‘พวกเซ็นทรัล’ ตอบรับรายงานนายกฯ แยกออกกระทั่ง 2.2 โพกหัวล้าน ช่วยเหลือ 3 หลักหลักเขต

หลังพลเอก ประยุทธ์ พระจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คว้าเหินรายงานขอความช่วยเหลือในตอน COVID-19 จากมหาเศรษฐีแหลมทอง ปัจจุบัน หัวหน้าทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ตรงนั้นบอกแหว หมู่เซ็นทรัลได้ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยทั้งปวงการทำงานในเครือดีใจให้การอนุเคราะห์เสริมอย่างเต็มที่ ครบครันยกแนวปฏิสังขรณ์สังคมกับเศรษฐกิจอย่างจิรัง ซูบโจทย์ความปรารถนารากฐานทั่ว 3 มิติ ได้แก่การสร้างงานการเสริมรายได้ งานตัดทอนค่าครองชีพ ด้วยกันการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อที่จะเดินหน้าเดินเครื่องเศรษฐกิจแหลมทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างรองรับแยกออกเปลี่ยนวิกฤตการณ์ครั้งนี้เจียรพร้อมกัน 1. มาตรการก่อสร้างการงาน เพิ่มพูนรายได้ ถกพื้นที่ขายสินค้าใน 100 ห้างสรรพสินค้า 44 บุรี กับณทางออนไลน์ มูลค่ารวมกระทั่ง 550 ล้านบาท ฟรี เพื่อจะสงเคราะห์แยกออกที่โล่งแจ้งชาวนาชาวไร่ และ ผู้สร้างขนาดเล็กกระทั่ง 16,000 รายที่ 44 ธานี แห่งได้มาความกระทบกระเทือนต่อหน้า ได้มาเข้ามาค้าของซื้อของขายเป็นเวลา 3-6 จันทรา กะดุจักก่อเกิดงานเดินสะพัดณเศรษฐกิจก่อสร้างรายได้แยกออก เกษตรกร ด้วยกันผู้ค้ารายย่อย กระทั่ง 3,500 ล้านตีนที่ชันษา 63 และจ้าช่องทางงานขายออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ Tops Online, JD Central, Central Online ด้วยกัน Robinson Online เพื่อที่จะเพิ่มทางในงานเข้าถึงลูกค้าจำเริญ อีกทั่วอีกต่างหากอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ เพื่อมากขึ้นยอดจำหน่ายอนุมัติวงเงิน 1,500 กล้อนบาท เพื่อที่จะรับสารภาพจับจ่ายสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร กับชุมชน เอามาจ่ายที่ศูนย์การค้า และ ซูเแมลงปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ กับสร้างการทำงานอายุมากที่โล่งแจ้ง เปลี่ยนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องที่ เข้าแจกควาามช่วยเหลือคนพิการจ่ายมีการงาน ขนมจากทุนรอน 150 ล้านบาท เปลี่ยนแผนการ เซ็นทรัล ทำ เป็นต้นว่า การให้ความรู้ณปีกการเกษตร เจริญผลิตผล ปรับปรุงที่สาธารณะแยกออกครอบครองแหล่งท่องเที่ยว สงเคราะห์ชาวนาชาวไร่ ที่สาธารณะ คนพิการ นักเรียน ณ 50 เมือง สร้างแพลตแบบฟอร์มระดมทุนออนไลน์ (Crowdfunding Platform) จ่ายมนุษย์แห่งหนหมายมั่นเริ่มการทำงานใหม่แต่ว่าอีกต่างหากขาดเงินทุนรวมทั้งช่วยเหลือเด็กนักเรียน วิทยาคาร โรงพยาบาล ด้วยกันการวิจัย ตั้งเข็มงานระดมทุนกว่า 100 กล้อนตีน2. มาตรการตัดทอนค่าครองชีพ ลดกับคุมราคาของซื้อของขายอุปโภคเสพแห่งหนจำเป็นกระทั่ง 3,000 ตาราง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่ายังชีพสรรพสิ่งประชาชน ซึ่งซูเแมลงปอร์มาร์เก็ต ณหมู่เซ็นทรัลได้มาร่วมแผนการกับกน. กระทรวงพาณิชย์ ด้วยกันผู้ผลิตของซื้อของขายณการลดราคา 5-68% ณท็อปส์ทั้งหมดสำนักงานสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งปี 63 กับคุมราคาผลิตภัณฑ์อุปโภคกินอีกกระทั่ง 23,000 ตาราง ตั้งแต่วันที่ 15 ประกอบด้วย.คมันสมอง เพราะจักไม่มีการขึ้นราคาที่ระยะ 90 ทิวากาล ตัดราคาของกิน 20% ในศูนย์กลางอาหาร 87 แห่งหน ใน 43 ธานี จ้าจ่ายประกอบด้วยของกินราคาเยี่ยม เริ่มแรกที่ 19 เท้า ที่เซ็นทรัลฟู้ดศอร์ท 33 แห่งหน โรเหินดั้งจมูกฟู้ดศอร์ท 24 แห่ง กับ ท็อปส์ฟู้ดคอร์ท 30 ที่3. มาตรการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างหลักเกณฑ์ใหม่ที่การสร้างการงานแยกออกปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาการกระจัดกระจายเพราะชดใช้มาตรการ ‘สะอาดสะอ้านปลอดอันตราย’ ที่ศูนย์การค้า และเนื่องด้วยผู้เช่าทุกราย เพราะทำมาตรการเชิงรุกณงานสร้างกฏเกณฑ์สุขอนามัยใน 5 ปีก 75 มาตรการ เพื่อกำหนดปฏิบัติเพื่อทุกการงานที่ศูนย์การค้าเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการกระจัดกระจายสรรพสิ่งเชื้อไวรัสให้ทุนกว่า 40 โล้นเท้า ที่การอนุเคราะห์เงินกับวัสดุทางการแพทย์ ยกให้กับดัก 30 โรงหมอทั่วประเทศ เพื่อจะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จัดการกับโรค COVID-19 ผ่านทางแพทยยุ่งเกี่ยวแห่งแดนไทยฯ และจัดแบ่งงบประมาณเสริมอีก 15 ล้านเท้า เนื่องด้วยการทำห้องปลอดเชื้อ แจกโรงหมอ ด้วยกัน จ่ายถุงเลี้ยงชีพแจกอายุมากกลางเมืองที่ทุกข์ร้อน Newsเซ็นทรัลCovid-19governmentจิราธิวัฒน์Central Group

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/Central.jpg