ปตท สผ PTTEP ข้อมูลเปิดฉากบริษัทใหม่ AI and Robotics Ventures อย่างเป็นทางการ

ปตท.สผ.หรือ PTTTEP ประกาศโหมโรงกงสีใหม่ AI and Robotics Ventures ชื่อย่อ ARV เพื่อให้บริการข้าง AI กับ Robotics โดยตรง เป็นบริษัทย่อยภายใต้ บริษัท อีอ้วนพี-เทค มอบเผชิญร์ โฮลดิ้ง ขีดคั่น ซึ่งถือหุ้นทั้งผองเพราะ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม อธิปพงศธร ทวีสิน ประธานบุคลากรว่าการกับเอ็มดีเทิ่ง กงสี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยพิจารณาและเกิดก๊าซธรรมชาติ จำกัด (กลุ่มชน) หรือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยสผ. เปิดเผยตวาด “ARV ได้ผลคืบหน้ายุทธศาสตร์การลงทุนแห่งการทำงานใหม่สิ่งของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยสผ. เพื่อจะสร้างงานก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กับสอดเสือกยอมรับกับดักการเปลี่ยนแปลงที่สมัยดิจิทัล เพราะชกท้องแห้งขนมจากเทคโนโลยีด้วยกันสิ่งใหม่แห่งหนพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะใช้คืนสนับสนุนกิจกรรมการสำรวจ ปรับปรุง ด้วยกันผลิตปิโตรเลียม ซึ่งนอกจากจักสนับสนุนทวีพลังแห่งการชิงดีชิงเด่นแจกกับดัก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ARV ยังสามารถยกระดับการผลิตด้วยกันก่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจปันออกกับอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากด้านแรงธุรกิจ” ทิวภาพคณะทำงานคนรุ่นหลังที่ ARV source: https://www.arv.co.thกลวิธีการลงทุน ARV จักประกอบด้วยการลงทุนณระยะแรก (2562 – 2564) ประมาณการ 1,600 กล้อนเท้า เพราะประกอบด้วยเป้าหมายแห่งการดำรงฐานะผู้นำปีกปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยกันหุ่นยนต์ (Robotics) ณเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัย 3-5 พรรษา ด็อกเตอร์ ธนา สราญเวทย์ชนิด ผู้จัดการทั่วไป ARV กล่าวว่า “ARV มีจุดหมายปลายทางระยะยาวณการครอบครองแพลทฟอร์มเพื่อจะการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง เพราะให้ความสำคัญกับดักงานก่อสร้างความร่วมมือกับผู้ช่วยเหลือรวมหมดขนมจากภาคการศึกษา อุตสาหกรรม รวมทั้ง startup เพื่อสร้างสรรค์ของใหม่และปรับปรุงบุคลากร ที่สนองตอบความปรารถนาของการงานณเวลานี้ด้วยกันที่อนาคต” แผนข้าง Robotics เอ็ดแห่งเทคโนโลยีปัจจุบันแห่งหนเกิดผลจากความร่วมแรงร่วมใจสิ่งของ ARV ด้วยกันผู้ช่วยเหลือขนมจากด้าวประเทศนอร์เวย์ ตกว่า หุ่นสมองกลซ่อมบำรุงศิราใต้ธารา (Subsea Flowline Control and Repair Robot – SFCR) ตัวแต่ต้นสิ่งของพื้นโลก ที่สมรรถตรวจสอบด้วยกันแก้ไขท่อส่งก๊าซธรรมชาติล่างธาราได้มาเพราะสิงสถิตการควบควบคุมจากระยะไกล ลุ้นลดเวลากับโสหุ้ยแห่งธุรกิจแก้ไขคว้ากระทั่งครึ่งจากการทำงานหนทางแต่เดิม กับตัดทอนการเสี่ยงของทรัพยากรคน นอกจากนี้ ARV อีกทั้งให้บริการกับสิงสู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ เหตุด้วยความประพฤติธุรกิจทั่วบนบานบก แห่งอรรณพ และทางอากาศ อาทิ หุ่นสมองกลใต้ธาราโดยอัตโนมัติไร้สาย (Inspection-class Autonomous Underwater Vehicle – IAUV) เหตุด้วยตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ล่างธาราคว้าอัตโนมัติ อาทิ ตรวจท่อส่งก๊าซธรรมชาติล่างสายธารกับแบบสร้างสิ่งของเวทีเกิดปิโตรเลียมล่างห้วงน้ำ เพื่อรักษาการชำรุด เพราะว่าไม่ต้องสิงสถิตดารณีสนับสนุนหรือบุคลากรขู่เข็ญ หุ่นสมองกลตรวจข้างในศิรา (In-pipe Inspection Robot – IPIR) เพื่อจะใช้พิจารณาฐานะข้างในศิราปิโตรเลียมแห่งหนมีพื้นที่ขีดคั่น สามารถให้คะแนนครอบครองทิวภาพ 3 มิติ สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาตีนทำนาย ด้วยกันอากาศยานสิ้นไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) ไม่ก็โดลนลาน เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ณดอน ถ่ายภาพทางอากาศ และอีกทั้งสมรรถชดใช้เหินตรวจเนื้อที่เกษตรกรรม สนับสนุนวิเคราะห์ผลผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยกันหุ่นยนต์ ช่วยจ่ายธุรกิจสาวก้าวโดดข้ามความจำกัดสิ่งของธุรกิจที่ครรลองแต่เดิม และก่อสร้างข้อได้เปรียบนวชาตๆ ไม่ว่าจะได้ผลตัดทอนกาลเวลาและทุนแห่งงานปฏิบัติงาน เพิ่มความเที่ยงตรง ความสะดวกสบายร่างกาย เช่นกันความสามารถประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์และตกลงใจเองได้มา กับทวีสวัสดีณการปฏิบัติธุรกิจ เป็นต้นว่า การงานแทนมนุชแห่งพื้นที่ลองดู นอกจากนี้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ปันออกซื่อติดตามจุดประสงค์การใช้งาน เป็นเหตุให้สามารถดัดแปลงเทคโนโลยีดังที่กล่าวมาแล้วได้มากับดักธุรกิจที่ท่วมแหล่” ด็อกเตอร์ธทุ่งนา รายงาน แบบอย่างงานออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อจะใช้งานด้านกระยาเลย เช่น การริเริ่มวิจัยและพัฒนาอากาศยานสิ้นไร้คนขับรถเพื่อชดใช้ที่การกสิกรรมอัจฉริยะ ร่วมกับผู้ส่งเสริมที่ท้องที่การเกษตร ด้วยกันงานเจริญโดตะลีตะลานแปรอักษร (Swarm Drones) ร่วมกับยุ่งเกี่ยวกีฬาเรือบินลอกกับวิทยุหักหาญ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกเพราะคนไทย กับณเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ NewsAIPTTPTTEPRoboticRoboticsEnergyTech