ผอ น้ำเมางคณาและอีก 2 เทศมนตรี ETDA เตรียมยอมขนมจากวรรณะเจียรถลก Startup

เป็นข่าวมาตั้งแต่กลางปี เมื่อ ผู้อำนวยการน้ำเมางคณา พายุทิวทัศน์ ผู้อำนวยการที่ว่าการพัฒนาธุรกรรมทางไฟฟ้า (หน่วยงานมหาชน) ไม่ก็ ETDA ได้มาออกมาแถลงว่า จักเบิกทางเพื่อที่จะค้นหา ผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่ ซึ่งตัวเองได้มาสิงสู่ณฐานันดรตรงนี้มา 2 วารต่อจากนั้นจวนจะ 9 ปีครบถ้วน และณวันที่ 31 เดือนธันวาคมนี้จักพ้นขนมจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ล่าสุด ผู้อำนวยการสุรางคณา ได้ปริปากกับดักสื่อว่าจะพุ่งออกมาทำ Startup ภายใต้ชื่อกองกลาง BeTech Tech Company BeTech จะดำเนินการงานเป็นในขณะที่ขอคำแนะนำกับแพลตฟอร์มด้าน ecommerce กับ digital content โดยดึงพันธมิตร, ผู้ลงทุนเข้ามาอนุเคราะห์ด้วยกันเข้าจับจ่ายใช้สอยกิจการ Startup อื่นๆ ลงมารวมพร้อมด้วย เพราะว่ามีเทศมนตรีอีก 2 ท่านจาก ETDA ลงความว่า ด็อกเตอร์สรณันท์ จิวะสุรัตติกาลน์ รองผู้อำนวยการที่ทำการผู้อยู่กับ ETDA มาตั้งแต่พืชพันธุ์พร้อมทั้งผอ.สุรางคในที่า และเจ้าเอ็งจิตแจ่มกระจ่าง เข้มแข็งกเรณูมนุษยชาติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าสำนักที่ว่าการ ผู้เข้ามาร่วมกับ ETDA เมื่อปีก่อน จะคลอดเจียรอยู่ณกองกลางใหม่ที่นี้ เริ่มแรกมีคณะทำงานประมาณการ 100 คน เน้นการแก้ไขปัญหาข้างข้อจำกัดปะปนกัน สรรพสิ่งผู้สร้างด้าน ecommerce ของแหลมทอง ซึ่งเสียเปรียบผู้โจ้ต่างประเทศสิงสู่รวมหมดเรื่องเงินปากถุง ค่าใช้จ่ายกระยาเลย ที่จ่ายให้เจ้าเทิ่งต่างด้าว เพราะว่าจะสนับสนุนแจก BeTech ครอบครอง National platform ที่ตัดทอนความจำกัดต่างๆ เหล่านี้แจกBeTech จักโหมโรงอย่างเป็นทางการในที่วันที่ 8 มกราคมที่จะถึงตรงนี้ เพราะว่าทุกวันนี้อีกทั้งไม่มีงานประเจิดประเจ้อทะเบียนสิ่งของแนวร่วมและผู้ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ เพียงแค่ระบุแหวจะมีแบงค์ขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน, สถาบันอุดมศึกษามีชื่อเสียง, กองกลางข้าง DeepTech หมายรวมมากหลายพัฒนาข้าง digital content รวมสนับสนุน ส่วนณฝั่งสรรพสิ่ง ETDA ยังคงจำเป็นจะต้องค้นหาห้ามต่อว่าต่อขานความเปลี่ยนแปลงตอนนี้จะดำรงฐานะอย่างไรถัดจากภูมิหลัง : Bangkok Post NewsetdaBeTechecommercedigital-content

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/ETDA.png