นิสิตเฮโล! สจล. ข่าวเปล่าเก็บคุณค่าภาคเรียนซัมเมอร์พรรษา 62 กับตัดทอนคุณค่าภาคเรียน 10% ทั้งปี 63

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณนักรบลาดกระบัง (สจลิตร) ออก 15 มาตรการช่วยนักศึกษา ท่ามกลางการเรียนที่สมัยโคโพง เป็นต้นว่า 1. ละเว้นคุณค่าภาคเรียน 2. ตัดทอนค่าภาคเรียน 3. มอบราคาทุนอนุเคราะห์นักศึกษา 4. กลับคืนค่าเช่าหอที่สถาบันฯ 5. คืนคุณประโยชน์สายธาร 6. พูดกับดักหอข้างนอกเพื่อที่จะตัดทอนค่าเช่าให้อายุมากนักศึกษา 7. สร้างสัญญาประกันภัยโคตัก-19 มอบนักศึกษาทั้งหมด 8. นักศึกษา สจล. และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตรวจโควิด-19 ให้เปล่า 9. ให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์ 10. ให้คำปรึกษาออนไลน์เพราะว่ามากใจปรึกษา 11. นักศึกษาจบติดตามแผนการศึกษา 12. ลงทุนนิสิตชั้นบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ชิ้นงานที่หนทางออนไลน์ 13. ขยายเวลาการเรียนจบ 14. ว่าจ้างผู้สำเร็จการศึกษาใหม่สิ่งของสถาบันฯ กับ 15. แบ่งแยกเจล สเปรย์ แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากสุขศาลา โดยมาตรการดังที่กล่าวมาแล้วเริ่มทำงานขวับ เพื่อจะช่วยเหลือให้การกราบเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสะดวก ด้วยนิสิตแห่งสนใจสมรรถสอบสวนประกาศเพิ่มพูนได้ที่ สำนักดำเนินงานสาธารณะกับการบอกข่าว สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เฟซบุ๊กคู่รักเพจเจอร์ www.facebook.com/kmitlofficial ไม่ก็เว็บไซต์ www.kmitl.acมันสมองthศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณะสวัยังไม่ตายิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณนักรบลาดกระบัง (สจลิตร) กล่าวว่า จากสถานการณ์งานแพร่เชื้อสรรพสิ่งวัววิด-19 ที่ระยะที่ผ่านมา คว้าก่อสร้างความกระทบกระเทือนมอบแก่กลางเมืองชาวไทยเฉียดฉิว 70 โล้นคน ซึ่งหมายรวมนักศึกษา พนักงาน ตลอดจนคนวงในครอบครัวสรรพสิ่งนักศึกษา ดังนี้ สจลิตร จึงตระหนักถึงสถานการณ์ที่มีผลกระทบแตะต้องครอบครองวงกว้าง ด้วยกันมุ่งหวังครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดที่การช่วยเข้าสังคมประเทศไทยสาวเท้าเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ ผ่านงานออกลูกมาตรการช่วยเหลือ เพราะย้ำการสนับสนุนหมู่นักศึกษา ด้วยกันบุคลากร ที่ถือสิทธิ์ผลกระทบดำรงฐานะวรรณะจำเดิม ตลอดจนการออกลูกมาตรการที่ถ้วนทั่วการให้ความช่วยเหลืออายุมากประชาชนดำรงฐานะวงกว้าง ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ข้อมูลมาตรการอนุเคราะห์นิสิต เจ้าหน้าที่ และกลางเมืองธารณะ ผลรวม 15 มาตรการ ดังนี้1. ละเว้นคุณค่าภาคเรียน: สถาบันฯ ปฏิบัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการหาความรู้ที่ภาคการศึกษาพิเศษ/25622. ตัดทอนคุณค่าภาคเรียน: สถาบันฯ ทำงานทำให้เสมอตัดทอนค่าธรรมเนียมการหาความรู้ 10% สรรพสิ่งภาคการศึกษาแห่ง 1 กับ 2 ณปีการศึกษา 25633. มอบราคาต้นทุนสนับสนุนนิสิต: สถาบันฯ แบ่งสรรราคาทุนยิ่งกว่า 1,000 ราคาทุน แยกเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนแห่งช่วงงัววิด-19 ราคาต้นทุนละ 10,000 บาทราคาทุนอนุเคราะห์นักศึกษาที่ภาวะวิกฤต ทุนเว้น 25,000 บาทราคาทุนเงินให้ยืมเพื่อการเรียนกรณีเร่งด่วน ค่าพอกับเงินปากถุงการหาความรู้4. กลับคืนค่าเช่าหอพักแห่งสถาบันฯ: สถาบันฯ กระทำกลับคืนค่าเช่าหอณจ่ายแก่นักศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาสามารถส่งหลักพยานงานชำระเงินคุณค่าหอพักแห่งหนได้จ่ายจรแล้ว ถ่ายบัตรประชาชน ถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา กับหน้าตาสมุดบัญชีด้วยว่าเกดสินทรัพย์กลับ เพื่อติดต่อรับเงินคืนเหมาะหอพัก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป5. กลับค่าสายธาร: สถาบันฯ ทำการคืนค่าสายธารตรงเวลา 2 จันทร์ ให้แก่นิสิตแห่งหนสิงอยู่แห่งหอพักณสถาบันฯ ให้ เพราะสามารถติดต่อตะขอสินทรัพย์กลับคืนได้ที่วิธีการฝ่ายเดียวกับการตาขอสมบัติค่าเช่าคืน6. เจรจากับหอนอกเพื่อลดค่าเช่าจ่ายอายุมากนิสิต: เหตุด้วยนิสิตแห่งหนอาศัยสิงสู่หอพักนอกสถาบันฯ สถาบันฯ อยู่ณระหว่างพูดจากับหอพักเพื่อที่จะขอตัดทอนค่าเช่าให้อายุมากนักศึกษาด้วย7. ก่อประกันภัยวัวโพง-19 มอบนักศึกษาทั้งหมด: สถาบันฯ สร้างประกันภัยวัววิด-19 ให้เปล่า จ่ายแก่นิสิตทั้งหมด เพราะประกอบด้วยกาลเวลาดูแลรักษา 1 ชันษา ด้วยกันริเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 เดือนที่ 4 25638. นิสิต สจล. สำรวจโคตัก-19 ฟรี: นักศึกษาที่ประกอบด้วยท่าเสี่ยงประกบงานติดเชื้องัวตัก-19 แห่งหนมีสิทธิ์การคาดคะเนตวาดจัดอยู่แห่งกลุ่มลองดู สมรรถเข้ารับสารภาพงานพิจารณาถึงที่เหมาะโรงหมอทั่วราชอาณาจักร กับสมรรถจับหลักพยานใบรับรองแพทย์ ด้วยกันค่าใช้จ่ายลงมาต่อเนื่องขอรับเงินคืนถึงที่เหมาะที่ว่าการกิจจานุกิจนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณวงเงิน 20,000 บาท9. ให้คำปรึกษาการหาความรู้อนุศาสน์ออนไลน์: ให้คำปรึกษาเกี่ยวการใช้งานรายการช่วยการศึกษาเล่าเรียนการสอนแปลนออนไลน์ เป็นต้นว่า Microsoft Teams, Google Meet, Zoom เพื่ออำนวยความสะดวกแห่งการศึกษาเล่าเรียนการสอนออนไลน์10. ให้คำปรึกษาออนไลน์โดยนักใจพิจารณาหารือ: เหตุด้วยนักศึกษา สจล. กับบุคลากรสถาบันฯ แห่งถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนปีกความตึงเครียดขนมจากสถานการณ์การแพร่เชื้อสรรพสิ่งงัววิด-19 สามารถเข้ารับคำปรึกษากับนักใจปรึกษา แห่งครรลองออนไลน์ผ่านมุข Zoom เพราะสามารถสำรองกาลเวลารับคำปรึกษาได้ที่เธอรัตทุ่งนา ติดต่อมันสมอง 085-906438511. นักศึกษาสิ้นสุดตามแนวนโยบายศึกษา: การหาความรู้แห่งภาคการศึกษาแห่ง 2/2562 กับภาคการศึกษาที่ 3/2562 จะเปลี่ยนแปลงครรลองดำรงฐานะออนไลน์ติดสอยห้อยตามเหตุการณ์งานแพร่เชื้อสรรพสิ่งโควิด-19 โดยนิสิตที่มีแผนอวสานการเรียนที่ภาคการศึกษานี้อีกต่างหากสมรรถทำเหตุจบการเรียนคว้าตามเดิม และจ่ายทั้งปวงด้านงานวิชาการกระทำมอบนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กะตวาดจะสำเร็จการศึกษาสมรรถอวสานได้มาติดสอยห้อยตามแนวนโยบายเรียนรู้12. ลงทุนนักศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาโฆษณาชวนเชื่องานณครรลองออนไลน์: อนุญาตมอบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโฆษณาชวนเชื่องานผ่านทางที่ประชุมวิชาการภาพร่างออนไลน์คว้า กับให้ทุนสนับสนุนโสหุ้ยที่งานร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว13. ยืดเวลางานเรียนจบ: สถาบันฯ ยืดเวลาแห่งงานสำเร็จการศึกษาอีก 1 พรรษา เพราะว่าจักไม่มีนิสิตที่พ้นสภาพนิสิต (retire) แห่งปีการศึกษานี้ รวมทั้งเปล่าดองค่ารักษาวรรณะทิวภาพนักศึกษา14. จ้างงานบัณฑิตใหม่สรรพสิ่งสถาบันฯ: สถาบันฯ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาอวสานนวชาตเข้าทำงานที่สถาบันฯ จำนวน 500 คน เพราะว่าแก้ไขมากมาย 6 เดือน แห่งสันวงเงินคนละ 50,000 เท้า15. แจกเจล สเปร์ยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ กับหน้ากากสถานีอนามัย: มุขสถาบันฯ ร่วมมือกับกรุ๊ปต่างๆ ผลิตเจลสเปรย์แอลกอฮอล์ ด้วยกันน้ำยาฆ่าเชื้อ แจกจ่ายแก่นิสิต เจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ กับกลางเมืองธารณะหมายรวมแจกหน้ากากสถานีอนามัยมอบแก่นิสิต เจ้าหน้าที่ข้างในสถาบันฯ และกลางเมืองทั่วไปศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ รายงานเพิ่มตวาด นอกจากมาตรการสนับสนุนนักศึกษา สจล. ยังประกอบด้วยมาตรการอนุเคราะห์อาจารย์ ด้วยกันพนักงานในสถาบัน เช่น การก่อยืนยันอนามัยพวกเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งกว้างขวางงานพิจารณา กับรักษาโรคงัวโพง-19 การจ่ายคำแนะนำการใช้งานรายการถ่ายทอด และปฏิบัติการแห่งแนวทางออนไลน์ หมายรวมการยกเลิกค่าเช่าร้านค้า ร้านสะดวกจับจ่ายแก่ผู้ผลิตเป็นเวลา 2 ดวงเดือน“สถานการณ์งานแพร่ระบาดสิ่งของโควิด-19 นับว่าเป็นสถานการณ์แห่งทุกคนได้มาความกระทบกระเทือนชนิดถ้วนหน้า ซึ่งหมายรวมนิสิต และเจ้าหน้าที่สิ่งของสถาบันฯ อีกด้วย สจล. คว้าตระหนักถึงความรับผิดชอบดามเข้าผู้เข้าคนร่วมมือ แล้วจึงมีการแจ๋มาตรการจ่ายการช่วยเหลือนิสิต บุคลากรกับกลางเมืองธารณะมอบทั่วไปทั้งหมดมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะร่วมกันสาวก้าวเปลี่ยนวิกฤตโอกาสนี้ไปอีกด้วยกักคุม” ศ.ดร.สุชัชวีร์ รายงานทิ้งท้ายยิ่งไปกว่านั้น 15 มาตรการช่วยเหลือนิสิต ท่ามกลางการหาความรู้ที่เวลาโคตัก-19 แล้ว สจล. ยังจำนงให้สังคมแหลมทองสาวเท้าเปลี่ยนเหตุการณ์การแพร่ระบาดของความเจ็บป่วยโคโพง-19 จึ่งได้มาเริ่มแหล่งชุมนุมสิ่งใหม่ KMITL GO FIGHT COVID-19 ภายใต้โครงการ 60 พรรษา พระสงฆ์จอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: Go Beyond the Limit) เพราะแกนกลางดังที่กล่าวมาแล้วปฏิบัติหน้าที่ส่งต่ออวัยวะความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ งานคณะนักวิจัยและมากปรับปรุงสิ่งใหม่ สจล. มอบอายุมากโรงพยาบาล กับองค์การที่ตอแย เพราะว่าทางสถาบันฯ ได้จัดแบ่งงบดุลช่วยเหลือเงินทุนชั้นแรกปริมาณเงิน 1,000,000 บาท เหตุด้วยผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม และรับคำแนะนำตัวข้างการพัฒนาของใหม่ได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แห่งแหล่งชุมนุมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ดำเนินงานโดยที่ทำการบริหารงานวิจัยด้วยกันนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) LINE ID: @825adigj ติดต่อ. 080-986-1242, 085-382-0960 ไม่ก็ 091-812-0416 หรืออีเมล [email protected] PR Newskmitl​COVID-19

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/Wirawat1.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/K-eSavings.jpg