ผลงานวิจัยบอก ผู้ใช้พอใจจับจ่ายใช้สอยเพิ่ม 1 ที่ 4 เพื่อจะของซื้อของขายและบริการภาพร่าง Personalisation

Dassault Systems ปริปาก ผู้บริโภคหนุ่มสาวเป็นกลุ่มคนแห่งหนให้ความสำคัญกับดักกรอบความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ส่วนบุคคล ซึ่งลุ้นผลักดันปันออกเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการ เจียรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกันความปลอดภัยของผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังปีติจับจ่ายสมบัติและเจือจานข้อมูลของพวกเขาเพื่อให้ได้สินค้ากับบริการแห่งหนตอบปัญหา ผลการศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจาก กงสีวิจัยไท CITE Research สำรวจพลเรือนแห่งหนสถิตอยู่ในประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา จีน กับประเทศฝรั่งเศสผลการศึกษาตอนนี้ปริปากปันออกเหลือบเห็นแหว ความต่างกันสิ่งของมนุษย์แต่ละเจนเนอเรชั่น พื้นเพสิ่งของมนุชแต่ละภาค และความเก่งกาจณงานเกลี่ยใช้เทคโนโลยีแห่งเกี่ยวพันกับดักเจตคติรสนิยมส่วนตัวของผู้ใช้สถานที่มีต่อของซื้อของขายกับบริการหมวดโมใบรับเงินมนุษยชาติตีเข้ายา เฮลธ์ใส่ใจ ค้าปลีก กับเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกภายในบ้านกับบุรี หมายรวมวิธีการให้นิยามสรรพสิ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อที่จะตอบปัญหาเฉพาะบุคคลสิ่งของผู้ตอบแบบข้อคำถามแต่ละคน และวัตถุปัจจัยแห่งทำให้ผู้ซื้อเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ จะอย่างไรก็ตาม อีกความเห็นเอ็ดแห่งหนคว้าเห็นขนมจากเสนอนี้ถือเอาว่า ผู้ใช้เฉียดฉิวทุกคนให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจะตอบปัญหาส่วนบุคคลสิงสู่จากนั้น โดยเฉพาะด้วยสินค้าและบริการหมวดเฮโลลธ์สนใจกับสวัสดีส่วนบุคคล พร้อมกับเจือจานปัญหาเหตุเดิมขึ้นไปต่อกระบวนการประมวญและบริหารประกาศเฉพาะตัวของเขาทั้งหลาย เพื่อลุจุดประสงค์สิ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ซูบปัญหาส่วนบุคคลได้ผลขนมจากการตรวจตรามีเฉกต่อไปตรงนี้• ผู้ซื้อเรียกร้องสินค้าและบริการแห่งตอบโจทย์ส่วนบุคคล แม้ว่าเปล่าพร้อมเปลืองเวลาคอย 83% สิ่งของผู้ซื้อประมาณการว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสมรรถเกลี่ยแจกเข้ากับงานซูบโจทย์ส่วนบุคคลได้มาณเวลาสิ่งสั้น เพราะประกอบด้วยพ่าง 21% แค่นั้นที่จะครบถ้วนคอยเลยเช็ด่ทิวาที่งานมอบให้สินค้าหรือไม่ก็บริการแห่งดีไซน์ผลิตภัณฑ์ซูบโจทย์เฉพาะเจาะจงบุกระทรวงคมนาคมล• ผู้ซื้อปีติที่จะซื้อทรัพย์สินทวีคูณโดยเฉลี่ย 25.3% ด้วยสินค้ากับบริการแห่งออกแบบซูบปัญหาเฉพาะบุคคล ในทางกลับกัน พวกเขาคาดหวังแหวจักถือสิทธิ์สินน้ำใจที่แนวทางของงานเขียมค่าใช้จ่ายลง 25.6% ด้วยงานแจกข่าวสรรพสิ่งพวกเขา เขาทั้งหลายปีติยิ่งกว่าที่จะซื้อเพื่อจะเฮลธ์ใส่ใจแห่งหนดีไซน์ตอบปัญหาเฉพาะบุคคล เสียแต่ว่าชอบใจต่ำกว่าที่จะจับจ่ายด้วยสินค้าด้วยกันบริการณด้านแลกเปลี่ยนปลีก• อุตสาหกรรมมีโอกาสกำหนดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจะตอบปัญหาส่วนบุคคลอย่างแจ่มแจ้ง ผู้ใช้รู้จรดผลิตภัณฑ์แห่งหนซูบปัญหาส่วนบุคคลผิดแผกกันเจียร เพราะว่าผ่านพบว่า กว่า 50% สิ่งของผู้ตอบแบบสอบถามจำกัดแหวดำรงฐานะของซื้อของขายด้วยกันบริการสถานที่เขาทั้งหลายกำหนดได้มาเองก่อนที่จะตัดสินใจจับจ่ายใช้สอย กับ 63% สิ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการสถานที่พวกเขาจำกัดณหมายกำหนดการจับจ่ายได้มาอีกด้วยตัวเอง ดุจของซื้อของขายกับบริการแห่งหนปฏิรูปมาจากข้อมูลส่วนบุคคล • ผู้ซื้อประกอบด้วยการฝักใฝ่มากสุดขอบที่ผลิตภัณฑ์ด้วยกันบริการตอบปัญหาส่วนบุคคลแห่งหนเป็นคุณทาบพลานามัย อาทิเช่น แบบอย่างพลานามัยเพราะว่าพิงตามความประพฤติของแต่ละบุคคลและกบิลปรามเพื่อจะปกปักรักษาอุบัติเหตุ อาทิ งานกระฉอกหมด• การออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ส่วนบุคคลเพื่อที่จะความปลอดภัยส่วนบุคคลถือเอาว่าชิ้นแห่งผู้บริโภคให้ความสนใจเช่นเดียวกัน อาทิ สินค้าและบริการกลางแจ้งเรื่องฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปภายในบ้าน รุ่งอรุณปรามอาชญากรรมติดสอยห้อยตามวงกลมแห่งหนผู้ซื้ออยู่และส่งระดับจากไปอีกต่างหากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วงเวลาสถานที่มีคดีสุ่มเสี่ยงดามเรื่องเรื่องปลอดอันตราย• 96% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังพุ่งประเด็นความวิตกกังวลจากไปแห่ง ความเป็นส่วนตัวสิ่งของประกาศ ผู้ซื้อส่วนมากตกลงที่จะค้ำจุนข้อมูลเพื่อเปลี่ยนกับงานได้ชดใช้ของซื้อของขายด้วยกันบริการสถานที่ตอบปัญหาการใช้งานสิ่งของตนเอง เพราะว่าตกแห่งทศสรรพสิ่งผู้ตอบแบบข้อคำถามเต็มใจที่จะเกื้อกูลเฉพาะประกาศสถานที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ขณะเมื่อผู้ตอบแบบข้อคำถาม 88% จะจอดชดใช้บริการตรงนั้นผิไม่ถือใจถึงขบวนการบริหารข่าวเฉพาะบุคคล และ 68% จากผู้ตอบแบบสอบถาม มองว่าความปรารถนาใช้คืนของซื้อของขายด้วยกันบริการจักนำไปสู่การปกป้องประเด็นของเสีย• เอไอ 5G และผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้าน มีความจำเป็นทาบการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบข้อคำถามประมาณการอรรธ เห็นว่าการพัฒนา 5G เพื่อที่จะดีไซน์ผลิตภัณฑ์กับบริการแจกซูบโจทย์ส่วนบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งทาบการทำงานเฮลธ์สนใจจังตกขอบถัดลงมาขนมจาก การทำงานแลกเปลี่ยนปลีก• มนุชต่างเจนเนอเรชั่นประกอบด้วยความคาดหมายต่อการตอบโจทย์ส่วนบุคคลสถานที่ผิดแผกแตกต่างกักคุมจร หมวดเจเนอเรชั่น X หมู่ไม่ลตมเนียล ด้วยกันชาวเจนเนอเรชั่น Z ชอบใจที่จะค้ำจุนข้อมูลเพื่อจะการซูบโจทย์ส่วนบุคคลสถานที่ดีงามเพิ่มขึ้น กับมีแนวโน้มที่จะตกลงต่อสวัสดีส่วนบุคคล กาลเวลา และความคุ้มราคาสิ่งของสมบัติแห่งถือสิทธิ์ มากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเเขามอร์ และหมวดไซโคลน คุ้นชินเนอรชั่น (สาวคุณตายาย) โดยมนุชกลุ่มเบบี้บูมเเขามอร์ดุจ 6% ให้ความสนใจกับสินค้าและบริการเฮโลลธ์สนใจสถานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความมุ่งมาดปรารถนาส่วนบุคคล 24% ของเจนเนอเรชั่น Z ยั่วเกี่ยวพันโมใบรับเงินมนุษยชาติทุบ้ ขณะเมื่อ 21% สิ่งของชาวมิลเลนเนียลสนใจข้อคิดเห็นเนื้อความสิ่งเฝ้าห้อมล้อม• ผู้ใช้คนจีนชอบการซูบโจทย์เฉพาะบุคคลยิ่งกว่า ผู้ใช้ชาวอเมริกันกับฝรั่งเศส แต่ชาวอเมริกันกลับมามีความคาดหมายอุดม ผู้ใช้คนอเมริกันส่วนมากประมาณดุสินค้าด้วยกันบริการสถานที่ออกแบบขึ้นเพื่อจะซูบโจทย์เฉพาะบุคคลจะกลายเป็นคดีปกติณปี 2030 และชอบใจที่จะซื้อของซื้อของขายและบริการดุจทูลฟลอเลนลานซ์ เวอร์ซวดเซเลนซ์ รองประธานสั่งการด้านโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรม การตลาด กับภารกิจข้ามชาติ Dassault Systems กล่าวว่า “ผู้ซื้อเรียกร้องความเชี่ยวชาญที่งานซูบปัญหาแต่ละบุคคลแตกต่างห้ามจากไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อมหาชนรุ่นใหม่ เหตุฉะนี้โซลูชั่นด้วยผู้ผลิตแห่งการลงทุนเกิดสินค้าและบริการจำพวกตรงนี้ถือเอาว่างานประมวล พินิจพิจารณา และเปลี่ยนแปลงประกาศ ครบครันหวนความเป็นส่วนตัวมุขข่าวสิ่งของผู้ซื้อปัจเจกชนอีกด้วย ซึ่งเรือแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE สามารถลุ้นปันออกผู้สร้างบรรลุเป้าหมายประเด็นนี้คว้า ตั้งแต่การคิดค้น ดีไซน์ ก่อสร้างนวัตกรรมด้วยกันผลิตของซื้อของขายแห่งตอบปัญหาแต่ละบุคคลคว้าอย่างสูงที่แนวทางแห่งยืดยาวแห่งสุด” PR NewsPersonalisationDassault Systems

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Cyber_Smart_report_28.PNG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Cyber_Smart_report_18.PNG