ประชุมให้เปล่า! Startup Investor Day ให้ทุนยุคใหม่ใน “สตาร์กรองัพ”

ขอชวนนักลงทุน Startup และผู้ยั่ว ลงมารู้จักมักคุ้นกับแหล่งหล้าการลงทุนภาพร่างใหม่ ชนิด “การลงทุนที่การทำงาน Startup” เพราะ Stock2morrow ร่วมกับ Techsauce กับตลาดหุ้นที่ไทย จัดงานหารือฟรี Startup Investor Day ออกทุนสมัยใหม่ณสตาร์กรองัพ ลงมารู้จักมักจี่การงาน Startup ที่มุมสิ่งของการลงทุน แม้ใครโหยควานหาทางการลงทุนนวชาตๆ ไม่ก็เจ้าของ Startup แห่งหนอยากศึกษาวิธีที่งานหาเงินทุน โดยเฉพาะ Seed Funding ห้ามคลาดเคลื่อนการทำงานตรงนี้ สนนราคาบัตร : ฟรี ไม่มีค่าใช้สอย กำหนดการ : ทิวากาลพฤหัสที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2559 กาลเวลา 12.00 – 16.00 น ที่ หอประชุมศาสตราจารย์วงล้อมอินทพระอาทิตย์ชัยชนะ ตลาดหุ้นแห่งไทย โฆษก : เจ้าเอ็งหนควรจะ สุภัททกิต ใจทวีกิจธุระ ลงชื่อที่ : http://gooมันสมองgl/UOFGqf กำหนดการการทำงานประชุม : ยิ่งไปกว่านี้แกอีกทั้งสามารถเรียนรู้เกี่ยวการลงทุนได้เพิ่มเติมที่ธุรกิจ Techsauce Summit ที่ ห้องหับ Venture Capital ที่วันอาทิตย์แห่งหน 24 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู จองบัตรฉับพลัน ด้วยกันเตรียมการพานพบกับการทำงานประชุมข้างการลงทุนเต็มครรลอง Thailand Investment Fest ที่จะตามมาใกล้ๆ ขนองธุรกิจ Techsauce Summit NewsReportConferenceInvestmentTechsauce SummitTechsauce Summit 2016

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Startup-1.png