พูดคุยกับ SCG กับดัก Corporate Innovation สถานที่ไม่ไหวเพิ่งเริ่มแรก