมากขึ้นสมรรถนะข้างการแข่งขันสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหาก Lab ดังกล่าวอีกทั้งแจ๋สั่งสอนมอบกับดักผู้ผลิต นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักธุรกิจแยกออกสมรรถปฏิรูปแผนนวชาตๆ โดยนำยกมาเทคโนโลยีเข้ามาลุ้นแห่งแหล่งหล้าธุรกิจการเงินด้วยRipple กองกลาง Blockchain สถานที่พัฒนาโซลูชั่นปีกการชำระเงินกระโดดแดนแบ่งออกกับแบงค์ ช่วงปัจจุบันมีแบงค์เชื่อมต่อกว่า 200 รายและมากกว่าครึ่งหนึ่งครอบครองลูกค้าที่มาจากแถบทวีปเอเชีย งานฝืดเคืองพนักงานเป็นเรื่องโค่งแห่งสมัยตรงนี้ กับเป็นเหตุให้ Ecosystem หมดด้วยกันติดเครื่องได้มาไม่แจ้นชนิดสถานที่ควรจะเป็น งานจักคอยมอบภาคการศึกษาประการคนเดียวรอผลิตเจ้าหน้าที่สถานที่ประกอบด้วยความถนัดสถานที่ครบถ้วนทำงานในยุคแห่งหนเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปแจ้นยิ่งนักตรงนั้น ไม่ทันกินชำรุดทรุดโทรมหลังจากนั้น กองกลางเทคโนโลยีเอง ด้วยกันเขตธุรกิจเองจำเป็นต้องพุ่งเข้าไปเอาใจช่วยสถาบันเรียนรู้พร้อมด้วย ดิฉันริเริ่มเห็นกองกลางเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นหน่วยงานที่เอาใจช่วยสถาบันเรียนรู้ กับ Ripple ก็เป็นหนึ่งแห่งนั้น จัดตั้งขึ้น Ripple’s University Blockhain Resarch Initiative (UBRI) เอื้อเฟื้อสถาบันอุดมศึกษากระยาเลย ทั่วโลกทั้งในทางงานค้นคว้าวิจัย การพัฒนาแผนนวชาตๆ ที่พัวพันกับดัก Blockchain, Cryptocurrency และ Digital Payment โดยมีกรรมสิทธิ์ราคาทุนสงเคราะห์กระทั่ง 50 เลี่ยนเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันทำงานร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยในที่ทวีปเอเชีย ทั้งในอินเดีย ประเทศจีน เกาหลี เช่นกันภูมิหลัง: Straitstimes NewsnusrippleFinTechBlockchain