ผ่อนคลายใจพนักงานตรวจตรา Resale! Nike จดสิทธิบัตรกบิล Footwear Digital Asset ยืนยันสองนี้จริงหนอเช่นกัน Blockchain

ในระยะ 2-3 ชันษาที่ผ่านมา กระแสของบาทุกา Sneaker จัดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสถานที่ตามมาแจวไม่พ้นงานพากเพียรลอกเลียนแบบแบรนด์เทิ่งซึ่งถือเป็นการผิดลิขสิทธิ์โดยตรง ดังนี้ Nike ผู้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือกีฬายิ่งใหญ่จึงออกมาเคลื่อนไหวขบปัญหาความนี้ เช่นกันการพัฒนากระบิลยืนยันที่แท้ครันสิ่งของถัดจากเเท้าแต่ละหญิบพร้อมด้วย BlockchainNike ได้มายื่นจดสิทธิบัตรระเบียบที่เรียกหาชนิดไม่เป็นทางการ Digital Shoes ID เพราะว่ารองเท้าแต่ละญิบจะได้รับงาน Generate ID 10 หลัก บรรจุใน Token เพื่อรายงานในกระบิล Blockchain เพราะใช้ระเบียบ Ethereum ครั้นลูกค้าได้จ่ายรองเท้าขนมจาก Nike เจียร เขาทั้งหลายจักครอบครอง Token นี้จากไปพร้อมด้วย และครั้นก่อกำเนิดการขายปริวรรตตัวบาทุกา ผู้ใช้สมรรถจำหน่าย Token แยกออกกับดักเจ้าตำรับคนนวชาตเพื่อจะประกันที่แท้ครันสรรพสิ่งรองเท้าญิบนั้นๆ ได้มาแม่นมั่นแหวนี่ถือเอาว่าการงานรากฐานสรรพสิ่งขั้นตอนที่เรียกหาว่า Asset Tokenisation ซึ่งจักเข้ามาช่วยลองอันที่จริงจริงสิ่งของรองเท้าแต่ละหญิบ แม้ว่า Solution สิ่งของ Nike ไม่ได้สิ้นสุดเท่านั้นแห่งสิทธิบัตรสิ่งของ Nike ยังมีงานระบุจรดกระบิลเด่นที่ชื่อว่า CollaboKicks ต้นตำรับบาทุกาสมรรถจับ Token ลงมา “ปนภาพร่าง” เพื่อให้ก่อกำเนิด “บาทุกาหญิบนวชาต” ได้มาพร้อมด้วย โดย Nike เจาะจงแหว “รองเท้าญิบนวชาต” ที่เกิดขึ้นไปจะอยู่ขอบข่ายของกระบวนการผลิตบาทุกาในยุคปัจจุบัน นับว่าเป็นงานประกันความเป็นไปได้สถานที่กบิลนี้จะประกอบด้วยแน่นอน ทั้งนี้ CollaboKicks ดำรงฐานะครรลองข้างเดียวกับดักที่เคยเกิดขึ้นในเกม CryptoKitties ชิ้นมีชื่อเสียงในหมวดมนุชคริปใหญ่ฯ ครั้น 2-3 ปีกลาย ซึ่งผู้โจ้สามารถนำ Token แห่งหนมีรูปพรรณสัณฐานเป็นลูกแมวลงมากระทำการสืบพันธุ์ห้ามกับก่อกำเนิดดำรงฐานะลูกแมวคนใหม่ได้มาดังนี้ Nike อีกต่างหากไม่ได้ออกมาแจงจดนโยบายณ์ใช้งานระเบียบตรงนี้และชื่อเสียงเรียงนามอย่างเป็นทางการของกบิลดังที่กล่าวมาแล้ว แล้วก็จำเป็นจะต้องสืบเสาะกักคุมถัดจากขอบพระคุณภาพอธิบายจาก Nike NewsNikeDigital Assetasset-tokenisation