ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศแบงก์ แจกแจงกรณี KBank จม แปะหลักบริการดิจิทัลสรรพสิ่งแบงค์ระยะยาว