ผู้ผลิตสมรรถออกใบรับรองสินเชื่อแห่งกบิลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มาจากนั้นบนบานเทคโนโลยี Blockchain

กรมบัญชีกลางจับมือธนาคารกรุงไทย ชดใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์เชน (Blockchain) ณกบิลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบาลเช่นกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผู้ผลิตสมรรถให้กำเนิดหนังสือรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Credit Confirmation ประกอบการขอเกี่ยวลงบัญชีลำดับระดับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปหัวหน้าไศลไม่อำนาจ พนาญาเกษมสบาย อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้มาแถลงข่าวเปิดตัวการนำเทคโนโลยีแม่พิมพ์ไชนะมาใช้คืนเพราะว่าการคลอดใบรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Credit Confirmation ณกระบิลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เพื่อจะชดใช้ประกอบกิจการนูนตาขอลงนามลำดับระดับผู้ผลิตงานก่อสร้าง ถือเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายสรรพสิ่งกระทรวงการคลัง แห่งหนต้องการยกระดับด้วยกันเพิ่มประสิทธิภาพกบิลการงานสิ่งขององค์การแห่งกคมอบมีประสิทธิภาพงอกงาม สามารถลดขั้นช่วงงาน ตอบสนองคนรับบริการได้อย่างเร็ว ด้วยกันหวานคอแร้งมากยิ่งขึ้น จรรโลงรัฐบาลกาลเวลาไทยแลนด์ 4.0เพราะด้วยกระบิล e-GP ได้มานำเทคโนโลยีเบ้าไชนะเข้าช่วยแห่งการปฏิบัติงาน 2 แผนการ เป็นต้นว่า 1) e-Letter of Guarantee : e-LG เป็นการทำหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะว่าปันออกผู้ผลิตสมรรถขอเกี่ยวหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์กับแบงค์แตกต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ชิน คาดแหวจะยกขึ้นให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2563 2) e-Credit Confirmation สำเร็จตาขอให้กำเนิดใบรับรองสินเชื่อด้วยเทคโนโลยีเบ้าเชน ซึ่งจักใช้คืนกอปรณการขอลงนามของผู้สร้าง ทำเอาลุ้นลดกิจธุระสิ่งของผู้ผลิตแห่งการเตรียมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยว่างานขอลงนามผู้สร้าง รวมถึงสามารถเชื่อมกับดักระเบียบของสถาบันการเงิน และณระยะยาวจักพัฒนาชกต่อยอดอยากปากแห้งแห่งงานจัดลำดับ Rating ของผู้ผลิตติดสอยห้อยตามชิ้นงานแห่งการงานกับดักภาครัฐ ซึ่งผู้ผลิตจะสามารถขอใบสุทธิวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Credit Confirmation ) ผ่านเทคโนโลยีเบ้าไชนะ โดยณระยะแรกเปิดให้บริการแห่งหนธนาคารกรุงไทย กำหนด (หมู่ชน) ริเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปขบวนการงานขอเกี่ยวออกลูกหนังสือรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพราะด้วยผู้สร้างแห่งหนต้องการขอเกี่ยวออกลูกใบสุทธิสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Credit Confirmation สมรรถตาขอพอดี wwwมันสมองgprocurement.go.th หลังจากที่ลงบัญชีเข้ากบิลต่อจากนั้น เลือกสรรรายการอาหาร > ลงบัญชีผู้ประกอบการ > ยื่นขอเกี่ยวใบรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำตามขบวนการกระเป๋าแห้งสำเร็จสุภาพอ่อนโยน ดังนี้ ผู้สร้างสมรรถดาวน์โหลดหนังสือแนะนำงานยื่นตาขอใบสุทธิวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ถึงที่เหมาะ wwwมันสมองgprocurementมันสมองgoมันสมองth ข้อความ > ดาวน์โหลดแนะนำ > หนังสือแนะนำ > หนังสือแนะนำเพราะว่าผู้ค้ากับภาครัฐ > หนังสือแนะนำการลงชื่อผู้ประกอบการธุรกิจสร้างก่อสร้าง“งานดำเนินงานดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้นจะสำเร็จเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแห่งหนมีความปลอดภัย หวานคอแร้ง ว่องไว กับจรรโลงงานสร้างความโปร่งกระจ่างและเป็นธรรมแห่งกระบิลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบาลสิ่งของประเทศจากนั้น ยังเอาใจช่วยลดขั้นระยะธุรกิจกับจำนวนรวมงานใช้คืนกระดาษแห่งงานทำธุรกรรมต่างๆ อีกพร้อมด้วย” อธิบดีกรมบัญชีกลางรายงานข้างหัวหน้าผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการเทิ่ง แบงค์กรุงไทย ประเจิดประเจ้อตวาด ที่ผ่านมาแบงค์ให้การอนุเคราะห์การแหมะกบิลองค์ประกอบพื้นฐานข้างดิจิทัลและเทคโนโลยีพิมพ์เชน เพื่อจะยกระดับงานให้บริการแตกต่าง ๆ สรรพสิ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบมีประสิทธิภาพเจริญ และลดขั้นตอนวัตรธุรกิจ เพราะว่าล่าสุดรวมปฏิรูปกระบิลการออกลูกหนังสือรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มอบกับดักกรมบัญชีกลาง ซึ่งจักลุ้นลดขั้นช่วงและการพิจารณาหลักประกันสรรพสิ่งผู้ประกอบการ ด้วยกันก่อสร้างความมั่นใจในสวัสดีสิ่งของหลักประกันสถานที่นำมาใช้เพราะผู้ประกอบการสมรรถขอ e-LG จากทั้งปวงแบงค์ด้วยกันผ่านกบิลแม่พิมพ์ไชนะแห่งหนเจริญขึ้นไปจากเริ่มแรกผู้ประกอบการใช้เวลาการยื่นขอเอกสาร 4-5 วันทำการ เพราะกระบิลที่เจริญตรงนี้ ตัดทอนกาลเวลางานโหนกขอเกี่ยวการพิจารณา และการอนุมัติเหลือหลอเพียง 5-สิบ นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ อีกต่างหากพัฒนาระเบียบ e-Credit Confirmation สมรรถเชื่อมโยงกับดักกระบิลสรรพสิ่งสถาบันการเงิน และกระบิลการคาดคะเนคุณภาพแปลนการรวมกันสิ่งของผู้ประกอบการสถานที่ร่วมงานกับดักภาครัฐบาลคว้าพร้อมด้วย เพราะผู้สร้างสามารถขอเกี่ยวหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์สิ่งของแบงค์กรุงไทยเปลี่ยนกบิล e–GP ได้เร็วด้วยวิธีตรงนี้จะเอาใจช่วยปันออกผู้ผลิตตัดทอนสมัยแห่งงานขอเกี่ยวลงนามผู้ผลิต การงานณการตระเตรียมเอกสาร กับงานยื่นเสนอสนนราคา เพราะจากข่าวขนมจากกรมบัญชีกลาง พรรษา 2562 ภาครัฐบาลมีการจัดซื้อจัดจ้างกว่า 3.6 โล้นแผน วงเงินร่วมกว่า 1.4 เลี่ยนโล้นบาทา ตัดทอนหน้าที่แยกออกผู้ผลิตกระทั่ง 270,000 ราย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ก่อสร้างความโปร่งสบายแจ่มกระจ่างของกบิลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเอาใจช่วยสนับสนุนงานใช้งบบัญชีณการขับกรีธาเศรษฐกิจไปสู่รากเหง้าหญ้าแยกออกแจ้นเต็มที่ Newsktbblockchainkrungthai-bankgovernment-procurement-transformation