บลจ.แหลมทองการค้าขายริเริ่มตั้งขึ้น “ณรงค์ศักดิ์ ปราศจากมีชัย” ดำรงฐานะ CEO มนุษย์ใหม่ มีผล 1 สิงหาคมนี้

บริษัทหลักทรัพย์ว่าการเงินทุน ประเทศไทยการซื้อขาย ขีดคั่น (บลจ.ประเทศไทยการซื้อขาย) แต่งตั้งนายการต่อสู้อำนาจ ปราศจากเอาชนะ เป็น CEO คนใหม่สิ่งของ บลจ.แหลมทองการค้า เรียบร้อยจากนั้น มีผล 1 เดือนที่ 8นี้ หุ้นส่วนหลักทรัพย์ว่าการเงินทุน ประเทศไทยการซื้อขาย กำหนด (บลจ.แหลมทองการแลกเปลี่ยน) รังสฤษฏ์นายณรงค์อำนาจ ปราศจากชนะ กรรมการผู้จัดการกับประธานบุคลากรว่าการการลงทุน ผู้บริหารช้าการลงทุน ขึ้นไปดำรงตำแหน่งสำคัญบุคลากรบริหาร (CEO) ของ บลจ.ประเทศไทยการแลกเปลี่ยน แทนอธิปสมิทธ์ พนมยงค์ ที่ได้มาลาออกจรก่อนหน้า เพราะว่าส่งผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป หัวหน้าการต่อสู้อำนาจ มีประสบการณ์การทำงานในการปกครองบริหารให้ทุนมากดุ 20 ชันษา เพราะว่าได้เข้าร่วมงานกับดัก บลจ.ประเทศไทยการซื้อขายตั้งแต่พรรษา 2554 รวมเวลากระทั่ง 7 พรรษา ปฏิบัติราชการสอดส่องดูแลรับผิดชอบบริหารสายงานการลงทุน ทั้งหมู่การลงทุนต่างประเทศและวิธีพลิกแพลงผลิตผลการลงทุน พวกบริหารออกทุนตราสารราคาทุน ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากได้มาบำเหน็จ CIO of the Year จากธุรกิจ Asia Asset Management, Best of the Best Awards 2015-2018 (Thailand) ซึ่งเป็น 4 ชันษาติดต่อกัน แจ๋เพราะว่านิตยสาร Asia Asset Management (HK) นิตยสารชั้นยอดปีกการลงทุนที่ภาคทวีปเอเชีย เพราะว่าก่อนกำหนดมาร่วมงานกับดัก บลจ.ไทยการแลกเปลี่ยนนั้น อธิปการต่อสู้อำนาจ เคยชินดำรงตำแหน่งรองประธานก้ำการลงทุน กงสี อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล อ่อนสชัวรันส์ ขีดคั่น และผู้ดูแลแก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตลอดจนประกอบด้วยเนื้อความเชี่ยวชาญกับความจัดเจนข้างจัดการการลงทุนที่สถานะผู้สั่งการกองทุน เช่นนี้อธิปการต่อสู้อำนาจ จบการศึกษาเล่าเรียนเศรษฐวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิชิจำใจ อเมริกา กับปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนจบคอร์สสัมปทานผู้บัญชาทุนทรัพย์ สัมปทานผู้วางแผนให้ทุน และ Fundamental Investment Analyst on Securities License NewsSCBCEOSCBAMEntrepreneurบลจ.ไทยการแลกเปลี่ยน

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/การบินไทย.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/พีระพันธุ์.jpg