ประเทศสิงคโปร์บัญชาเกลี่ย Grab และ Uber 13 โล้นเหรียญตราประเทศสิงคโปร์ ฐานบั่นทอนการแข่งขันสถานที่เป็นธรรม

ความแม่แบบ! ประเทศสิงคโปร์สั่งเกลี่ย Grab กับ Uber 13 เลี่ยนเหรียญตราประเทศสิงคโปร์ ขนมจากการพาณิชย์ภารกิจทำให้เกิดการชิงดีชิงเด่นสถานที่ไม่เที่ยงตรงในท้องตลาดยังคงเป็นข้อคิดอย่างต่อเนื่องเพราะข้อความการขายภารกิจสรรพสิ่ง Grab กับ Uber ในที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการปีกการชิงดีชิงเด่นด้วยกันผู้ใช้แดนสิงคโปร์ (Competition & Consumer Commision of Singapore) ได้มาประกาศสั่งการซื้อขายภารกิจโอกาสนี้ทำให้เกิดการค้าแห่งหนอยุติธรรมและกระทำการบัญชาเกลี่ยดำรงฐานะทรัพย์สมบัติราคา 13 เลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเทศสิงคโปร์หรือไม่ก็ราว 308 เลี่ยนบาทา Photo: Reutersเพราะด้วยการไต่สวนเพราะ CCCS ทำงานตามกฎหมายพิทักษ์การรัดฉีกขาดทางการค้า ซึ่งยิ่งไปกว่านั้นการควบรวมกิจการที่ทำให้ Grab พัวพันแบ่งแยกท้องตลาดในที่สิงคโปร์ดำเกิงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ต่อจากนั้น ทาง CCCS อีกต่างหากผ่านพบว่า Grab คว้าโก่งราคาค่าตอบแทนจากเริ่มแรกเช่น 10 ถึง 15 ร้อยละ นอกจากนี้ ยังมีหัวเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวข้องสนนราคาแห่งหนไม่เป็นกลางตลอดจากผู้รับบริการกับผู้ขับ Grab ลงมาอีกทั้ง CCCS เป็นมากมาย ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งประกอบด้วยหัวข้อร้องทุกข์เกี่ยว GrabReward แห่งหนมีสัดส่วนคะแนนดามงานจับจ่ายแห่งหนลดน้อยลง ด้านผู้ขับขี่ตกลงยอมรับดอกชักชวนในราคาและความถี่ที่แปรไปจากเก่าแก่ Mr.Toh Han Li, Chief Executive สิ่งของ CCCS กล่าวว่า การควบร่วมกิจการของชไมเป็นเหตุให้การแข่งขันลดน้อยลง ก็เพราะว่าการควบร่วมภารกิจระหว่าง Grab ด้วยกัน Uber ประสบความสำเร็จนำศัตรูบุคคลสำคัญของ Grab ออกจากตลาด ซึ่งดำรงฐานะหัวเรื่องควรกังวลอายุมากผู้ขับแห่ง Platform ทั้งนี้ Grab ยังสามารถปฏิรูปสิ่งใหม่กับบริการใหม่ๆ ลงมาตอบปัญหาตลาดได้ แต่ว่ามิใช่กับการควบรวมกิจจานุกิจสถานที่ส่งผลดามการแข่งขัน มูลค่าสินไหมที่ CCCS เรียกจาก Grab กับ Uber – Photo: CCCSยิ่งไปกว่านั้น เงินค่าปรับราคา 13 โล้นเหรียญประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจำแนกเป็นรายเว้น 6 กล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเทศสิงคโปร์ จากนั้น CCCS อีกทั้งบังคับมอบ Uber จำต้องจำหน่ายรถสถานที่เช่าซื้อจาก Lion City Rental แยกออกกับดักผู้ให้บริการ Ride-Hailing รายอื่นนอกจาก Grab เพื่อจะปกป้องเปล่าแยกออก Grab เป็นภารกิจรถเช่าดังกล่าว ดังนี้ กงสีชไมที่สารภาพคำกล่าวโทษจาก CCCS คว้าออกมารบตอบ เพราะ Uber กล่าวว่าการตกลงใจสรรพสิ่ง CCCS เปล่าตรงกับดักความสอดคล้องสิ่งของการชิงดีชิงเด่นในตลาด ซีก Grab กล่าวว่าการขายคราวนี้เป็นไปตามวิธีการทางกฎหมาย กับปิดประตูข้อหาความงานเพิ่มขึ้นราคาและการสับเปลี่ยนข้อจำกัดคุณค่าชักพา เครดิตประกาศขนมจาก cccs.govมันสมองsg สืบเสาะข้อเสนอแนะ Grab จับจ่ายกิจการ Uber พอดีนี่ ใครคว้ากระไร? พอ Grab ตะบึงร่วมภารกิจ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์บงการหยุดการควบรวมกิจจานุกิจ Grab กับ Uber ครู่เดียว ระบุอาจทำให้เกิด “การชิงดีชิงเด่นสถานที่ไม่ดำรงฐานะธรรม” 5 อันสถานที่ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องแจ้งครั้น Grab จับจ่ายใช้สอย Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ NewsGrabUberRide Hailing