“พระราม 4 โมเดล” ต้นแบบการแก้ปัญหาการจราจรที่กรุงเทพมหานคร อีกด้วย Big Data

ปัญหารถติดนับยอดเยี่ยมแห่งประเด็นด้านสังคมแห่งหนมีคดีซับซ้อนและมีผลกระทบประกบกันทาบคนกรุงเทวัญฯ มาอย่างยาวนาน อันเป็นไปเอาท์พุตมาจากหลายวัตถุปัจจัย ไม่ว่าจะดำรงฐานะ หมู่การวางผังเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจกับชุมชนเมือง งานไหลหลากสิ่งของกำลังแรงงานขนมจากชนบท จำนวนรถแห่งหนพอกพูน รวมทั้งหมู่ขนส่งธารณะสถานที่เปล่าพอต่อความมุ่งมาดปรารถนา จนทำเอากรุงเทพฯ ตกเป็นบุรีสถานที่การจราจรติดขัดเต็มแรงสุดขอบในที่ภูมิภาคทวีปเอเชีย เพราะว่าการจัดระดับของ INRIX Global Traffic Scorecardทั้งนี้ ขนมจากข่าวของศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้ากสิกรไทย ระบุว่า คนเมืองเทวะฯ ต้องเปลืองเวลาแห่งการแรมรอนยาวนานขึ้น 35 นาทีทาบหน ซึ่งถ้าเอามาคิดเลขครอบครองค่าเสียโอกาสทางด้านยุคสถานที่จำเป็นต้องประชิดสิงสู่บนถนน แทนที่จะนำกาลเวลาตรงนั้นจากไปสร้างรายได้หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทวีคูณ คิดดูเป็นจำนวนเงินค่าประมาณ 11,000 เลี่ยนพระบาทต่อพรรษา หรือไม่ก็เฉลี่ยประมาณ 60 กล้อนพระบาททาบเวลากลางวัน ทั่วยังส่งผลทาบงานเสพเชื้อเพลิงแรงงานแห่งเพิ่มพูนทบทวนดูเป็นจำนวนเงินประมาณ 6,000 ล้านพระบาทดามปี ไม่เฉพาะแต่แห่งด้านเศรษฐกิจพ่างเท่านั้น เสียแต่ว่าปัญหาการจราจรอีกต่างหากส่งผลทาบความรู้สึกด้วยกันสุขภาพจิต รวมไปถึงปัญหามุขปีกสิ่งแวดล้อม ทั่วฝุ่นด้วยกันมลภาวะทางอากาศ ซึ่งส่งผลแจะดามสุขภาพสรีระสิ่งของคนกรุงเทวัญฯ ด้วยหนึ่งณแผนการล่าสุดสถานที่เพิ่งเปิดตัวพอแจ้นๆ นี้ เพื่อจะแก้ปัญหาการจราจรในที่อาณาเขตกรุงเทพมหานคร ตกว่า แผน “พระราม 4 โมเดล” ซึ่งก่อเกิดจากความร่วมมือขององค์การกระยาเลย ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อันมี คค, บางกอก, ศูนย์บัญชาการตำรวจนครบาล, ว่าวจุฬายอมมือใน์สถาบันอุดมศึกษา, ประสกเอ็งร็บ แหลมทอง กับมูลนิธิโตโยต้า โมใบรับเงินิตี เพราะตั้งหน้าใช้เทคโนโลยีทันสมัยกับประกาศขั้นสูง (Advanced Data) จากฐานข้อมูลสิ่งของหน่วยงานพรรคมาเรียนรู้พินิจพิจารณากับทำนายครรลองการจราจรตลอดทั้งวิถีทาง เพื่อจะบรรยายวิถีทางในที่การปรับปรุงการว่าการตำรวจจราจรสิ่งของถนนพระราม 4 รศ.ดร. สรวิศ พระราชาิติเตียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าวกุลายอมกรใน์วิทยาลัย ณฐานะผู้จัดการแผน “ราเมศ 4 โมเดล” กล่าวว่า “แผนตรงนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสรรพสิ่งกิจกรรมหลักเขตภายใต้บันทึกการช่วยกันด้านวิชาการเพื่อจะแก้ไขการจราจรในที่ดินแดนบางกอกด้วยกันนอกเมือง ซึ่งองค์การภาคีคว้าร่วมเซ็นจากไปเมื่อจันทราตุลาคมชันษา 2561 ที่ผ่านมา โดยริ่เริ่มขึ้นเพื่อมุ่งศึกษาด้วยกันทดลองจับหยิบยกบิ๊กดาต้าจากฐานข้อมูลริมดึ่ม เทคโนโลยีสิ่งก้าวหน้าและองค์เมธาขนมจากหน่วยงานปะปนกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กับสถาบันการศึกษา ลงมาใช้ในที่งานพินิจพิจารณา คบคิดกับการรวมกันชกอดเพื่อที่จะแก้ปัญหาข้างการจราจรและคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ เฟสจำเดิมจักริเริ่มขนมจากถนนรามราฆพ 4 กับมีแผนที่จะขยายผลเจียรอีกทั้งตัวถนนสุขุมวิท ถนนก้าวหน้าเมืองหลวง และแดนดินถนนรอบๆอนุสาวรีย์ชัยรณภูมิ ตามลำดับ”ขนมจากพามไปทักษิณ: คุในที่ปเลิกส กาน้ำเนช กรรมาธิการ มูลนิธิโตโยต้า แตงโมใบรับเงินีตี, รศ.ดร. สพระอาทิตย์ศ กษัตริย์มนุษยชาติติ ผู้จัดการแผน “พระราม 4 โมเดล” และ เจ้าเอ็งเอริค ซวนเซลเบิร์ก ผู้อำนวยการก้ำวิศวกรรม ไอที กงสี ประสกเอ็งร็บ โฮลดิ้งส์เพื่องานประสานความร่วมมือภายใต้แผนการ “พระราม 4 โมเดล” จักเริ่มนำร่องทำบนบานตัวถนนพระราม 4 ดังที่ยอดเยี่ยมณท้องถนนที่มีการจราจรหนาแน่นตกขอบในที่กรุงเทพมหานคร ทั่วไปเนื้อที่ที่โล่งแจ้งขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบดามประชาชนในวงกว้าง เชื่อมต่อกับดักท้องถนนพวกพ้องหลักหลายเลยเวลา ไม่ว่าจักเป็น ท้องถนนสีลมและตัวถนนสาทร ซึ่งดำรงฐานะย่านธุรกิจการขาย โดยมีโครงการสำคัญอย่างสามย่านมิตรอาบฉวัดเฉวียน์ กับวัน แผ่งค็ใจ หมายรวมสถานศึกษา กับอู่บ้านเรือนซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในภายหน้า โดยแผนการตรงนี้จักกระทำศึกษาข่าวสารต่างๆ สถานที่เนื่องกับการจราจรทั่วตัวถนนพระราม 4 ซึ่งประกอบด้วยความแวงประมาณการ 12 กม. เพราะริเริ่มขนมจากสถานีรถไฟขม่อมดอกลำโพงและไปอวสานที่ตุ๊เจ้าโขนง ประกอบด้วยยุคดำเนินการทั้งหมด 18 พระจันทร์ นับแต่พระจันทร์เดือนพฤศจิกายน 2562 จนกระทั่งพระจันทร์เมษายน 2564 ภายใต้งบดุล 50 เลี่ยนบาท ซึ่งครอบครองงานเอื้อเฟื้อขนมจากมูลนิธิโตโยต้า โมบิลิทุบทั้งนี้ แผนการ “ราเมศ 4 โมเดล” ได้ขยายผลมาจากอธิคมสิ่งของแผน “สาทรโมเดล” ซึ่งดำเนินการในที่ระหว่างพรรษา 2557 – 2560 โดยได้นำมาตรการต่างๆ ลงมาชดใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาการจราจรบนบานศาลกล่าวท้องถนนสาทร อาทิเช่น การควบควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Control Optimization) การแจ๋ช่องทางจราจรวิเศษ (Reversible Lane) งานใช้กระบิลรถยอมรับส่งอัจฉริยะ (Smart Shuttle Bus) มาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน (Flexible Working Time) มาตรการหยุดต่อจากนั้นไป (Park and Ride) เป็นต้น เพราะหน่วยงานพรรคได้มามอบให้โครงร่างเพื่อจะขยายผลไปยังด้านต่างๆ ให้กับดักองค์การภาครัฐบาลครอบครองที่สุภาพอ่อนโยนหลังจากนั้นสาระประธานสรรพสิ่งโครงการ “ราเมศ 4 โมเดล” ตกว่าความเพียรพยายามในการพาข่าวสารผลรวมแยะและมีความหลากหลายขนมจากฐานข้อมูลขององค์การภาคีทั้งขนมจากภาครัฐกับภาคเอกชนมาชดใช้ให้ก่อเกิดสมรรถนะสูงศักดิ์ดมกลิ่น ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสาร GPS ของรถยนต์สถานที่ให้บริการการแรมรอนเปลี่ยนแอปพลิเคชันสิ่งของคุณร็บ รวมทั้งการขนย้ายธารณะประเภทอื่นๆ จากกระทรวงคมนาคม ทัศนียภาพขนมจากกล้องยาสูบ CCTV ด้วยกันข่าวสารฐานะการจราจรจากกรุงเทพฯ หมายรวมสถิติปีกอุบัติภัยขนมจากศูนย์บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นต้น เพราะว่าว่าวปักเป้ายอมกรในที่์วิทยาลัยจักดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกระยาเลย เพื่อจะหยุดด้วยกันวิเคราะห์ข่าวดังกล่าวเพราะว่าใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างหมู่ AI และ Machine Learning เพิ่มกับดักการพาตัวความรู้จากชำนัญพิเศษมุขข้างเทคโนโลยีด้วยกันการเดินทางมาบูรณาการ เป็นเหตุให้รู้ถึงเงื่อนปมและข้อจำกัดสรรพสิ่งโจทย์ข้างการจราจรในช่วงปัจจุบัน สามารถบอกล่วงหน้าถึงแนวโน้มและหนทางสิ่งของการจราจรวันข้างหน้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่องานออกแบบและวางแผนกระบิลงานว่าการตำรวจจราจร การพัฒนาข่ายงานการติดต่อ รวมถึงการปรับปรุงการวางผังเมืองแจกประกอบด้วยความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นติดไฟในธรินทร์ ธนียทิวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณร็บ ไทย กล่าวว่า “แผนนี้ก้องกังวานถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กับสถาบันการศึกษาในงานแก้ปัญหาในที่อาณาเขตการติดต่อสื่อสารขนส่งประการเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลกระทบแจะต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและบริเวณแวดล้อม โดยท่านร็บในที่ฐานะผู้ให้บริการการสัญจรฉบับร่างออนสะอาดมานด์ผ่านแอปพลิเคชันคว้ามีส่วนร่วมในงานแยกออกประกาศจากกระบิล GPS ซึ่งแยกออกรายละเอียดงานดั้นด้นของผู้รับบริการ (เพราะว่าเปล่าเจาะจงตัว) ทั้งรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ อาทิ ระยะทางกับช่วงเวลาในที่การแรมรอน ความไวสิ่งของการขับขี่ กับดวงยอมรับ-ส่งผู้โดยสาร ครอบคลุมรวมหมดข่าวสารภาพร่างเรียลไทม์กับข่าวย้อนไป เพราะว่าฐานข้อมูลเหล่านี้นับว่าเป็นเอ็ดในตัวแปรประธานที่จะลุ้นปฏิรูปหมู่การว่าการข้างคมนาคม ครบถ้วนบรรเทาโจทย์สิ่งของบุรีเทิ่งๆ สถานที่ประกอบด้วยการจราจรแออัดและประกอบด้วยอากาศเสียอย่างบางกอก ลงได้ ยิ่งไปกว่านี้ ดีฉันอีกทั้งได้ส่งกลุ่มวิศวกรเทคโนโลยี (Tech Engineer) และนักวิทยาศาสตร์ข่าวสาร (Data Scientist) ขนมจากสำนักงานใหญ่ในประเทศประเทศสิงคโปร์ ลงมารวมหมุนเวียน (เงินตรา)องค์ความรู้ (Know-how) กับทีมงานของจุฬาลงมือในที่์มหาวิทยาลัยกับองค์การภาคีด้วย” ความร่วมแรงร่วมใจของประสกเอ็งร็บในโครงการ “ราเมศ 4 โมเดล” นับดำรงฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดสิ่งของพันธกิจเพื่อสังคมในที่ชั้นถิ่น “Grab For Good” (คุณร็บเพื่อชีพแห่งหนดีกว่า) ซึ่งท่านร็บคว้าประกาศครอบครองโตดแมปในยุค 5 พรรษา (2563 – 2568) เมื่อตอนปลายเดือนเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพราะว่าประกอบด้วยความมุ่งหมายในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจียรข้างหน้า ครบครันจรรโลงและยกฐานะคุณภาพชีวิตของมนุษย์เข้าสังคม เพราะสถิตการนำไปใช้จากเทคโนโลยีเพื่อจะปฏิรูปความสามารถและศักยภาพในที่การชิงดีชิงเด่น ทวีโอกาสในงานสร้างเงินรายได้ รวมทั้งแก้ไขไม่ก็กำจัดความจำกัดณปีกปะปนกัน เพื่อให้ทั้งหมดสาวเท้าเท่าทันเศรษฐกิจณกาลเวลาดิจิทัล ซึ่งเป็นพื้นโคนสรรพสิ่งงานก่อสร้างความทนทานรวมหมดด้านเศรษฐกิจ เข้าสังคม รวมถึงบริเวณแวดล้อม PR NewsGrabBangkoktrafficMetro PoliceToyota Mobilitychulalongkorn-universityMinistry of transportation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/นายจักรพันธ์_ช้อยสุชาติ_3.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/ลุงพันพ์พร้อมไปส่งอาหารแล้ว.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/นายจักรพันธ์_ช้อยสุชาติ_5.jpg