พวกบัญชีฯ ว่าวจุฬา ข้อมูลขูดการแข่งขันสรรพสิ่งแหลมทองจาก World Economic Forum ส่อคะแนนทุเลาจากปีก่อน

พวกพาณิชยศาสตร์ด้วยกันการบัญชี ว่าวปักเป้ายอมมือในที่์สถาบันอุดมศึกษา ผู้ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการหนึ่งเดียวขนมจากประเทศไทยของหน่วยงานสุดยอด World Economic Forum (WEF) ซึ่งเป็นหน่วยงานประธานในงานวัดความเก่งกาจทางการต่อสู้ยิ่งใหญ่ (Global Competitiveness) ได้แจ๋เผยแพร่ทูลดรรชนีความสามารถทางราชการประกวดสุดยอด (Global Competitiveness Index : GCI) ด้วยกันการเปรียบเทียบเทียบความสามารถทางราชการประกวดสิ่งของแดนปะปนกัน ทั่วโลกประจำปีปัจจุบัน 2019ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศ ไศลริวัชร คณบดี กลุ่มพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ว่าวกุลาลงมือใน์สถาบันอุดมศึกษาผศ.ดร.วิบริบูรณ์ ไศลริวัชร คณบดี กลุ่มพาณิชยศาสตร์กับการบัญชี จุฬาลงแขนใน์วิทยาลัย พูดตวาด “ทางพวกฯ ได้เป็นสถาบันแห่งหนเป็นแนวร่วมหนึ่งเดียวอย่างเป็นทางการสรรพสิ่ง WEF ในประเทศแหลมทองมาแหล่พรรษา เพราะว่ายอมรับสิทธิ์จ้าเผยแพร่บอกดัชนีความสามารถทางราชการประกวดระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) มีส่วนร่วมและบทบาทในที่การสร้างการศึกษาค้นคว้าระดับความเก่งกาจสิ่งของแดนร่วมกับ WEF ซึ่งสุดท้ายก็จะนำไปคิดเลขดำรงฐานะนิ้วชี้ความเก่งกาจทางราชการชิงชัยระดับโลก โดยประกอบด้วยดัชนีบ่งบอกตรวจวัดทั้งสิ้น 4 มิติเทิ่งและจำแนกแบ่งออกมาครอบครอง 12 เครื่องยึดเหนี่ยว เป็นต้นว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย (Enabling Environment) ประกอบจากไปเช่นกัน สภาพแวดล้อมองค์การ (Institutes) ส่วนประกอบพื้นฐาน (Infrastructure) การปรับใช้ไอทีกับการติดต่อสื่อสาร (ICT Adoption) และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Stability)ทรัพยากรมนุช (Human Captial) มี สาธารณสุข (Health) ด้วยกันความสามารถ (Skills)ตลาด (Markets) ประกอบเจียรด้วยการชิงดีชิงเด่นภายในประเทศ (Product Market) ตลาดแรงงาน (Labor Market) กระบิลการเงิน (Financial System) และขนาดสิ่งของท้องตลาด (Market Size)ระบบนิเวศของของใหม่ (Innovation Ecosystem) ประกอบเจียรพร้อมด้วย การเปลี่ยนแปลงมุขงาน (Business Dynamism) กับ ความเก่งกาจมุขนวัตกรรม (Innovation Capacity)เพราะว่านิ้วชี้รวมหมด 4 มิติ 12 หลัก ทำให้เกิดนิ้วชี้ตัวบ่งชี้ตรวจวัดหมดด้วยกัน 103 ร่างกาย ภายในคะแนนเต็ม 100 แต้มในที่พรรษา 2019 นี้ แหลมทองมีดรรชนีความเก่งกาจทางการต่อสู้แห่งหนทุเลาจากชันษา 2018 เก่าแก่ 67.5 คะแนนดำรงฐานะ 68.1 คะแนนกับสิงสู่ในอันดับสถานที่ 40 สรรพสิ่งแหล่งหล้า ขนมจากหมดด้วยกัน 141 ด้าวสถานที่มีกรรมสิทธิ์งานจัดชั้น เกี่ยวกับอันดับหนึ่งปีนี้ประกอบด้วยการล้มแชมป์บังเกิด ประเทศประเทศสิงคโปร์ได้มาขึ้นไปครอบครองอันดับหนึ่งเพราะหมดแชมป์เก่า คือว่า สหรัฐอเมริกา แห่งหนตกลงไปเป็นประเภทญิบ เพราะประเภทไตรจรดสิบมีดังนี้ ฮ่องกง ประเทศเนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมนี สวีเศษเดน สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก เป็นลำดับข้อสังเกตสำคัญในพรรษานี้ ถือเอาว่า แดนเวียดนามดำรงฐานะประเทศที่มีตำแหน่งความเจริญแปลนสาวเท้ากระโดดำเกิงสุดขอบณพื้นโลก เพราะว่ามีคุณค่าดัชนีทวีคูณจด 3.5 คะแนน ทำให้อันดับขยับพอกพูนคว้าจด สิบ ประเภท จากอันดับสถานที่ 77 พอปีที่ผ่านมา ขึ้นไปเป็นอันดับแห่งหน 67 สิ่งของโลกในที่ปีนี้ พออุปไมยแหลมทองกับด้าว ASEAN 3 พานพบตวาด ประเทศไทยสิงสู่อันดับแห่งหน 6 จาก 12 ประเทศ โดยเป็นเบี้ยล่างสิงคโปร์ (อันดับ 1) ประเทศญี่ปุ่น (ประเภท 6) ประเทศเกาหลีใต้ (ประเภท 13) มาเลเซีย (วรรณะ 27) และจีน (วรรณะ 28) และประกอบด้วยประเภทดำเกิงกระทั่งแดนอื่นๆ เป็นต้นว่า อินโดนีเซีย (ประเภท 50) บรูไน (ประเภท 56) ประเทศฟิลิปปินส์ (อันดับ 64) เวียดนาม (อันดับ 67) เขมร (ประเภท 106) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อันดับ 113) เพราะแห่งหนประเทศสหภาพพม่าไม่ไหวรับการจัดชั้นงานวิเคราะห์ข่าวเชิงดึ่มสรรพสิ่งแหลมทองในที่ชันษาที่ผ่านมาพอเปรียบเทียบกับปีก่อนพบตวาดมิติอันดับหนึ่ง ภาวะแวดล้อมสถานที่อำนวย (Enabling Environment) ประเทศไทยคว้าคะแนน 273 คะแนน ขนมจากคะแนนเต็ม 400 แต้ม เพราะว่าแต้มด้านภาวะแวดล้อมไม่นานกิจธุระ (Institutions) ของแหลมทองน้อยลง จาก 55.1 ดำรงฐานะ 54.8 โดยอันดับข้างนี้ลดน้อยลงขนมจาก 60 ดำรงฐานะ 67 แต่ว่าก็อีกต่างหากอยู่ในระดับกลางๆเมื่อวัดกับดักประเทศเพื่อนบ้าน ข้างส่วนประกอบพื้นฐาน (Infrastructure) แต้มสิ่งของแหลมทองลดน้อยลงจาก 69.7 ดำรงฐานะ 67.8 โดยวรรณะกระฉอกขนมจาก 60 ดำรงฐานะ 71 ซึ่งแหลมทองทำได้สะอาดณคดีงานเข้าถึงกระแสไฟด้วยกันงานเชื่อมต่อสิ่งของสนามบิน ส่วนตัวการเสาที่เป็นเหตุให้วรรณะสิ่งของไทยมุขข้างส่วนประกอบพื้นฐานเสียยอมเกิดขนมจากความหนาแน่นของหมู่ทางรถไฟ และเหตุมีประสิทธิภาพสิ่งของการให้บริการรถไฟ ทั้งๆ ที่แหลมทองคว้าแต้มทุเลาในส่วนของอัตราการก่อเกิดอาชญากรรมด้วยกันหลักปฏิบัติเกี่ยวพันกำไรอัดเหลื่อมล้ำ ณส่วนสิ่งของข้างงานประยุกต์ใช้ไอทีและการสื่อสาร (ICT Adoption) คะแนนดีขึ้นจาก 56.6 ดำรงฐานะ 60.1 อันดับขึ้นไปขนมจาก 64 ครอบครอง 62 เพราะประเทศไทยคว้าคะแนนในระดับดีเยี่ยมณด้านการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Stability) คะแนนทุเลาเล็กน้อยขนมจาก 89.9 ดำรงฐานะ 90 เพราะวรรณะขึ้นจาก 48 ครอบครอง 43 ดังที่ฉันควบคุมชั้นเงินเฟ้อได้ดีมิติที่สอง ทรัพยากรคน (Human Capital) แหลมทองได้มาคะแนน 151 แต้ม ขนมจากคะแนนเต็ม 200 คะแนน มาจากตัวถ่ายอาจมวัดปีกสาธารณสุข (Health) ซึ่งได้มาคะแนนดีขึ้นจาก 87.3 เป็น 88.9 โดยอันดับขึ้นขนมจาก 42 ครอบครอง 38 ด้วยกันร่างกายบ่งบอกตรวจวัดด้านความสามารถ (Skills) คะแนนลดลงขนมจาก 63 เป็น 62.3 โดยประเภทลดลงขนมจาก 66 เป็น 73 ทว่าก็ยังสิงสู่ในระดับกลางครั้นวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้นเหตุหลักเขตที่ทำเอาประเภทสรรพสิ่งแหลมทองทางข้างความถนัดน้อยลงเกิดจากทักษะของผู้สำเร็จการศึกษาเสียลง กับการสอนให้ทบทวนดูเชิงวิพากษ์แห่งหนอีกทั้งทำได้ห่วยนักมิติที่สาม ตลาด (Markets) แหลมทองได้มาแต้ม 277 คะแนนขนมจาก 400 แต้ม โดยด้านการแข่งขันภายในประเทศ (Product Market) ซึ่งใช้จับตัวบ่งชี้วัดแหว ในที่แต่ละประเทศมีงานดำเนินหลักการสถานที่ทำเอาการชิงดีชิงเด่นในที่ท้องตลาดมีความผิดพิลึกเจียรเพียงใดด้วยกันเอื้อประโยชน์แบ่งออกกับดักหมู่ราคาต้นทุนใดหรือไม่นั้น ไทยมีคะแนนคล้ายเดิม คือว่า ขนมจาก 53.4 ครอบครอง 53.5 เสียแต่ว่าอันดับดีขึ้นจังขนมจาก 92 ดำรงฐานะ 84 ปีกตลาดแรงงาน (Labor Market) ประกอบด้วยคะแนนคล้ายคลึงเริ่มแรกพร้อมด้วย ถือเอาว่า ขนมจาก 63.3 เป็น 63.4 และประเภทลดลงจาก 44 ดำรงฐานะ 46 เสียแต่ว่าในทางกลับกันกับประเทศเพื่อนบ้านที่ตกเป็นข้อเด่นของเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยกันบรูไนที่มีงานเจริญสูงศักดิ์เต็มที่พอเปรียบเทียบกับดักปี 2018 ด้านหมู่การเงิน (Financial System) มีคะแนนสูงศักดิ์ขึ้นไป รวมความว่า จาก 84.2 เป็น 85.1 โดยอันดับยอมรับทีละน้อยๆจาก 14 เป็น 16 แต่ว่าเช่นไรก็จำเป็นจะต้องถือว่า ระเบียบตลาดเงินตลาดราคาซื้อของดิฉันประกอบด้วยความพร้อมติดจะยิ่งนัก ประกอบด้วยการพัฒนาสถานที่บริสุทธ์ตลอดมา และเป็นวรรณะไม้ๆ สรรพสิ่งโลก ปีกขนาดสิ่งของท้องตลาด (Market Size) ประกอบด้วยแต้มสูงขึ้นไป ถือเอาว่า ขนมจาก 74.9 ดำรงฐานะ 75.5 เพราะว่าดำรงฐานะวรรณะสถานที่ 18 คงที่ขนมจากปีแต่ก่อนมิติลำดับที่สี่ ระบบนิเวศสรรพสิ่งนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ประเทศไทยคว้าคะแนน 116 แต้ม จาก 200 แต้ม โดยปีกการเปลี่ยนแปลงมุขกิจธุระ (Business Dynamism) ประกอบด้วยแต้มดำเกิงขึ้น คือว่า จาก 71 ดำรงฐานะ 72 ประเภทดำเกิงขึ้นไป ขนมจาก 23 ครอบครอง 21 ดังที่ความคล่องร่างกายสรรพสิ่งงานในประเทศประเทศไทยดีขึ้นจากตลอดข้อแม้ต่างๆ ในการเคลื่อนที่การงานแห่งหนทุเลา และแนวคิดการครอบครองผู้ผลิตแห่งหนเจริญ ซีกด้านความสามารถทางสิ่งใหม่ (Innovation Capability) ประกอบด้วยคะแนนสูงขึ้นไป รวมความว่า จาก 42.1 ครอบครอง 43.9 ประเภทสูงขึ้นไปขนมจาก 51 เป็น 50 เพราะว่าความสามารถด้านของใหม่ทุเลาจากวัตถุปัจจัยทั้งปวงด้าน ตลอดการก่อสร้างความร่วมมือณการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การค้นคว้ากับเจริญ รวมถึงการนำจากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ตัวเลขดัชนีบ่งชี้วัดดังที่กล่าวมาแล้วในพรรษาตรงนี้ คงอยู่เป็นผลสะท้อนขนมจากการพัฒนาไทยในที่ชันษาที่ผ่านมา แต่ว่าบทสรุปของดรรชนีต่างๆ ทรงไว้ไม่ไหวอยู่สถานที่ตัวเลขว่า ทวีคูณไม่ก็ลดลงแทบเท่านั้น เนื่องจากความเก่งกาจทางการต่อสู้ณแท่นโลกที่เพิ่มขึ้นไม่ไหวก่อกำเนิดจากการพัฒนาประเทศแต่ลำพัง เสียแต่ว่าเกิดจากความสามารถณเชิงเปรียบเทียบกับดักการพัฒนาสิ่งของประเทศอื่นๆ พร้อมด้วย เสียแต่ว่า ชั้นความสามารถสิ่งของด้าวเพิ่มขึ้น แต่ว่าบริบทของเศรษฐกิจโลกสาวก้าวปฏิรูปไปมาฐานว่า แล้วจึงจำเป็นจะต้องสถิตกลอุบายการพัฒนาสถานที่ได้เปรียบแดนคู่แข่งเป็นหลักกลุ่มพาณิชยศาสตร์ด้วยกันการบัญชี จุฬายอมมือณ์สถาบันอุดมศึกษา ได้กระทำพินิจพิจารณาร่างกายบ่งบอกตรวจวัดหมดด้วยกันขนมจากข้อมูลออกข่าวขนมจากหน่วยงาน WEF ผ่านพบว่า แม้ประกอบด้วยงานรีบเจริญในเหตุสรรพสิ่งงานตัดทอนงานคดโกง ปฏิสังขรณ์คุณค่าสิ่งขององค์ประกอบพื้นฐาน เจริญความถนัดของคนในประเทศ กับมีแนวนโยบายสถานที่เอาใจช่วยลดช่องว่างในที่การชิงดีชิงเด่นสรรพสิ่งตลาดภายในประเทศ ซึ่งดำรงฐานะนิ้วชี้แห่งหนสมควรหารถ่วงความหนักเบายิ่งนัก ทว่าประเทศไทยฉันยังทำกันได้เสียนัก ก็จักสามารถทำเอาประเทศไทยประกอบด้วยประเภทการชิงดีชิงเด่นแห่งหนดีขึ้นยิ่งนักได้ ทั้งที่การพัฒนาในที่คดีการควบกำกับตำแหน่งภาวะเงินเฟ้อ การก้าวหน้าสรรพสิ่งผลิตผลมวลรวมในประเทศ และงานมีสุขภาพอนามัยสะอาดอายุที่ยืนยาวสิ่งของวงในประเทศ ซึ่งเป็นนิ้วชี้ที่มีคุณค่าหารประวิงความหนักเบายิ่งนัก ด้วยกันไทยทำกันได้ดีงามอยู่หลังจากนั้น รวมทั้งสามารถปฏิรูปให้ทุเลาต่อไปคว้าสะดวก ก็จักลุ้นพอกพูนสมรรถภาพทางราชการประกวดแบ่งออกกับดักไทยคว้าอย่างก้าวโจน และส่งผลต่อการพัฒนาแดนแบ่งออกสิงสู่ในที่อันดับที่สูงขึ้นไปถัดไปได้มา PR News2019world-economic-forumchulalongkorn-universityglobal-competitiveness-index

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/TH_Manage-Activity.png