มธ. ร่วมกับ SkillLane ยกขึ้นคอร์ส ป.โทออนไลน์แจกเลือกคัดกราบเรียนฟรี สู้อันตราย COVID-19

จากเหตุการณ์เชื้อโรคโคโพง-19 แห่งกระจัดกระจายกระเป๋าแห้งนำไปสู่ความกังวลใจสิ่งของเข้าสังคมประเทศไทยที่ทิวทัศน์กว้างอยู่ณทุกวันนี้ ธรรมศาสตร์ ร่วมมือ SkillLane ประทุโครงการแจกเรียนหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ไปสู่ความสามารถแห่งหนอนาคต (TUXSA) ให้เปล่า 1 คอร์ส เหตุด้วยผู้แห่งตอแย 10,000 คนแต่ต้นแห่งลงชื่อภายใน 30 เมษายน ตรงนี้เพียงนั้น รองศาสตราจารย์เส้นผมินี วิฑูรชนชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มิดชิดจดแผนการดังที่กล่าวมาแล้วตวาด ทางธรรมศาสตร์คว้าสืบเสาะเหตุการณ์สรรพสิ่งเชื้อโรคโคโพง-19 แห่งหนกำลังกายกระจัดกระจายอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากจัดตั้งคณะทำงานรบพุ่งภัยโคตัก-19 เพื่อจะสอดส่องดูแลคณาจารย์ บุคลากร ด้วยกันนักศึกษากว่า 40,000 คนในทั้งหมดชั้นหลังจากนั้น ที่ฐานะธรรมศาสตร์ครอบครองวิทยาลัยเพื่อกลางเมือง จึงรวมทำงานติดตามมาตรการ “อยู่บ้าน จอดน้ำเชื้อ เพื่อจะชาตำหนิ” ควบคู่ไปกับหน้าที่สำคัญที่อีฉันเกาะเสมอมาถือเอาว่าการเปิดโอกาสทางราชการเรียนรู้คุณภาพ ครอบครองตลาดวิชาของคนวงในเข้าสังคมทุกชั้นอย่างมาก จึ่งมีแผนการเปิดมอบเรียนหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ 1 คอร์สต้นร่างเปล่าดองหน่วยกิตอายุมากคนสาธารณะ เพื่อพัฒนาความสามารถอนาคตกาลต่อสู้ Disruption รศ.ดร.เมี่ยงลี เจริญลาภนพรัตน์ ถัดจากอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ธรรมศาสตร์ รายงานเพิ่มเติมแหว คราวหลังที่ได้หารือสมคบคิด ทางสถาบันอุดมศึกษาคว้าร่วมกับทางกงสี SkillLane โหมโรงแผนการจดทะเบียนสารภาพสิทธิเรียนหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ที่ธรรมศาสตร์กับสกิลเลน (TUXSA) อายุมากคนธารณะ ต้นร่างเปล่าดองเครดิต (Audit) ฟรีเปลี่ยนออนไลน์ 1 คอร์ส เกี่ยวกับผู้ลงทะเบียน 10,000 มนุษย์เริ่มแรก โดยจักถกมอบจดทะเบียนเนื่องด้วยหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2563 นี้“จุดประสงค์เสาแห่งโครงการตรงนี้เพื่อจะส่งเสริมจ่ายเกิดพฤติกรรมการเรียนผ่านออนไลน์ขณะที่อยู่เรือน หลีกเลี่ยงการประชิดติดกัน หลบการแพร่เชื้อสิ่งของเชื้อโรคโคตัก-19 อีกสาเหตุเอ็ดเพื่อจะเอื้อประโยชน์จ่ายทั้งหมดได้รับเข้าถึงจุดสำคัญการหาความรู้การสอนของหลักกฎหมายเพื่อจะก่อสร้างความยุติธรรมด้วยกันการอยู่ร่วมห้ามอย่างสงบเปรม” รองลงมาจากอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธนาคาร เสนอด้าน อธิปฐิติตระกูล พิสิฐภูมิรู้ความสำราญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับผู้รวมจัดตั้งขึ้น SkillLane รายงานเพิ่มพูนตวาดที่สถานการณ์เช่นนี้เหลือแหล่มนุชหลบงานอยู่ณแห่งที่โล่งแจ้งด้วยกันกินเวลาสิงสู่บ้านเติบโตเพื่อที่จะตัดทอนจังหวะการแพร่สะพัดสิ่งของเชื้อไวรัส อีฉันแล้วจึงโหยครอบครองอีกหนึ่งพลังอำนาจช่วยเหลือจ่ายทั้งหมดเปลืองเวลาตรงนี้ณการพัฒนาความสามารถแห่งเป็นคุณณเวลาดิจิตอลเพราะว่าการเรียนออนไลน์เปลี่ยนโก้โฟน ไม่ก็โน้ตบุ๊คได้มาทุกที่ทุกเมื่อ เพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คอร์สแห่งหนเปิดมอบจดทะเบียนรับสารภาพสิทธินั้นเป็นหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) เพราะว่าพิทยาลัยสิ่งใหม่ ธรรมศาสตร์ ซึ่งเหมาะกับผู้แห่งมุ่งนำข้อมูลมาใช้คืนเป็นเครื่องใช้ไม้สอยแห่งการตัดสินใจแห่งหนทรงพลัง และแจ้งถึงวิธีการที่การพาข่าวสารมาพินิจพิจารณาและทายความเป็นไปได้ เพื่อที่จะสร้างแต้มต่อด้วยกันก่อสร้างการได้เปรียบทางการแย่งชิงทั้งที่พนักงานสาธารณะ เจ้าตำรับการทำงาน กับองค์กรเองเจริญ เพราะบัญชีชื่อหลักสูตรที่รวมโครงการมีดังนี้1. หลักสูตร Python for Data Science ไพธอนเนื่องด้วยการทำงานวิชาวิทยาศาสตร์ประกาศ2. คอร์ส Advanced Python for Data Science ไพธอนเหตุด้วยธุรกิจวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูง3. คอร์ส Business Intelligence การงานอัจฉริยะ4. คอร์ส Data Mining Algorithms ลำดับวิธีเนื่องด้วยเหมืองประกาศ5. หลักสูตร Fundamental of Digital Transformation รากฐานของการแปรผันหนทางมุขดิจิทัล6. หลักสูตร Business Case for Data Science เหตุทางการทำงานเหตุด้วยการทำงานวิชาวิทยาศาสตร์ข่าวสาร7. คอร์ส Digital Leadership ภาวะผู้นำสมัยดิจิทัล8. หลักสูตร Digital Organization Behavior พฤติกรรมองค์กรสมัยดิจิทัลเกี่ยวกับผู้แห่งหนสนใจสามารถจดทะเบียนได้ด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้สอย ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2563 ไม่ก็จนกระทั่งครบปริมาณ 10,000 สิทธิ แห่งหน https://sklมันสมองwebsite/2W8uIeZ หรือสแกน QR code ด้านล่างเพื่อที่จะเข้าไปรอหน้าจดทะเบียน (ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าชั้นเรียนได้ใน 2 วันทำการถือเอาจากวันที่คุณลงทะเบียน)ดังนี้ผู้ที่ยั่วหลักสูตร TUXSA (ความถนัด) ปริญญาโทออนไลน์สู่ความถนัดที่อนาคต สามารถซักประกาศประเทืองเหมาะ www.SkillLane.com/TUXSA ไม่ก็ Line: @SkillLane หรือ อีเมล [email protected] PR NewsSkillLaneมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์