พนัส แอสเสียหลักมบลีย์ ร่วมกับ สวทช. จัดหาสตาร์ถักัพด้านโลจิสติกส์ครอบครองรายแรกสรรพสิ่งไทย

กงสี พนัส เล็กสเสียหลักมบลีย์ ขีดคั่น ได้เริ่มโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ร่วมกับ สำนักงานปรับปรุงวิทยาศาสตร์ด้วยกันเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์รวมบ่มเพาะชำการทำงานเทคโนโลยี เพื่อหาสตาร์ถักัพด้านกิจธุระโลจิสติกส์ (LogTech) ครอบครองรายแต่ต้นของแหลมทอง ร่วมเข้าไปคอร์ส ติวก่ำ ส่งเสริมของใหม่หรือว่าไอเดียสถานที่อาจจะไปสู่การนำจรใช้คืนจริงในที่ท้องที่การขนส่ง ชี้ให้เห็นจัดตั้งทุนทรัพย์ สนับสนุนสตาร์ถักัพ ประสงค์ชกต่อยท้องแห้ง Open Innovation เพื่อปฏิรูปการงานโลจิสติกส์แบ่งออกเข้มเเข็งทั้งที่ ด้วยกันต่างประเทศ ครบครันเกี่ยวโยงด้วยกันยกระดับอุตสาหกรรมท้องที่การคมนาคมของแดน คุณพนัส วัฒนความมีชัย ประธานบุคลากรสั่งการ กงสี พนัส อ่อนสเสียหลักมบลีย์ จำกัด เท้าหน้าตลาดณท้องที่ กิจธุระการเคลื่อนย้ายมากแหว 47 พรรษา กล่าวว่า กองกลางพนัสฯ ครอบครองกงสีคนไทยแห่งให้ความสำคัญกับดักการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของใหม่ การขนส่งโดยตลอด การงานประเดิมขนมจากการทาบกอปรรถยนต์ประมาณการบะบรรทุกกับทศแหย่แมก เพื่อใช้บรรจุข้าวกับสินค้า ทางราชการเกษตร ถัดจากนั้นคว้ามีการพัฒนานวัตกรรมรถชนิดอื่นๆ ป้อนเข้าสู่ระบบการขนส่งภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพนัสฯ ดำรงฐานะกองกลางแรกแห่งหนเริ่มผลิตรถพ่วงและรถยนต์ครึ่งห้อยท้าย เกิดรถคอนเทนเนอร์พื้นเรียบๆและแชสซีคอนเทนเนอร์ เพื่อจะรองรับการพาเข้า-ส่งออกของซื้อของขายแห่งขนส่งด้วยกระบิลทู่คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำรงฐานะผู้ก่อตั้งและส่งออก เจียรยังต่างด้าว อาทิ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า เขมร เป็นต้น และพัฒนาการออกแบบการผลิตรถยนต์การขนย้ายคุณลักษณะสูงศักดิ์หลายชนิด แจกสอดคล้องกับดักความมุ่งมาดใช้งานของผู้ใช้ทั่วที่กับต่างด้าวอีกด้วย ช่วงปัจจุบันบริษัทฯ ได้มาจำแนกการทำงานเกี่ยวพันการติดต่อคลอดดำรงฐานะ 5 หมู่กิจธุระ ตัวอย่างเช่น กลุ่มรถยนต์เพื่อใช้คืนณการคมนาคม (Logistics) หมวดผลิตภัณฑ์เพื่อจะส่งออกเจียรยังต่างประเทศ (Fabrication) หมวดเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเหลือภาคพื้นท่าอากาศยาน (Ground Support Equipment) กลุ่มรถยนต์แห่งชดใช้ในที่ราชการทหาร (Defense) กลุ่มกิจธุระบริการ (Service) ซึ่งประกอบด้วยแกนกลางบริการ Panus S Plus 100 สาขา ด้วยกันต่างชาติ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาใต้ เป็นต้น ที่ปี 2559 มีเงินรายได้มาจากกิจธุระในประเทศ 60% โดยหมู่โลจิสติกส์ถือเป็นการทำงานหลัก ด้วยกันการทำงานส่งออก 40% การก้าวหน้าสิ่งของการงานเพราะว่าทั้งหมดหารสิงสู่แห่ง สิบ% ทาบพรรษา เช่นนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายวางแหวภายในพรรษา 2020 จักดำรงฐานะเท้าหน้ากับเป็นผู้เชี่ยวชาญในที่ถิ่นอาเซียน+6 กรณียานพาหนะ หมู่ เครื่องไม้เครื่องมือ และบริการสถานที่ข้องแวะกับดักการขนส่งของซื้อของขาย และเป็นทายิกาคำเฉลยด้านการขนส่ง “บริษัทฯ ตอบสนองท้องที่การติดต่อในประเทศเกือบ 100% กับถือเป็นกระดูกสันหลังแห่งขับเคลื่อนการบรรลุ สิ่งของพางทั้งปวงอุตสาหกรรม หัวใจสำคัญสถานที่ทำเอาบริษัทฯ ดำรงฐานะผู้นำในที่กิจธุระขนส่งประการเสถียรจวบจนถึงขณะนี้ตกว่า การค้นคว้าวิจัย กับปฏิรูปสิ่งใหม่ด้านโลจิสติกส์ สถานที่สมรรถสนองตอบความมุ่งมาดปรารถนา กับการใช้งานแห่งหลากหลายของผู้ใช้ ในที่แต่ละอุตสาหกรรมคว้า ปัจจุบันเรามีต้นฉบับรถต่างๆ แห่งสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพณการคมนาคม และทำให้ต้นทุนของผู้ใช้ถดถอยที่สุด ด้วยกันอีกต่างหากได้มาการรับจากกรมการขนส่งทางบกดุดำรงฐานะอู่ต่อเรือผู้ก่อตั้งระดับ 1 ช่วงปัจจุบันภาครัฐบาลได้มายกระดับสตาร์ทอัพแจกเป็นวารแห่งชาติ เพื่อที่จะครอบครองมายากลไลเอ็ดในที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สิ่งของแดน ดิฉันเหลือบเห็นดุอีกต่างหากไม่มีกิจกรรมใดแห่งหนให้การช่วยเหลือนวัตกรรมปีกการคมนาคม รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการนวชาต แห่งครอบครองสตาร์กรองัพด้านโลจิสติกส์ หรือไม่ก็ LogTech จึ่งได้มาจัดทำโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ขึ้นไป เพื่อจะดำรงฐานะยกพื้นแข่งขันเค้าโครงความคิดการงานด้วยกันแผนปีกกิจธุระโลจิสติกส์เป็นครั้งแรกสรรพสิ่งประเทศแหลมทอง” “ไอเดียหรือไม่ก็ของใหม่ด้านโลจิสติกส์แห่งหนมีพลัง จะมีกรรมสิทธิ์งานอนุเคราะห์ต่อยอดอยากจ่ายกลายเป็นผลิตผลกับบริการ สถานที่สนองตอบอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สรรพสิ่งประเทศ หรือว่าระดับภาคต่อไป ซึ่งบริษัทฯ เองมีแผนจะตรวจ ตั้งขึ้นกองทุนช่วยเหลือสตาร์ถักัพกลุ่ม LogTech ดิฉันเชื่อดุถ้านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มางานอนุเคราะห์สถานที่เที่ยงตรง ด้วยกันตรงเวลา จะจุนเจือและสร้างการเปลี่ยนแปลงแจกท้องถิ่นโลจิสติกส์เคลื่อนที่เจียรในที่แนวแห่งทุเลา อีกนัยหนึ่ง ทันสมัย แจ้นขึ้นไป ลดทุน มีประสิทธิภาพจำเริญ หมายรวมมีบทบาทแห่งประธานณการดุนแจกเมกะโปรเจ็กต์ อาทิเช่น พระระเบียงดินแดนเศรษฐกิจภาคบรรพ์ (EEC) ด้วยกัน EECi รถไฟความรวดเร็วรุ่งเรือง ก่อเกิดเร็วขึ้นไปหรือว่าแข็งแรงขึ้นไปติดตามระเบียบที่มีความสำคัญในการรบชนชาติ ซึ่งเทียรจะมีผลกระทบดีงามต่อเศรษฐกิจโดยทั้งมวลสรรพสิ่งประเทศ” เจ้าเอ็งพนัสกล่าวประเทืองว่า แผนการ Panus Thailand LogTech Award 2017 สถานที่แก่แข่งขันในที่หัวข้อ “Logistics Innovation” ครบครันเปิดกว้างทุกไอเดียสถานที่เกี่ยวข้องกับดักกิจธุระปีกโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าแอปทหาริเคชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารว่าการข้างโลจิสติกส์ อาทิเช่น หมู่ว่าการกุดัง การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ หรือว่าผลิตผลแนวทางนวชาตๆ อาทิเช่น รถยนต์หรือเครื่องมือเอื้อเฟื้อการคมนาคมทางบก-ดินฟ้าอากาศ-น้ำ ตลอดจนงานเกี่ยวโยง การทำงานโลจิสติกส์กับกิจธุระอื่นๆ อาทิเช่น Logistics Market Place เป็นอาทิ เพราะการประกวดจะแยกออกเป็น 2 หมู่ ตัวอย่างเช่น หมวดผู้ประกอบการแห่งก่อการทำงานแห่งเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และหมู่นิสิตนักศึกษาในที่ระดับอุดมศึกษาแห่งประกอบด้วยแนวคิดใหม่ๆ ณการพัฒนาการงานปีกโลจิสติกส์ ปีก ด็อกเตอร์การรบ ศิริเลิศวยุ่งุล เจ้าสำนักที่ทำการพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีแห่งชาติ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) กล่าวว่า ภารกิจหลักสรรพสิ่ง สวทช. โดยแกนกลางบ่มปักชำการงานเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ งานเอื้อเฟื้อผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี หรือว่า Tech Startup แบ่งออกสมรรถเริ่มต้นการทำงาน เติบโต ด้วยกันดำเนินการ ได้ชนิดประสบผลสำเร็จ ที่ผ่านมาประกอบด้วยงานแยกซวดเซ็กเโคนร์ของสตาร์กรองัครั้นทรวงอกดำรงฐานะ 9 หมู่ เช่น หมู่กิจธุระภาครัฐด้วยกันการเรียน (GovTech & EdTech) หมวดอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคตกาล (IndustryTech) หมู่เทคโนโลยีการคลัง (FinTech) กลุ่มเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (Propertytech) เป็นต้น แต่ยังคงมีเสียหลัก็กเโคนร์หนึ่ง สถานที่ฝังตัวอยู่ณกลุ่ม IndustryTech คือ หมวดท้องถิ่นการติดต่อ หรือไม่ก็ LogTech ซึ่ง ศูนย์รวมหมักบ่มเพาะชำการทำงานเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึ่งรวมหัวกับกงสีพนัสฯ ส่งเสริมสตาร์ถักัพกลุ่มตรงนี้ณแนวทางประชาชนชาติ ภายใต้โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ยิ่งไปกว่านั้นจักได้ผลเสาะหาเจ้าหน้าที่แบบใหม่แห่งรู้มาก ความสามารถ ป้อนไปสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จากนั้น แผนดังที่กล่าวมาแล้ว อีกทั้งครอบครองสะพานประสานสตาร์กรองัพก่อเกิดใหม่ที่หมู่ LogTech เข้ากับองค์กร กองกลางเทอะทะแห่งหนค้นหาของใหม่นวชาตๆ ในที่รูปแบบ Open Innovation อีกด้วย “โลจิสติกส์ครอบครองอุตสาหกรรมนวชาตแห่งอนาคตกาล แจ๋สิงสู่ที่ 10 อุตสาหกรรมจุดหมาย New S-Curve แห่งหนรัฐบาล ความแข็งแรงจรรโลงด้วยกันดันอย่างมาก เพื่อจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อที่จะอนาคตกาล (New Engine of Growth) สู่ประเทศไทย 4.0 LogTech จึงเป็นเสียหลัก็กเโคนร์แห่งมีศักยภาพสูงศักดิ์ ด้วยกันประสงค์ดำรงฐานะเหลือใจว่าโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 จักได้รับการตอบรับสถานที่สะอาดขนมจากหมู่นิสิตและกลุ่มผู้ผลิต ที่การพาทูลความคิดสร้างสรรค์ หรือว่างานสิ่งใหม่ ด้านโลจิสติกส์ กลุ่มแห่งผ่านการคัดเลือกที่รอบจำเดิมจักมีโอกาสร่วมกิจกรรม LogTech BoothCamp ซึ่งจักมีผู้ชำนาญพิเศษ ที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาเติมเต็มปัญญา เค้าโครงความคิด ปรับปรุงขนบการงาน กับได้ผลเตรียมความพร้อม ณการชิงดีชิงเด่นรอบพิชชิ่ง เพื่อที่จะหาเค้าโครงความคิดและของใหม่ใหม่ๆ สถานที่สมรรถนำไปใช้ณอุตสาหกรรมโลจิสติกส์คว้าแน่นอน จึ่งเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดงานร่วมให้ทุนเพื่อจะชกต่อยท้องแห้งทางการงาน หมายรวมการสร้างคอมมูนิตี้สรรพสิ่งหมวดโลจิสติกส์ประการแน่เค้ง” บำเหน็จเพราะผู้ชนะเลิศการแข่งขันผลงานณแผนการ Panus Thailand LogTech Award 2017 บำเหน็จเพราะผู้สร้างกับคนทั่วไป ผู้แห่งหนชนะเลิศ จักได้มาทรัพย์สินบำเหน็จจำนวน 100,000 เท้า พร้อมเกราะกำบังบำเหน็จด้วยกันเกียรติศักดิ์บัตร ทั้งยังมีกรรมสิทธิ์จังหวะที่การไปดูกิจธุระโลจิสติกส์โลก สถานที่แดนเยอรมนี รองชนะเลิศชั้น 1 รับเงินบำเหน็จจำนวน 50,000 พระบาท รองชนะเลิศประเภท 2 รับเงินรางวัลจำนวนรวม 30,000 เท้า พร้อมเขนรางวัลและเกียรติตั๋วงานร่วมต่อสู้ต่อสู้ผลงาน บำเหน็จเหตุด้วยนิสิต/นิสิตแห่งชนะการแข่งขันไอเดียกิจธุระ LogTech ผู้แห่งชนะเลิศ จะมีกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินบำเหน็จจำนวนรวม 50,000 เท้า ครบถ้วนเกราะกำบังรางวัลด้วยกันเกียรติบัตรการร่วมต่อสู้ต่อสู้งาน รองชนะเลิศระดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 เท้า พร้อมโล่บำเหน็จกับเกียรติบัตรงานร่วมต่อสู้ต่อสู้ชิ้นงาน รองชนะเลิศระดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวนรวม 10,000 เท้า พร้อมโล่บำเหน็จด้วยกันเกียรติตั๋วการร่วมต่อสู้ต่อสู้ชิ้นงาน ผู้ตอแยสามารถลงสมัครเข้าร่วมแข่งขันณแผนการ Panus Thailand LogTech Award 2017 เปลี่ยนมุขเว็บไซต์ www.panuslogtechaward.com ตั้งแต่วันนี้ – 15 เดือนตุลาคม 2560 PR NewsLogtechLogisticsInnovationPanus Thailand LogTech Award 2017