นักเรียนประเทศญี่ปุ่นก่อสร้าง VR จำลองภาพก่อนกำหนดด้วยกันขนองระเบิดยอมแห่งเมืองฮิโรชิชิลงมา

เอ่ยปากคดีประวัติศาสตร์ มากมายคนอยากลืมแต่กลับหวนคิด บางคนหิวทบทวนแต่หลง แต่นักศึกษาประเทศญี่ปุ่นคิดดูว่าไม่ต้องลืมดอก สร้างโปรเจกต์ VR ขึ้นลงมาพอให้มนุษย์ได้มาศึกษาถึงเนื้อความเห็นทีสิ่งของระเบิดนิวเคลียร์สถานที่มาสถานที่บุรีฮิโตชิมา ครั้น 6 เดือนสิงหาคม 1945 (ซึ่งผ่านลงมาต่อจากนั้น 73 พรรษา) และเปล่าเป็นเหตุให้เลี่ยนมีขึ้นย้ำน่าจะเหนือกว่า 6 เดือน 8 1945 แห่งตอนสงครามโลกคราวแห่ง 2 (World War II) อเมริกาละระเบิดนิวเคลียร์ (ระเบิดปรมาณู) 2 ลูกลงสู่ประเทศญี่ปุ่น ลูกเริ่มแรกลงที่เมืองฮิโตชิชะลงมา เอาชีวิตมวลชนจรเฉก 140,000 คน สามวันหลังต่อจากนั้นระเบิดนิวเคลียร์อีกลูกถูกทิ้งยอมแห่งนครทุ่งนางาช้างซากปรักหักพังมนุษยชาติ เอาชีวิตกลุ่มคนจรอีก 70,000 มนุษย์ แล้ว 6 ทิวากาล ประเทศญี่ปุ่นก็ตะขอยอม และสงครามโลกทีสถานที่ 2 ตกลงสิ้นสุดลง เอ่ยปากเนื้อความประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอย่างนี้ มากมายมนุช (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในญี่ปุ่น) อยากลืมแต่ระลึก บางท่านอยากระลึกแต่กลับหลง แต่นิสิตประเทศญี่ปุ่นทบทวนดูตวาดไม่ต้องหลงหรอก ก่อโปรเจกต์ VR ขึ้นมาเพื่อให้มนุชได้มาทำความเข้าใจถึงคดีเห็นทีสรรพสิ่งระเบิดนิวเคลียร์กับเปล่าทำให้เลี่ยนเกิดขึ้นซ้ำควรเป็นต่อ โปรเจกต์ดังที่กล่าวมาแล้วเริ่มขึ้นไปครั้นสองชันษาที่แล้ว เพราะว่าพวกเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสิ่งของ Fukuyama Technical High School ได้มาพากเพียรสร้าง VR (Virtual Reality) ความแวง 5 นาที เพื่อให้เหลือบเห็นแผนภูมิิกสถานที่มีรวมหมดภาพด้วยกันเสียงสรรพสิ่งเมืองฮิป่องชิชะลงมา รวมหมดระยะก่อนกำหนด พลัง ด้วยกันภายหลังที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มละระเบิดนิวเคลียร์มาที่บุรีพอ 73 ปีเดิม VR ดังที่กล่าวมาแล้วจัดโชว์ภาพจำลองที่จาก Fukuyama Technical High School ซึ่งอยู่ห่างไกลกับบุรีฮิโตชิชะมาจากมุขตะวันออกจากไปเฉก 60 ไมล์ (100 กิโล) เพราะผู้สถานที่เพ่ง VR สามารถเดินตามแม่น้ำ Motoyasu เพื่อจะแลวิถีชีวิต อาคาร ด้วยกันระดับบุรี รวมทั้งสมรรถเข้าดูที่ที่ทำการไปรษณีย์กับโรงพยาบาล Shima คว้า ขาของชุมนุมสมองกลของ Fukuyama Technical High School คนเอ็ดรุ่น 18 ปี ซึ่งเกิดหลังจากเกิดเรื่องสภาพการณ์ระเบิดยอมที่ฮิโรชิกามจวนจะ 50 ชันษา กล่าวว่าจริง ต่อจากนั้นเขาไม่ได้สนใจความรูปการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วเต็มแรงมาก แต่ผิประกอบด้วยใครเอ่ยปากขึ้นลงมาหรือพบพานเจอะเจอความดังกล่าว เขาก็จักหลีกเลี่ยงหรือหนีหน้าจร “ขณะที่เกล้าผมกำลังสร้างสิ่งก่อสร้างในฝาก่อนด้วยกันข้างหลังสถานที่ระเบิดนิวเคลียร์เห็นด้วย เกล้ากระผมได้เห็นภาพสิ่งปลูกสร้างมากมายๆ อย่างหายจากไป มันเป็นเหตุให้เกล้ากระผมครอบครองเข้าใจดุระเบิดนิวเคลียร์เห็นทีขนาดไหน” นกเขาบอก “ซึ่งที่ระหว่างสถานที่เกล้าผมสร้างฝาผนังกระยาเลย ขึ้นลงมา ก็ทำให้เกล้ากระผมรู้สึกดุคดีนี้เป็นเรื่องสำคัญสถานที่ต้องเผยแพร่ให้กำเนิดจรปันออกคนอื่นๆถือสิทธิ์รู้” ข้อมูลแห่งใช้คืนในงานสร้างบุรีฮิโรชิมาบน VR ก็มาจากเรียนรู้จากพระรูป ไปรษณียบัตร และสัมภาษณ์ขนมจากผู้มีชีวิตรอดมาแยกออกข่าวเกี่ยวกับคดีตั้งท่าัขี้หวงช้าว กับตำหนิติเตียน-จ้องกับดักชิ้นงาน VR ที่ได้สร้างออกมา หมายรวมประกอบด้วยการใช้คืนซอฟต์แวร์ด้านคอมพิวเตอร์แผนภูมิิกเพื่อที่จะทวีคูณเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับแสงแปลบปลาบ การกร่อน การดึงขาดของสิ่งก่อสร้างแยกออกเหมือนจริงเพิ่มขึ้นเช่นกัน “ทั้งหมดผู้แห่งรู้จักมักจี่นครนี้ต่างบอกตวาดกับพวกเราว่าอิฉันก่อออกมาเจริญเต็มแรง พวกเขาบ่งบอกว่าเลี่ยนทำเอาเขาคิดถึงอดีตยิ่งนักๆ บางขณะการที่พวกเขาริเริ่มระลึกถึงสมัยตรงนั้น เลี่ยนทำให้อิฉันรู้สึกชอบใจสถานที่อีฉันคว้าสร้าง VR ตรงนี้ขึ้นไปมา” Katsushi Hasegawa อาจารย์ที่ปรึกษาสิ่งของกลุ่มเด็กนักเรียน รายงาน https://wwwมันสมองyoutubeมันสมองcom/watch?v=RfXULE7UtpA คำอธิบายเพิ่มเติมข้อมูลและทิวทัศน์ขนมจาก AP NewsVRJapanHiroshimaVirtual RealityHiroshima Bombing