ปั๊ม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ถกขายแอลกอฮอล์ข้น เหตุด้วยชะล้างสนนราคาเยี่ยม เริ่ม 4 เม.ย. นี้

PTT Station พร้อมกำจัดแอลกอฮอล์ข้น70% ราคาดีเยี่ยม 1แสนขวด ขวดเว้น 110 เท้า ( บรรจุจำนวน 1 ลิตร) ซึ่งครอบครองราคาที่ลุ่มกว่าตลาดโดยแอลกอฮอล์ดังที่กล่าวมาแล้วใช้คืนเพราะว่าทำความสะอาดได้มา ริเริ่ม 4 เม.ย. ตรงนี้ เพราะกำหนดสิทธิ์มอบ1 คน ทาบ 1 ขวด สถานที่ผู้ใช้จำเป็นจะต้องจัดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือว่าใบอนุญาตขับขี่ ตั๋วข้าราชการประจำ หรือว่าบัตรสถานที่ประกอบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนสิ่งของผู้บริโภคพร้อมเขียนชื่อเสียงเรียงนาม-ชื่อสกุล หมายเลขบัตรประชาชน กับเบอร์โทรศัพท์แห่งแบบฟอร์มการจับจ่ายใช้สอย PR Newsptt

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/pttt.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/NH2.jpg