ผู้ร่วมริเริ่มตั้งขึ้น Facebook และ Temasek ข้อมูลออกทุนแห่งทุนรอนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดส่องดูแลเพราะ Golden Gate Ventures

อีกหนึ่งประกาศแห่งน่าศึกษาแวดวงการระดมทุนยามเช้าทิวาวันพุธพอผู้รวมจัดตั้งขึ้น Facebook Eduardo Saverin ด้วยกัน Temasek Holdings Pte (หุ้นส่วนอสุรีโย่งด้านการลงทุน) และอีกทั้งมี Monitor Capital Partners จากเบลเยี่ยมร่วมออกทุนณกองทุนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ร่วมจัดตั้งขึ้น Facebook Eduardo Saverin กงสีแห่งสอดส่องดูแลทุนทรัพย์ดังที่กล่าวมาแล้ว หามิได้ใครอื่น นั่นตกว่า Golden Gate Ventures Fund II LP ซึ่งระดมทุนไปแล้วกว่า 35ล้านตราอเมริกา และประมาณการตวาดจักโหมทวีอีก 15ล้านเฉเรียวยญฯ เร็วๆตรงนี้ แม้จะไม่ไหวสารภาพการเปิดเผยว่าแต่เว้นรายหย่อนเม็ดทรัพย์สินแห่งหนเท่าใด คณะทำงาน Golden Gate Ventures Golden Gate Ventures เริ่มเงินทุนเริ่มแรกที่ปี 2012 และลงทุนเจียรหลังจากนั้นกว่า 25 บริษัททั่วทวีปเอเชีย รวมถึงบริษัทมีชื่อ Online Grocery ประการ RedMart Ltd ซีกเรือนดีฉันอาทิ Noonswoon Anywhere 2 Go กับ HUBBA ปัจจุบันราคากองทุนแต่ต้นตรงนี้สูงกระทั่ง 4เท่าตัวหลังจากนั้น NewsTemasekInvestmentFacebook cofounderGolden Gate Ventures