ประเทศจีนก่อสร้างผอมโซล่าร์ฟาร์มรูปอิสแพนถางักระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ตั้งใจสร้างความประจักษ์แจ้งปีกการชดใช้กำลังแรงงาน

พอกล่าวขวัญโซสายร์ฟาร์ม หรือรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราเจอะเจอกันธารณะ เป็นส่วนใหญ่จักแก่สิงสู่ที่รูปพรรณสัณฐานของราวด้วยกันแถว ซึ่งประกอบด้วยหนทางครอบครองเรียงตัวกันเป็นตารางเรียงอย่างมีแบบแผน แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แปลนใหม่แห่ง Datong เมืองจีน คว้าตัดสินใจดีไซน์โซเลยเวลาร์ฟาร์มมอบประกอบด้วยลาวัณย์ สร้างข้อเด่นจ่ายคนรุ่นหลังตระหนักถึงงานใช้คืนแรงงานหมดจด โดยสร้างผอมโซสายร์ฟาร์มตนอิสหางนกถางักระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ China Merchants New Energy Group เอ็ดที่ผู้สร้างข้างกำลังแรงงานหมดจดสถานที่เทอะทะสุดขอบสิ่งของจีน ได้สร้างโซช้าร์ฟาร์มรูปอิสแพนตัดหญ้าักระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ที่เนื้อที่กระทั่ง 248 เอเคอร์ เพราะว่าช่วงแรกสรรพสิ่งงานสร้างจะเสร็จที่วันที่ 30 เดือนมิถุนายน ซึ่งแผนนี้จักส่งแรงงานจรอีกทั้งทางตะวันตกเฉเหนือสิ่งของเมืองจีน พร้อมด้วยมีการวางแผนสร้างโซช้าร์ฟาร์มแพนด้าตัวที่สองที่ตอนปลายปีตรงนี้ โดยผอมสายร์ฟาร์มรูปอิสแพนถางักระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ตรงนี้จักสามารถเกิดกำลังแรงงานได้มา 3.2 พันกะปลกกะเปลี้ยสกุณีมนุษยชาติกก.ข้อปฏิบัติทาบครู่ที่เวลา 25 ปี ซึ่งจะสมรรถลดงานใช้ถ่านหินที่จะนำจรผลิตได้กะโล้นตัน และเอาใจช่วยลดงานช่างคาร์บอนไดให้กำเนิดไซต์ได้ถึง 2.74 โล้นหนึ่งพันกิโลกรัม โดย China Merchants New Energy Group ทำงานร่วมกับ the United Nations Development Program (UNDP) เพื่อเป็นเหตุให้แผนตรงนี้ไม่ต้องสงสัย โครงการผอมโซสายร์ฟาร์มตนอิสหางนกถางักษ์ดำรงฐานะส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งความพยายาม เพื่อจะสร้างความตระหนักที่ชุมชนวัยรุ่นในประเทศประเทศจีนเกี่ยวการใช้กำลังแรงงานหมดจด โดยพวกเขาหวังจะสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยสกนธ์หางนกดาทุกรวมหมดจีน ภายใน 5 พรรษาข้างหน้า ที่มาสิ่งของภาพและข้อมูล businessinsider NewsChinaSolar farmClean energyผอมสายร์ฟาร์มร่างกายหมีแพนถางหญ้าักระทรวงเกษตรและสหกรณ์์