บริษัทแม่ของ Agoda เข้าออกทุนแห่ง Grab อีกด้วยทรัพย์สิน 200 ล้านเหรียญตรา

Grab ประกาศรับสมัครทุนผลรวม 200 เลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ขนมจากกงสี Booking Holdings ผู้รับบริการสำรองบริการแห่งหนเกี่ยวการเดินทาง ได้แก่ Bookingมันสมองcom, Agodaมันสมองcom, KAYAK, Priceline, Rentalcarsมันสมองcom ด้วยกัน OpenTable เจาะจงจักจองที่พักเปลี่ยนเล็กป Grab ได้มาณเร็ววันนี้ Startup ผู้ให้บริการเรียกรถยนต์เปลี่ยนแอปพลิเคชัน (Ride-hailing) อย่าง Grab ประกาศรับทุนผลรวม 200 กล้อนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ขนมจากกองกลาง Booking Holdings ผู้รับบริการจองบริการที่เกี่ยวพันการท่องเที่ยว เป็นต้นว่า Bookingมันสมองcom, Agoda.com, KAYAK, Priceline, Rentalcarsมันสมองcom กับ OpenTable โดยแถลงการณ์เจาะจงแหว การลงทุนตอนนี้จะก่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) เพราะจะมีการพัฒนาแจกเรียกใช้บริการในเครือ Booking Holdings เป็นต้นว่า สงวนที่เอาแรง เปลี่ยนเล็กป Grab และวางเงินเปลี่ยน GrabPay คว้าวันข้างหน้า Ming Maa สำคัญกองกลาง Grab เจาะจงว่าจักอีกทั้งแจกไทอายุมาก Booking Holdings ในงานลงคะแนนเสียงในหุ้นส่วน รวมทั้งจักก่อสร้างความสามารถในการทำงานและขยายบริการ O2O แยกออกมีมากขึ้นและกระจายเจียร 235 นครทั่วโลกถัดจาก Grab ถลกให้บริการลงมาตั้งแต่พรรษา 2555 จากเริ่มแรกสถานที่ให้บริการเรียกหารถยนต์หลายชนิด (รถ, รถจักรยานยนต์, รถตู้ ฯลฯ) เปลี่ยนเล็กปฯ ต่อมาตกลงคลายงานให้บริการอื่นๆ มากขึ้นมาอาทิ ส่งอาหาร-สินค้าขนมจากร้านค้าหวานคอแร้งจ่ายฉบับร่างเดลิเวอรี่, ส่งหีบห่อแปลนเบันดาลิเวอรี่, ระเบียบจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สิน (Payment) และอื่นๆ ยุคปัจจุบันให้บริการในประเทศสิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ประเทศไทย, เวียดนาม, พม่า และเขมร NewsGrabAgodaInvestmentBooking.comBooking Holdings