ปิดฉากสิ่งพิมพ์โพสต์ทูเดย์กับ M2F เหลือโฆษณาชวนเชื่อแค่เพียงรูปแบบดิจิทัล

เสร็จปิดฉากสื่อสิ่งพิมพ์อีกรายโน่นลงความว่า โพสต์ทูเดย์ และ M2F โดยปัจจุบันบอร์ดสั่งการลงความเห็นหยุดพิมพ์โพสต์ทูเดย์ M2F เพราะเหลือหลอเพียงแค่ดิจิทัล เวอร์ชั่นสถานที่อีกทั้งเผยแพร่สิงสู่ ดังนี้ได้ประกอบด้วยออกคำอธิบายว่า “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโดยด่วนสิ่งของงานสื่อสารมวลชน หมวดกองกลางบางกอกโพสต์คว้าเปลี่ยนแปลงแนวทางงานกับหนทางการพารายงานตัวนำเพื่อจะตอบสนองประกบความปรารถนาสิ่งของคนอ่านที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ กองกลางคว้าทำให้เรียบการผลิตพาหะมอบมีความรัดรึงด้วยกันมุ่งเน้นตัวนำดิจิทัลงอกงาม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้ว กองกลางจักจอดงานจัดพิมพ์ นสพ. M2F ซึ่งดำรงฐานะนสพ.จ่ายให้เปล่า กับ จอดพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งครอบครองนสพ.ธุรกิจภาษาไทย ข้างในพระจันทร์มีนาคม เพราะโพสต์ทูเดย์จะเปลี่ยนแปลงครอบครองตัวนำดิจิทัลอย่างเต็มฝีจักร เพราะว่า บางกอกโพสต์ ทั่วพาหะหนทางนสพ.และดิจิทัล จะยังคงเป็นพาหะหลักเขตสรรพสิ่งบริษัท ทั้งนี้ หมวดบางกอกโพสต์ ตะขอประกันแห่งเนื้อความครอบครองสื่อมวลชนที่ประกอบด้วยกฎศีลธรรม ประกอบด้วยความน่าเชื่อถือ กับตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สะอาดเต็มที่ แน่นอนเที่ยงธรรม ประกบคนอ่านสรรพสิ่งอิฉัน” ด้วยว่าโพสต์ทูเดย์ดำรงฐานะหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ในเครือกรุงเทพมหานครโพสต์ เพราะริเริ่มออกขายในที่พรรษา พุทธศักราช 2546 ยุคปัจจุบันประกอบด้วยเว็บไซต์รวมความว่า https://www.posttodayมันสมองcom/ ซีก M2F เป็นนสพ.รายวันแบ่งแยกให้เปล่าภาษาไทยที่ประกอบด้วยขนาดแทบลอยด์ สิงสู่ในเครือกรุงเทพฯโพสต์พร้อมด้วย เริ่มจ่ายตาม BTS , โฮเต็ล แห่งแคว้นนครสุรพอพรรษา 2554 ยุคปัจจุบันคว้าประกอบด้วยการกระจายนสพ.ไปตามหัวเมืองประธานๆ เพราะว่าประกอบด้วยเว็บไซต์ รวมความว่า https://www.m2fnewsมันสมองcom/ ตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่านสพ. 2 ศรีษะตรงนี้จะจอดพิมพ์วันที่เท่าไร หากมีรายละเอียด Techsauce จะอัพเดทแบ่งออกรู้ถัดไป NewsNEWSNewspaperDisruption

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/B08ACB2B-5817-4DC2-A26E-35BEF6FD939A.jpeg