ปตท. คลอดถ้อยแถลงยืนยัน ไม่พานพบเจ้าหน้าที่ติดโรคเชื้อโรค COVID-19

ปตท. ตาขอประกันยังเปล่าพานพบเจ้าหน้าที่หมู่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ติดโรคเชื้อไวรัส COVID -19 ดังที่ได้มีการเปิดเผยแพร่ข่าวตวาดมีบุคลากร พวก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เสี่ยงติดโรคเชื้อโรค COVID-19 คราวหลังจากแห่งหนเดินทางหวนกลับขนมจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมเพื่อนคู่หูที่ได้มาเดินทางไปด้วยกัน พอวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และผ่านพบแหวเกลอประกอบด้วยอาการป่วยจับไข้ 2-3 วันจากนั้นตรงนั้น มุข ปตท. ขอเรียนรุ่งอรุณดุ ยุคปัจจุบันอีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่พวก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผู้ใดติดเชื้อเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยกันบุคลากรคนเด่นบอกตรงนั้นคว้าเข้าพบนายแพทย์สุภาพเรียบร้อยแล้ว ด้วยกันยังคงมีอนามัยสามัญ รวมถึงเสี่ยวรวมเดินทางก็ยังพิจารณาไม่ผ่านพบไวรัสดังกล่าวแต่ประการใด แม้ว่าเพื่อสร้างความแน่ใจจ่ายกับเจ้าหน้าที่ ปตท. และสวัสดีสิ่งของผู้เกี่ยวข้องทุกคน จึงคว้าปันออกพนักงานคนเด่นเสนอ Work at Home ติดสอยห้อยตามหลักเป็นระยะสมัย 14 เวลากลางวัน เพื่อที่จะดูแลตรวจทีท่าตนเองด้วยกันรายงานมายังผู้บังคับบัญชาเพื่อจะสืบเสาะลีลาอย่างใกล้ชิด ดังนี้ ปตท. ประกอบด้วยความวิตกกังวลดามสถานการณ์เหตุเดิมขึ้น กับให้ความสำคัญดามสุขภาพความปลอดภัยสรรพสิ่งพนักงานแห่งกระทำงานอยู่ในประเทศไทยและที่ท่องเที่ยวไปปฏิบัติงานในต่างชาติทุกท่าน โดยได้มาออกลูกข้อมูลข้างใน เนื้อความ มาตรการป้องกันกับจำกัดโรคติดเชื้ออุบัตินวชาตขนมจากเชื้อโรคของหุ้นส่วน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (ฝูงชน) เพื่อขอความร่วมมือปันออกพนักงาน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยกขึ้นศูนย์กลางสืบหาและเฝ้าตื่นเนื้อความความเจ็บป่วยอุบัตินวชาต COVID-19 ขึ้น เพื่อสืบเสาะด้วยกันจัดการจัดการเหตุการณ์โดยรวมอย่างใกล้ชิด ครบครันไปติดตามมาตรการการบริหารบริหารเนื้อที่กระทำ สรรพสิ่ง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้นว่า การขีดคั่นทางเข้าอาคารปันออกทุกคนจำต้องเปลี่ยนสิ่งกลมๆเลือกเฟ้นถัก เพื่อที่จะวัดปรอทแห่งเข้าตึกทุกคน การติดตั้งวงกลมให้บริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ และวางแผนหน้ากากอนามัยวางบริเวณด่านอาคาร การชะล้างจุดสัมผัสที่ลิฟต์ เพราะว่าน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ส่วนว่าการเนื้อที่ อีกทั้งทำงานอบอ้าวแก๊สโอโซนเพื่อจะฆ่าเชื้อความเจ็บไข้ในตึกอย่างต่อเนื่อง ***จึ่งขอความร่วมมือที่การงดเผยแพร่เนื้อความแห่งไม่ไหวรับสารภาพอย่างเป็นทางการขนมจาก ปตท. จะขอบพระคุณยิ่ง *** Newspttcovid-19