ผลตรวจแบรนด์ยืนยัน Coca-Cola ก่อสร้างเศษพลาสติกจังแรงกล้าในที่แหล่งหล้า

ท่ามกลางแนวทางการตื่นเนื้อตัวความความทนทานมุขบริเวณแวดล้อมแห่งพลังเข้ามีส่วนสำคัญตั้งแต่กิจวัตรสรรพสิ่งคนทั่วไปจนจรจรดงานเคลื่อนที่การทำงานสิ่งของหน่วยงานอสูรเทอะทะ อิฉันได้มาเหลือบเห็นหน่วยงานโย่งมากเจ้าออกมาข้อมูลความรับผิดชอบในการเดินธุรกิจประการมีความรับผิดชอบทาบความยั่งยืน แต่ก็อีกทั้งครอบครองที่คลางแคลงว่าองค์กรมีเนื้อความเอาจริงเอาจังแห่งการแก้ไขปัญหา กับลดผลกระทบทาบบริเวณแวดล้อมคว้าแน่นอน ต้นสักเท่าใดจากการตรวจกากพลาสติกของแบรนด์ปัจจุบันสรรพสิ่ง Break Free From Plastic พบตวาด Coca-Cola ลงความว่าแบรนด์สถานที่ก่อสร้างมลภาวะจากขยะยิ่งนักสุดโต่งที่พื้นโลก เพราะงานตรวจตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจกรรมทำความสะอาดเนื้อที่กระทั่ง 848 สถานที่ใน 51 ประเทศ 6 ทวีป ด้วยกันประกอบด้วยขันอาสากระทั่ง 72,541 คน แห่งเข้าเก็บเศษพลาสติกติดสอยห้อยตามเนื้อที่ชายหาด, ท้องถนน, แม่น้ำ จรจวบจนถึงดินแดนรอบๆ ที่อยู่สิ่งของพวกเขาระดับแบรนด์แห่งสร้างขยะพลาสติกเต็มแรงเต็มที่จากการสำรวจสรรพสิ่ง Break Free From Plastic / Source: BREAKFREEFROMPLASTIC.ORG ขันอาสาผู้ส่งเสริมสิ่งของ Break Free From Plastic สมรรถดองกากพลาสติกคว้ากว่า 475,000 อัน ทั่วโลก เพราะที่จำนวนเศษพลาสติกทั้งผองมาจากแบรนด์ Coca-Cola 11,732 ชิ้น เพราะประกอบด้วย Nestle และ PepsiCo เป็นลำดับถัดมา แต่ถ้าหากจักดูเท่าที่ซีกของประเทศสหรัฐอเมริกา ลิสต์ลำดับสรรพสิ่งแบรนด์ก็จักแตกต่างออกจร โดยระดับเอ็ดคือว่า Nestle ตามมาพร้อมด้วย Solo Cup Company และ Starbucks จุดประสงค์สิ่งของการจัดกิจกรรมชะล้างรูปพรรณสัณฐานตรงนี้นอกจากนั้นจักเอาใจช่วยลดมลภาวะเรื่องเดิมจากกากพลาสติก ก็ยังสามารถแสดงได้มาถึงขูดความรับผิดชอบสรรพสิ่งหน่วยงานกระยาเลย แห่งมีประกบปัญหามลพิษขยะ ซึ่งผลการศึกษาในระดับโลกบ่งบอกดุขวดพลาสติกกระทั่งเลี่ยนชิ้นไม่ผิดจับจ่ายใช้สอยในทุกๆ 1 นาที กับกระทั่ง 91 ร้อยละ เปล่าถูกจับกลับมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลยิ่งไปกว่านี้ความเอนเอียงสิ่งของตัวเลขประมาณอีกทั้งแสดงจากไปที่แนวสถานที่เลวมากกระทั่งแต่เดิม มีการคาดการณ์การดุในปี 2020 จะประกอบด้วยงานจำหน่ายขวดพลาสติกยิ่งกว่าห้าแสนล้านขวด และกะ 455,000 เลี่ยนขวดจะเปล่าถูกนำหวนกลับรีไซเคิล แต่จักจากไปสิงสู่แห่งขุมขยะหมกปิดบัง, ไม่ผิดจ่ายเช่นกันการจี่ หรือตามเวที้ำจวบจนยอมไปสู่ห้วงน้ำสำหรับข้อแนะนำวิธีพลิกแพลงในงานลดมลภาวะกาก single-use plastic ที่จะปันออกผลสถานที่บาดตา ต้องเน้นในสามเนื้อความดังนี้ถ่ายทอดแยกออกผู้ใช้รู้มากความประจักษ์แจ้งแห่งถูกต้องแห่งโจทย์ กับฝึกซ้อมงานรีไซเคิล single-use plasticsแปะโครงสร้างพื้นฐานปันออกง่ายต่อการรีไซเคิลเหตุด้วยผู้ใช้ และทำได้แน่ๆที่ทางเศรษฐกิจสนับสนุนจ่ายผู้ก่อกำเนิดชดใช้อุปกรณ์อื่นทดแทนพลาสติก เปลี่ยน mindset ของผู้ผลิตในงานพึ่งพาอาศัยแต่ว่างานใช้บรรจุภัณฑ์จาก plastic single-use เป็นหลักในปัจจุบันหน่วยงานโย่งจำนวนมากออกมาข่าวความกระตือรือร้นและบทบาทความรับผิดชอบด้านบริเวณแวดล้อมซึ่งเขาทั้งหลายถือเป็นข้อสำคัญสิ่งของโจทย์ แต่มนุชมากมายอีกต่างหากไม่มีความเชื่อมั่นดุหน่วยงานพวกนั้นได้มาผิดพอใจอย่างเพียงพอเท่าที่ควรจักเป็น ซึ่งแนวทางที่งานลดมลภาวะขยะพลาสติกอาจอาจจะยากก็เพราะว่าพลาสติกยังคงเป็นวัสดุที่ราคาถูกกับใช้งานคว้าค่อนข้างจะงดงาม ดังนี้หลักทางการเมือง ด้วยกันการกดดันจากนักสิ่งแวดล้อมจักเป็นแรงขับกรีธาประเดิมสถานที่สำคัญที่งานส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงบังเกิดคว้าแน่นอนSource : Forbes Newssustainability