ประกาศปันออกชดใช้ให้เปล่า! เรือแพลตฟอร์มสัมภาษณ์ธุรกิจ ลุ้นองค์กรผ่านน่ากลัว COVID-19

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 Devcurate (เดฟคิวเรท) Impact Tech Startup แห่งก่อตั้งโดยชาวไทย เปิดฉาก VANDA – เรือแพลตแบบฟอร์มสัมภาษณ์การทำงานออนไลน์ ใช้งานง่ายเพิ่มประสิทธิภาพ ให้บริการให้เปล่าเพราะด้วยหน่วยงานแห่งหนประสบกับดักความท้าขนมจากการระบาดสิ่งของ COVID-19งานแพร่เชื้อทั่วโลกกำลังวังชาปรับเปลี่ยนหนทางงานของฉัน ส่งผลแตะทาบอุตสาหกรรมส่วนมากด้วยกันการงานสิ่งของหมู่ชนนับไม่ถ้วนทั่วโลก ความกระทบกระเทือนแห่งหนสำคัญอย่างหนึ่งตกว่างานเปลี่ยนขั้นตอนคัดสรรบุคลากรนวชาตไปสู่องค์กร งานระบาดครั้งนี้ทำให้องค์กรปะปนกัน ทั่วโลกและอสุราใหญ่ด้านเทคโนโลยีอุดมรวมทั้ง Linkedin, Google และ Amazon ทำการสัมภาษณ์การงานทั้งปวงมุขออนไลน์แม้จักมีเครื่องใช้ไม้สอยการประชุมทางวิดีโอยอดนิยมอาทิ Skype และ Zoom หน่วยงานยังคงเสียเวลาขนานใหญ่ที่การนัดหมายผู้สัมภาษณ์และผู้สมัครแจกว้างเวิ้งแนวเดียวกัน ยิ่งไปกว่านี้บ่อยครั้งแห่งหนเพียงสัมภาษณ์เปล่าหูกนาที คนสัมภาษณ์ก็ประสีประสาจากนั้นตวาดผู้สมัครไม่เหมาะสมกับการงาน แต่ก็อีกต่างหากจำต้องสัมภาษณ์ดามจนสิ้นสุดเพื่อที่จะพิทักษ์มารยาทกับจินตภาพสรรพสิ่งหน่วยงาน ทำเอาเสียเวลาทั้งสองฝ่าย การคัดเลือกผู้สมัครแห่งเหมาะสมตรงนั้นหามิได้กรณีสะดวกด้วยกันจักประกอบด้วยผู้สมัครบางท่านผ่านไปจรดรอบสัมภาษณ์สิงสู่เทียมเท่า เสียแต่ว่าอาจจะอีกทั้งหามิได้มนุชแห่งเหมาะสมก็ตามVANDA (แวนด้า) เป็นเรือแพลตแบบฟอร์มสัมภาษณ์งานทางวีดิทัศน์ ที่จะช่วยประหยัดเวลาที่ระหว่างขบวนการสัมภาษณ์ และจับผู้สมัครแห่งหนไม่เหมาะสมออกจากขั้นตอนเลือกคัดชั้นแรก VANDA อีกทั้งสนับสนุนผู้สมัครที่งานมากขึ้นความสะดวกว่องไวในระหว่างขั้นตอนลงสมัคร ด้วยกันสนับสนุนจ่ายได้งานที่ใช่เร็วเพิ่มขึ้นตั้งแต่พระจันทร์เดือนที่ 4-มิถุนายน 2563 Devcurate (เดฟคิวบิกเรท) ตาขอบอกบริการตรงนี้ให้เปล่าเนื่องด้วยทุกองค์กร เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพงานว่าจ้าง สนับสนุนจ่ายองค์กรทุ่นเวลากับสร้างความจัดเจนที่การสัมภาษณ์การทำงานแห่งหนดีและเสถียร ขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ราบความท้าที่ได้มาจาก COVID-19 ด้วยกันครบถ้วนเนื่องด้วยการปฏิสังขรณ์องค์กรคราวหลังร้ายแรงครั้งนี้ VANDA (แวนด้า) ดำรงฐานะเทคโนโลยีการสัมภาษณ์มุขวิดีโอวันเวย์แห่งมีสวัสดี ซึ่งจักช่วยแยกออกองค์กรสมรรถเชิญผู้สมัครแห่งหนเปลี่ยนการเลือกเฟ้นมาสัมภาษณ์การงานออนไลน์ เพราะผู้สมัครสมรรถตอบปัญหาด้วยกันส่งคำเฉลยแห่งหนังสือวางหวนกลับมุขแพลตแบบฟอร์ม โดยไม่จำเป็นจำต้องนัดพบระยะเวลาจ่ายตรงกัน ผู้สัมภาษณ์หรือขาในพวกอื่นๆ แห่งยุ่งเกี่ยวสมรรถไม่ผิดอัญเชิญแยกออกรวมประเมินให้คะแนนผู้สมัครได้มา นวัตกรรมตรงนี้ลุ้นแยกออกองค์กรสามารถรู้จักมักจี่ผู้สมัครอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้นและสามารถเจาะจงผู้สมัครแห่งหนสมควรคว้าโดยเร็ว เพราะ VANDA ถูกดีไซน์โดย HR ผู้มีประสบการณ์ในขบวนการคัดสรรกับเลือก แจกใช้งานสะดวกขนาดที่เพราะด้วยผู้เริ่มใช้คืนทีแรกองค์กรแห่งหนแยแสบริการให้เปล่านี้ สามารถลงทะเบียนยอมรับสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/3dtTjRN ภายในเวลาแห่งขีดคั่น (เมษายน-เดือนมิถุนายน 2563) ซักประกาศเสริมเหมาะ: [email protected] NewsHRTechCOVID-19Digital HRSocial Impact