ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร บงการทำให้หยุดสวนสาธารณะทุกแห่งชั่วขณะ -ห้างร้านทั้งปวงชนิดตั้งแต่มิดไนท์ จดตีห้า ตัดทอนการเสี่ยง COVID-19

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ปริปาก ห้องประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อบางกอกมีมติจ่ายห้างร้านทุกประเภท ปิดการให้บริการตั้งแต่ระยะเวลา 24.00-05.00 นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย.ตรงนี้ รวมทั้งปิดสวนสาธารณะทุกหัวระแหงเป็นการชั่วคราว ที่มา ประชาชาติ Newscovid-19