นายกฯ ประเทศสิงคโปร์ส่อวิธีการทบทวนดูชายออกแบบ (Design Thinking) ขาดไม่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งแดน

“ขั้นตอนตรึกตรองปลายให้กำเนิดฉบับร่าง” หรือไม่ก็ “Design Thinking” ริเริ่มกลายเป็นคดีจวนเจียนร่างกายมากขึ้นพอ ‘ลี เซียน ลุง’ นายกฯประเทศสิงคโปร์ (บุตร ‘ลี กวน ยู’) เจาะจงตวาดเป็นเรื่องสถานที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นอันแห่งหนส่งเสริมแยกออกสิงคโปร์แห่งหนเริ่มขนมจากแกนกลางตกเป็นด้าวแถวหน้าสรรพสิ่งพื้นโลก ฝากคนรุ่นใหม่นำ Design Thinking มาใช้กับทั้งปวงกรรมวิธีในธุรกิจ ลี ผู้วิเศษ ไทรทอง (Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีด้าวสิงคโปร์ / Photo: ChannelNewsAsiaนิสิตขนมจาก Singapore University of Technology and Design (SUTD) วิทยาลัยที่ออกลูกนอกกบิลเป็นที่สถานที่ 4 แห่งประเทศสิงคโปร์ จัดงานเสวนาในชื่อเสียงเรียงนาม SUTD Ministerial Forum 2018 ภายใต้หัวเรื่อง “A Better Nation By Design” ธุรกิจพูดคุยดังที่กล่าวมาแล้วแจ๋ขึ้นเพื่อให้นิสิตด้วยกันนิสิตเก่าได้วาทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับดักผู้บริหารจากรัฐบาลประเทศสิงคโปร์แห่งข้อคิดที่มีผลประกบสิงคโปร์โดยตรง โดย ลี เซียน ไทรทอง (Lee Hsien Loong) นายกฯประเทศสิงคโปร์ ได้มาขึ้นไปเอ่ยปากเพื่อที่จะเปิดงานเสวนานี้เป็นครั้งแรกเช่นกัน นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ได้พูดถึงการสร้าง “วิธีการคิดริมออกลูกภาพร่าง” หรือไม่ก็ “Design Thinking” ที่งดงามตรงนั้นครอบครองสิ่งสำคัญสถานที่เป็นเหตุให้แดนสิงคโปร์สับเปลี่ยนจากด้าวแหล่งหล้าที่สามขึ้นไปลงมาดำรงฐานะประเทศวรรณะพืชพันธุ์ ๆ ของพื้นโลก และ Design Thinking มีความหมายดามความเปลี่ยนแปลงของสิงคโปร์ รวมถึงจักเป็นเหตุให้ประเทศสิงคโปร์ยังสามารถดำรงฐานะด้าวชั้นยอดสรรพสิ่งโลกคว้าต่อไป โดย ‘ลี เซียน ฮ่างหลวง’ กล่าวถึง ‘ลี รังควาน ยู’ อดีตนายกฯและรัฐบุรุษสรรพสิ่งประเทศสิงคโปร์ผู้วายชนม์เจียร (กับอีกทั้งดำรงฐานะพ่อสรรพสิ่งนายกฯ ประเทศสิงคโปร์ผู้นี้พร้อมด้วย) แหว “สิงคโปร์เป็นชนชาติที่มาจากการออกแบบไม่ก็ Design ขึ้นไปมา พ้นไปสิ่งใดในที่สิงคโปร์ที่มีอยู่แห่งวันนี้ มีขึ้นลงมาติดตามธรรมดา หรือไม่ก็บังเกิดมาด้วยตัวเอง อาทิ งานเจริญสิ่งของเศรษฐกิจ งานยืนขึ้นอยู่แห่งแถวหน้าแห่งระดับโลก ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวสิ่งของหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งเชื้อชาติสรรพสิ่งชาวเราก็ไม่ได้มาจากสิงคโปร์ตั้งแต่เริ่มแรก” “ตอนนั้นอีกต่างหากพ้นไปคำกล่าวตวาด Design Thinking แต่ว่าบิดาของเขาแจ้งข้อเสนอแนะแตกต่าง ๆ, ขีดคั่นบริเวณของปัญหาที่มีสิงสู่, ออกแบบ-วิธีขบปัญหาแห่งหนสร้างสรรค์, ภาพร่างไอเดียต้นเค้าขึ้นไปมา ด้วยกันทำซ้ำเค้าโครงความคิด-วิธีขบปัญหาประการไม่ว่างเว้น” “นั่นคือว่าจุดหลักของ Design Thinking” นายกรัฐมนตรี ประเทศสิงคโปร์กล่าว อ่านประกอบ: Mike Peng : 6 คุณสมบัติ ‘Design Thinking’ นำพาคิดค้นนวัตกรรมหน่วยงานแบ่งออกสำเร็จ Mike Peng : คำพูดว่า ‘สะอาด’ ประกอบด้วยลักษณะยังไง หลังจากนั้นอีฉันจักตรวจวัดหัวอกจากกิจธุระสรรพสิ่งฉันคว้าอย่างไร นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์อีกทั้งกล่าวต่อว่า จดยุคแห่งหนก่อสร้างด้วยกันปรับภาพลักษณ์สิ่งของด้าวซ้ำด้วยงานจัดสรรแบ่งออกก่อกำเนิดเนื้อที่นวชาต ๆ ในที่สิงคโปร์ ซีกเนื้อที่ที่มีกรรมสิทธิ์การพัฒนาแล้วก็จักพัฒนา ใหม่แยกออกบริสุทธ์เพิ่มขึ้น และก้าวหน้าขึ้น ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนย้ายฐานทัพอากาศ ‘นำพายาเสพติด เหักออการ์’ (Paya Lebar) จากไปสิงสู่สถานที่เมี่ยงจิกปีกี (Changi) สถานที่ลีเจาะจงตวาดดำรงฐานะ “การถ่ายสถานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้” ทั้งที่จะใช้เวลาในที่การขนย้ายยิ่งนักจด 15 พรรษา แม้ว่าก็ทำเอาได้มาพื้นที่กลับลงมาเพื่อเจริญนวชาตมากกว่า 8 ตารางกิโลเมตรด้วย ยิ่งไปกว่านี้งานย้ายฐานทัพอากาศแห่งคราวนี้ ทำให้กฎระเบียบการจำกัดความดำเกิงสรรพสิ่งตึกด้วยกันสิ่งก่อสร้างในแถบพื้นที่บรรพ์ไม่ผิดยกเลิกจากไปพร้อมด้วย ขนมจากเก่าแก่แห่งหนถูกจำขังกัดส่วนสูงสรรพสิ่งโรงเรือนด้วยเหตุที่มีฐานทัพอากาศสิงสู่ในเนื้อที่ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาของใหม่ ๆ คว้าอย่างต่อเนื่องมากขึ้น “ทั้งที่งานโยกย้ายนั้นจักใช้เวลานานจด 50 พรรษาหรือว่ามากกว่าตรงนั้น แต่ว่ามันก็เป็นเหตุให้เห็นตวาดเลี่ยนเกิดขึ้นได้มา นี่เป็นสิ่งสถานที่ทำเอาเห็นว่าไม่มีข้อจำกัดแห่งการวาดภาพสิ่งแตกต่าง ๆ อย่างแท้แน่ๆ” เขากล่าว นายกรัฐมนตรี ประเทศสิงคโปร์อีกต่างหากเน้นเพื่อให้เห็นความสำคัญแห่งผู้กระทำเหนื่อยตรึกตรอง มองการณ์ไกลในที่ระยะยาว ด้วยกันเจริญ “ขนบธรรมเนียมปลายความคิดเห็น” ไม่ก็ “Visionary Plan” พอให้สิงคโปร์ในพรรษาสถานที่ 50 (SG50) ก้าวสู่สิงคโปร์พรรษาที่ 100 (SG100) ให้มีภาวะแวดล้อมแห่งหนโดดเด่น ก่อสร้างบุรีสถานที่มีการวางแผนแห่งหนบริสุทธ์ ประกอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นบุรีสีเขียว ด้วยกันเป็นบุรีสถานที่มีความทนทาน ยิ่งไปกว่านี้นกเขาอีกทั้งฝากแยกออกนักศึกษานำ “Design Thinking” แห่งทุกวิธีการสิ่งของกิจธุระพร้อมด้วย “ในไม่ช้า ก็ถึงตาสรรพสิ่งพวกท่านที่จะลงมาแหมะแผนผัง เขียนภาพร่าง ออกแบบแบบแปลนและแผนแม่บท[สรรพสิ่งด้าว] เพื่อจะก่อสร้างทางด้วยกันผู้ช่วยเหลือเส้นขอบฟ้าสิ่งใหม่ต่อไป ข้าพเจ้าเรียกร้องว่าฉันมุ่งแหวแห่ง Generation สิ่งของพวกคุณ คุณจะคว้าเรียนรู้ความสามารถด้วยกันภาควิชาต่าง ๆ เพื่อจะเอามาออกแบบ ก่อสร้าง กับว่าการประเทศสิงคโปร์แห่งในภายหน้าดามไป” นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ รายงาน แลดูคลิปนากว้านฯ ประเทศสิงคโปร์ พูดบริบูรณ์ ๆ ถึงที่เหมาะ YouTube ของ Prime Minister’s Office, Singapore (มี Subtitle ภาษาอังกฤษ) อ้างอิงข่าวสารจาก ChannelNewsAsia , The Strairs Times และ The New Paper Newsสิงคโปร์Singaporeลี เซียน ไทรทองLee Hsien LoongDesign ThinkingCorporate Innovationขั้นตอนตรึกตรองตีนดีไซน์