ผลสำรวจขนมจาก Mastercard ชี้ให้เห็น บางกอก ยังคงถือครองชั้น 1 บุรียอดนิยมสิ่งของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ผลสำรวจสุดยอดจุดหมายแหล่งหล้าของ Mastercard เจาะจง กรุงเทพฯ ครองชั้นเอ็ดอีกครั้งในที่สถานะความมุ่งหมายยอดนิยมสิ่งของนักทัศนาจรทั่วโลกด้วยกันนักเดินทางณเอเชียแปซิฟิค โดยดึงดูดคนเดินทางประเภทค้างคืนกว่า 22 เลี่ยนมนุช กรุงเทพมหานคร ดำรงฐานะนครสุดยอดความมุ่งหมายประเภท 1 สรรพสิ่งแหล่งหล้าไม่ว่างเว้นกันดำรงฐานะชันษาสถานที่ 4 กับครอบครองปีสถานที่ 9 ในที่สถานะบุรียอดนิยมที่ทวีปเอเชียแปซิฟิค กรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ โตเกียว และโซล ถือครองกรณีครอบครอง 5 เมืองยอดนิยมณเอเชียแปซิฟิค ด้วยจำนวนรวมนักเดินทางขนมจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ปี 2018 ทวีปเอเชียแปซิฟิคคว้ารับรองนักทัศนาจรจด 342.2 ล้านมนุษย์แห่งตะเวนลงมาเพื่อจะโคจรกับการงาน เพิ่มขึ้นขนมจาก 159.1 ล้านวงในพรรษา 2009 ตรึกตรองครอบครองอัตรางานก้าวหน้าประจำปีแห่งหน 8.9% ทั่วตอน 9 ชันษาที่ผ่านมา การตรวจตราสุดยอดจุดหมายแหล่งหล้าสรรพสิ่ง Mastercard (GDCI) มีการสำรวจเพื่อข่าวเฉพาะสิ่งของภาครวมความว่า ผลสำรวจจุดหมายในที่เอเชียแปซิฟิก หรือไม่ก็ APDI ถือเอาดำรงฐานะชันษาแห่ง 4 ต่อจากนั้นแห่งกรุงเทพฯ ครองประเภท 1 อย่างต่อเนื่องในที่การสำรวจทั่วโลก ซึ่งประสบความสำเร็จจัดระดับบุรีในแง่สรรพสิ่งปริมาณคนเดินทางขนมจากทั่วโลกหลักแหล่งประทับแรม การจับจ่ายใช้สอยที่ระหว่างตะเวน กับข้อมูลน่าดึงดูดอื่นๆ บางกอก อีกทั้งครองชั้นหนึ่งติดต่อกันดำรงฐานะพรรษาแห่ง 9 ณผลสำรวจของเอเชียแปซิฟิคอีกด้วย ทั้งนี้ จำนวนรวมคนเดินทางค้างคืนที่ชันษา 2018 ณกรุงเทพมหานคร ทวีขนมจากปี 2017 ซึ่งอยู่แห่งหน 21.1 ล้านคน ทำเอานำประเทศสิงคโปร์ซึ่งสิงสู่ในที่ประเภทญิบด้วยปริมาณคนเดินทาง 14.7 กล้อนคนในชันษา 2018 ความมุ่งหมายอีก 2 แห่งในประเทศไทย หรือว่า จังหวัดภูเก็ตกับพัทยา ก็สิงสู่ณ 10 ระดับเมืองยอดนิยมที่ทวีปเอเชียแปซิฟิคสถานที่ประกอบด้วยนักเดินทางลงมาค้างคืน เพราะว่าจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ชั้น 7 (ประกอบด้วยจำนวนนักเดินทางต่างชาติแห่งประทับแรม 9.9 ล้านคน) และพัทยาชั้น 8 (9.4 ล้านคน) ทำให้แหลมทองดำรงฐานะครอบครองแดนคนเดียวในที่ทวีปเอเชียแปซิฟิกสถานที่มีเมืองยอดนิยมสิ่งของนักทัศนาจรถึง 3 นคร นอกจากจัดเกรดแบ่งออกกรุงเทพมหานคร ดำรงฐานะนครสูงสุดจุดหมายที่ทวีปเอเชียแปซิฟิคจากนั้น APDI ในที่พรรษานี้ยังจ่ายประกาศแห่งน่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวพันงานเจริญข้างการท่องเที่ยวสรรพสิ่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศเรื่องการโคจรตะเวนสิ่งของคนไทย การสำรวจระบุดุ แหลมทองครอบครองจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนเดินทางขนมจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ 21.1 คัดประเทศไทยดำรงฐานะจุดหมายปลายทางการตะเวนประเภท 1 ตามมาอีกด้วยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ แหลมทองอีกทั้งครอบครองจุดหมายประเภท 1 สิ่งของนักทัศนาจรชนิดพักค้างคืนขนมจากมาเลเซียด้วยกันอินเดียพร้อมด้วย ผลการสำรวจยังชี้ให้เห็นว่านักเดินทางไทยตะเวนโคจรในที่ภาคจำเริญ เพราะว่ามาเลเซียดำรงฐานะประเทศแห่งคนไทยนิยมดั้นด้นเจียรเป็นประเภทเอ็ด ตามมาด้วยญี่ปุ่นด้วยกันลาว เจ้าเอ็งกระไอกระแอมลีน ยกว ผู้สั่งการประจำแหลมทองกับเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด ทูล “ชันษาตรงนี้ดำรงฐานะพรรษาแห่งหน 45 แห่งหนมาสเตอร์การ์ดเคลื่อนที่กิจธุระในประเทศประเทศไทย ดิฉันภูมิใจและประกอบด้วยเรื่องเสาะหาที่จะเอาใจช่วยช่วยเหลือการเติบโตสรรพสิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสิ่งของประเทศไทยแห่งหนให้การรับรองคนเดินทางจากทั่วโลกด้วยมิตรภาพในที่ชั้นสากล ปริ่มอีกด้วยมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งแจกความชำนาญการลงมาแวะเยี่ยมสถานที่ต่างๆนาๆ ในที่ปีตรงนี้ มาสเตอร์การ์ดจะเปิดฉากรายการนวชาต 2 รายการเพื่อช่วยเหลือการสัญจรสรรพสิ่งแหลมทองคือ ‘Destination Thailand’ ด้วยกัน ‘Priceless Bangkok’ ซึ่งจักมุ่งเน้นจ่ายความงดงามอันน่าทึ่งด้วยกันมิตรภาพสรรพสิ่งไทยด้วยกันคนไทยดำรงฐานะสถานที่ประจักษ์ต่อพลเมืองโลกเต็มที่ขึ้นไป” ข่าวความโน้มเอียงของทวีปเอเชียแปซิฟิค ผลการสำรวจขนมจาก APDI ระบุว่า จุดหมายปลายทางยอดนิยม 5 แห่งในที่ทวีปเอเชียแปซิฟิคสิ่งของคนเดินทางทั่วโลกณพรรษา 2018 คือ กรุงเทพฯ ประเทศสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ โตเกียว และโซล เพราะว่าทั้ง 5 นครได้ต้อนรับนักเดินทางถึง 1 ณ 5 หรือว่าร้อยละ 22 ของนักทัศนาจรชนิดค้างแรมแห่งหนดั้นด้นมาอีกต่างหาก 161 บุรีด้วยกันจุดศูนย์กลางสรรพสิ่งภูมิภาคตรงนี้ นอกจากนี้ ทั่ว 5 นครอีกทั้งทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยสรรพสิ่งนักทัศนาจรจากทั่วโลกกระทั่ง 1 ในที่ 4 หรือว่าอัตราร้อยละ 25.2 แห่งหนตะเวนมายังถิ่นตรงนี้ นักเดินทางขนมจากจีนแผ่นดินใหญ่โคจรตรวจทุกซอกมุมสิ่งของภาคตรงนี้มากเป็นประวัติการณ์ ไม่มีเงินสับเปลี่ยนยักษ์แห่งหนนอนหลับมานานแบ่งออกดำรงฐานะภูมิภาคยอดนิยมด้านการเดินทาง กับสร้างจังหวะสถานที่สะอาดอายุมากรัฐบาล คณะกรรมการการสัญจร แบรนด์ของซื้อของขาย กับการทำงานต่างๆ ที่การวางแผนโปรโมทการเดินทาง งานโคจรกับงานเสนอขายของซื้อของขายต่างๆ นับจากชันษา 2009 เป็นต้นมา คนเดินทางประเภทประทับแรมจากจีนแผ่นดินใหญ่แห่งตะเวนมาอีกต่างหากเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นขนมจาก 10.5 ล้านมนุชดำรงฐานะ 62.4 เลี่ยนวงในปี 2018 ครอบครองตำแหน่งการก้าวหน้ารายปีสถานที่อัตราร้อยละ 21.9 ณช่วงเวลาดังกล่าว เห็นได้ชัดแหว จีนแผ่นดินใหญ่เป็นเลิศณไตรประเภทจำเดิมของด้าวต้นทางของนักเดินทางแห่งหนตะเวนลงมาอีกทั้ง 82 บุรีที่เอเชียแปซิฟิก หรือว่ากระทั่งครึ่งของความมุ่งหมายทั้ง 161 สถานที่ที่ APDI ในที่ชันษา 2018 ทวีปเอเชียแปซิฟิกได้โอกาสรับรองนักทัศนาจรจรด 342.2 กล้อนมนุชแห่งหนตะเวนลงมายังภูมิภาคนี้ด้วยจุดประสงค์ทางการทำงานและเพื่อจะการเดินทาง ทวีจากชันษา 2009 ซึ่งมีนักทัศนาจร 159.1 เลี่ยนมนุษย์ ถือเป็นตำแหน่งงานเจริญประจำปีสถานที่ร้อยละ 8.9 ที่ช่วง 9 ปี กับที่ช่วงเดียวกัน การจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะการท่องเที่ยวในที่เอเชียแปซิฟิกทวีเท่าตัว โดยเพิ่มขนมจาก 117.6 โพกกล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐครอบครอง 281.1 โพกผ้าล้านตราสหรัฐ ไตร่ตรองดำรงฐานะตำแหน่งงานก้าวหน้ารายปีแห่งอัตราร้อยละ 10.2 ในที่จังหวะนี้ รูเพิร์ธ เนย์เลอร์ รองประธานอาวุโส ปีกประกาศกับการบริการ เอเชียแปซิฟิกของมาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “ทว่าเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์การเมือง เทคโนโลยีและเข้าผู้เข้าคนทั่วโลกจักกลายนับแต่ริเริ่มมีการสำรวจนี้เมื่อ 10 ปีก่อน แต่ชิ้นหนึ่งแห่งหนยังคงดั้งเดิมคือ ความมุ่งมาดให้กำเนิดตรวจโลกของหมู่คนและจำนวนคนเดินทางสถานที่เดินทางออกข้างนอกแดน งานสถานที่ 20 เมืองจำเดิมขนมจาก 161 ความมุ่งหมายสามารถล่อใจหลายท่องจำเที่ยงต่างชาติหัวนอนปลายตีนประทับแรมได้จังจรดเปอร์เซ็นต์ 49.8 นั้น ต้องศึกษาด้วยว่า จำนวนคนเดินทางแห่งหนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลที่มุขแห่งหนสะอาด ทว่าก็ต้องคดีท้าเพื่อบุรีด้วยกันจุดหมายปลายทางกลุ่มนี้อีกด้วย การสำรวจนี้จึงแจกประกาศสถานที่จำเป็นแก่รัฐบาล นักธุรกิจกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อให้สมรรถเตรียมการมาตรการรองสถานที่ดีอายุมากกลางเมืองกับคนเดินทางได้มา” กรรมวิธีตรวจ การสำรวจความมุ่งหมายณเอเชียแปซิฟิคสรรพสิ่ง Mastercard (APDI) จัดระดับนคร 161 แห่งเพราะการพินิจพิจารณาข่าวขนมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเช่น จากสภาการดั้นด้นกับการเดินทางแหล่งหล้า (World Travel & Tourism Council WTTC) ยุ่งเกี่ยวการเคลื่อนย้ายทางอากาศระหว่างชาติ (International Air Transport Association IATA) หน่วยงานตะเวนพื้นแผ่นดิน (UNWTO) องค์การสหประชาชาติ IMF และคณะกรรมการการเดินทางของประเทศปะปนกัน ข่าวจากภาครัฐบาลไม่ผิดนำมาใช้เพื่อพินิจพิจารณาจำนวนรวมนักเดินทางแห่งค้างแรมด้วยกันงานจับจ่ายในประเทศกระยาเลย ในที่นครความมุ่งหมายตลอด 161 แห่ง ความคาดหมายสิงสู่บนบานศาลกล่าวฐานรากสรรพสิ่งความคาดหมายปีกการสัญจรณแต่ละแดนและจำนวนจริงในที่แต่ละจันทราณพรรษา 2019 จากบุรีจุดหมายปลายทาง ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ในที่จันทราบ๊วยก่อนงานประกาศผลสำรวจ ข่าวและทูลการตรวจตราเหล่านี้ไม่ได้อยู่บนบานศาลกล่าวพื้นฐานสิ่งของจำนวนรวมด้วยกันข้อมูลงานก่อธุรกรรมผ่าน Mastercard PR NewsMasterCardฺBangkok

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Talaad_Thai_-_9.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Talaad_Thai_-_1.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Talaad_Thai_-_4.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Talaad_Thai_-_8.jpg