นิสิต มจธ. ยอด ปรับปรุงเอาท์พุตการงานทรานส์ฟาร์เมอร์ ควบคุมการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

ปัจจุบันท้องที่การเกษตรจัดดำรงฐานะอุตสาหกรรมที่ประธาน แต่ว่าคงจะอีกต่างหากไม่ค่อยประกอบด้วยการพาผลงานสิ่งใหม่ หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆ ลงมาชดใช้แห่งอาณาเขตการเกษตรอย่างจริงจัง จึงดำรงฐานะภูมิหลังสรรพสิ่ง เอาท์พุตงานทแตกส์ฟาร์เมอร์ ซึ่งเป็นระบบสั่งการทุ่งที่คว้าลองหลังจากนั้นบนบานนฤมิตปลูกสร้างผักจริงๆ สมรรถเข้าถึงโดยบุคคลธารณะ เพื่อจะลดโจทย์ปะปนกันเรื่องเดิมขึ้นไป เป็นต้นว่า สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพทางการทุ่ง เพราะ คณะสมาร์ทแฟคโคนปรี่ มี ผู้เป็นใหญ่ที่ัฐพงษ์ มะกราบลาเวช ผู้เป็นใหญ่นนทิชากรญ์ เต็มที่ดวงจันทร์ ด้วยกันท้องนาตำแหน่งุภในัฐ ตันกล่าวโทษอมรป่าษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คอร์สวิศวกรรมโดยอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมระเบียบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธนาคาร คว้ารางวัลชนะการประกวด “Jinpao Automation Contest 2019” ถือสิทธิ์ทุนเล่าเรียน 300,000 เท้า พร้อมเกราะกำบังชื่อเสียง นายในที่ัฐพงษ์ มะลาแพทย์ พูดดุ คว้าจับปัญญาวิชา Capstone Project ในที่ชั้นเรียนสถานที่การรวมกันระหว่างความรู้แจ้งอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลด้วยกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความตรัสรู้เน็ตเวิร์กด้วยกันซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งดำรงฐานะความตรัสรู้สถานที่ถ่ายทอดจ่ายจับเทคโนโลยีมาดัดแปลงกับภาคอุตสาหกรรม แล้วก็มีแนวคิดที่ก่อสร้างข้อมูลออกการทำงานทรานส์ฟาร์เเขามอร์ เป็นระบบงานสั่งการเกษตรกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานคว้าง่าย เพราะว่าประกอบด้วยงานใช้หมู่ IOT เข้ามาเอาใจช่วย เป็นต้นว่า ระเบียบ Automation, Cyber Networking ไม่ก็การเก็บข้อมูลบนบานศาลกล่าว Cloud เป็นอาทิ ซึ่งผลงานอยู่ในที่ตอนระยะห่างลอง โดยปรารถนาว่าจะสำเร็จก่อสร้างของใหม่ หรือสำเร็จสร้างการเรียนแบ่งออกกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้น เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมการกสิกรรมสามารถประกอบด้วยการพัฒนาไม่ก็เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายหน้า ผู้เป็นใหญ่ความสนุกวิชญ์ ยิ่งนักจันทร์ กล่าวว่า เอาท์พุตงานทรานส์ฟาร์เเขามอร์ ที่ทดลองบนบานศาลกล่าวทำสร้างผักไฮโดรโปรนิก แบ่งเป็น 3 ด้าน ตัวอย่างเช่น 1.ระเบียบฮาร์ดแวร์ งานออกแบบแปลงผลไม้เป็นระดับ เพื่อที่จะกระเหม็ดกระแหม่เนื้อที่ มีระบบท่อต้นฉบับน้ำวนไหลหลั่งวนไปแต่ละระดับ ตั้งเซ็นเซอร์งานตรวจวัดคุณประโยชน์ปุ๋ย ติดตั้งเครื่องมือมือมายากลเพื่อจะดองพืชผัก 2. ระบบซวนเซริฟเวอร์ แห่งผสานระเบียบฮาร์ดแวร์กับเล็กพกำลังพลิเคชั่น โดยชดใช้กูเกิลฟอร์มในการเก็บข้อมูลกระยาเลย สิ่งของระบบการสร้างพืชผัก เช่น คุณประโยชน์อุณหภูมิ คดีข้นแสงแปลบปลาบ อากาศ ความชุ่มชื้น เป็นต้น ยิ่งไปกว่านี้มีงานเก็บข้อมูลสิ่งของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ผลรวมแปลง เมล็ดผลไม้แห่งปลูกไปต่อจากนั้น เป็นอาทิ 3. อ่อนพกำลังิเคชั่น ลองในที่ระบบแอนดลายด์ เช่นสมัครใช้งานเพื่อลงทะเบียนการสร้างผักก็สมรรถควบคุมงานปลูกสร้างผักคว้าด้วยตัวเอง กับมีผลเกิดคว้าแน่ๆ เพราะว่าภายหน้ามองว่าจะประกอบด้วยการพัฒนาชกอดอยากในกรณีสิ่งของฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ เป็นต้นว่า หมู่จำกัดอัตโนมัติ ระเบียบบริหารบริหารการขาย เป็นอาทิ ด็อกเตอร์ธวิหคร มังสวิรัติในในที่วาสิน อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า งานสถานที่นักศึกษาคว้าใช้ความรู้แจ้งความฉลาดขนมจากสถานที่กราบเรียนลงมา จะทำให้เกิดการฝึกซ้อมเจริญ เรียนรู้ทักษะปะปนกัน มากขึ้น พอให้ประสบผลสำเร็จ ส่งผลงานสิ่งใหม่สถานที่ใช้ได้ผลแน่ๆ PR NewsKMUTTagritech

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/09/stormbreakerbootcamp2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/09/stormbreakerbootcamp3-1024×597.png