ผู้ว่าราชการจังหวัด ธปท. เล่า เฝ้าดู Libra ติดกัน หลงเชื่อถ้าหมู่แบงค์แข็งแรงจักเปล่าประกบกันวงศ์ตระกูลสมบัติดั้งเดิม

พอวันที่ 18 กรกฎาคม ด็อกเตอร์วิรไท สันติกระโลก ผู้ว่าการสิ่งของธนาคารชาติ คว้าแสดงเสียงถึง Libra Digital Currency สถานที่ความแข็งแรงครอบครองข้อคิดเห็นร้อนในขณะนี้ เพราะว่าเลื่อมใสตวาดหากระเบียบแบงค์แข็งแรง งานเข้ามาสรรพสิ่ง Libra ก็จักไม่ประกบกันสกุลเงินตราแห่งใช้คืนในยุคปัจจุบัน ดร.วิรอิสระ ดั้งกล่าวโทษกระแผ่นดิน กล่าวว่า เหตุด้วยข้อความสิ่งของ Libra ซึ่งครอบครอง Digital Currency ที่เปิดตัวโดย Facebook กับหุ้นส่วนด้านการเงินกับเทคโนโลยีระดับโลกประชุม 27 ราย ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่น่ารู้ ซึ่งมุขธนาคารชาติคว้าเฝ้าดูการเคลื่อนที่ครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพราะว่าระบุดุ Libra มีประสิทธิภาพแห่งน่ารู้ในที่งานจ่ายด้วยกันหมุนเวียน (เงินตรา)เงิน เพราะด้วยประเด็นสถานที่ควรกลุ้มใจอย่างการสถานที่ Libra จะเข้าแทนที่ตระกูลเงินตราสถานที่ใช้คืนอยู่เก่าก่อนตรงนั้น ผู้ว่าการแบงค์แห่งด้าวแยกออกเสียงว่า ถ้าหากครอบครองตระกูลเงินแห่งมีกรรมสิทธิ์ความนับถือที่ยิ่งใหญ่ ก็มองว่า Libra คงเข้าแทนที่ในสิ่งกลมๆตรงนี้คว้าเลว แต่หากครอบครองเงินสกุลที่ประกอบด้วยลำดับความน่าเชื่อถือถัดจากมา ก็อาจจะถูก Libra แทนได้มา ทว่าปัจจัยหลักที่ Libra จะรับช่วงได้หรือเปล่า ก็สิงสู่สถานที่ความสามารถของหมู่แบงค์เสาสิ่งของเงินวงศ์สกุลนั้นๆ เพราะเสริมดุหากระเบียบธนาคารมีประสิทธิภาพบริสุทธ์ ก็อาจไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องชดใช้ Digital Currency ในที่การค้าปริวรรต ขนาดที่จักประสบความสำเร็จแลกเปลี่ยนกระโดดด้าวก็ตาม ประเด็นที่ ด็อกเตอร์วิรไท กลุ้มเกี่ยวกับ Libra เป็นเรื่องสิ่งของการป้องกันการฟอกเงิน ทว่าครอบครองข่าวดุ Facebook ความแข็งแรงลงมือกับดักข้อความดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ยังย้ำตวาด หาก Libra จักเข้าให้บริการในประเทศไทยหรือที่ไหน ก็ควรปฏิบัติตามกฎด้วยกันมาตรการแห่งกำหนดเก็บ รวมทั้งจำต้องก่อหมู่แบ่งออกครอบครองแห่งนับถืออีกด้วย NewsLibraDigital CurrencyBank of Thailand