นักศึกษา มจธนาคาร คว้ารางวัลวิจัยโดดเด่นจากสกสว. จับเทคโนโลยีสแกนสิ่งของ 3 มิติ กะชั้นสถานที่โบราณ

การดัดแปลงเทคโนโลยีงานสแกนวัตถุ 3 มิติ และวิธีกะหมอกไนต์เอลิเมนต์เพื่อที่จะการคาดการณ์กับแกะรอยระดับแบบสร้างสถานที่โบราณสรรพสิ่งแหลมทอง กรณีศึกษาวัดประทุนหงอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกรรมสิทธิ์การคัดเลือกครอบครอง “การค้นคว้าวิจัยเด่น” 1 ในที่ 25 ชิ้นงาน กับได้รับรางวัลชมเชยประเภทความนิยมข้างผลงานวิจัยและความชื่นชมข้างการพากล่าวจากกลุ่มงานค้นคว้าวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมขนมจากชิ้นงานทั้งเพ 221 งาน ในที่ภารกิจประชุมวิชาการชั้นบัณฑิตศึกษา สกสวมันสมอง รายปี 2019 เจ้าเอ็งอ้วนรสิทธิ์ ยิ่งใหญ่สุชาติชั้นชัยชนะ นิสิตปริญญาเอกแผนกวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีสิทธิ์ราคาซื้อแผนดุษฎีบัณฑิตกาญจนาภิเษก (คกรอมมันสมอง) โดยประกอบด้วย ผศ.ด็อกเตอร์ชัยชนะการต่อสู้ อธิสกุล ดำรงฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มิดชิดแหว คว้าจับยกมาเทคโนโลยีลงมาใช้คืนณการประมาณตำแหน่งโบราณสถานสิ่งของประเทศไทย นำร่อง ณ วัดหลังคาขาว ซึ่งประสบความสำเร็จการศึกษาค้นคว้าปลายดึ่มด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพราะว่าการพาเทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ มาชดใช้ณงานควานขนาดมิติและสัณฐานเจดีย์วัดหลังคาหงอก เพราะว่าสิ่งของสแกนวัตถุปัจจัย 3 มิติ จะหมุนรอบตนเอง 360 องศา พอพบพานวัตถุจะสะท้อนกลับมาดำรงฐานะประกาศกลุ่มวง ที่จะสมรรถทาบครอบครองกลุ่มข่าวขีดขั้น 3 มิติ คว้า ซึ่งข้อมูลแห่งได้เหมือนกับขนาดจริงและประกอบด้วยความถูกต้องสูงศักดิ์ ทำให้ทราบสัดส่วนความสูง เรื่องกว้าง เรื่องหนา ชั้นในและข้างนอกสิ่งของสถูปเจดีย์ เพื่อนำมาวัดผล นอกจากอีกทั้งเก็บตัวประการของก้อนอิฐสร้างด้วยกันอายุก่อเก่าแก่ เพื่อที่จะมาลองเชิงณห้องทดลองภาควิชาวิศวกรรมโยธา พอได้ข่าวหมู่ดวง 3 มิติ กับประกาศสินทรัพย์ของเครื่องมือโบราณแล้ว จักเอามาคะเนพร้อมด้วยกรรมวิธีกะหมอกไนต์เอลิเมนต์ ทำเอาสมรรถบอกได้มาดุโบราณสถานมีงานเทเนื้อตัวแห่งมุมแห่งหนแบบสร้างอีกทั้งอยู่ณภาวการณ์แห่งมีความคงตัวหรือไม่ รวมถึงเครื่องมือมีค่ากำลังวังชาพอไหม เพื่อจะเป็นแถวทางแบ่งออกกรมศิลปากรใช้ณการบูรณะสถานที่โบราณ การประเมินสถานที่โบราณวัดหลังคาขาว เสร็จปรับปรุงวิธีการคะเนกับค้นหาตำแหน่งแบบสร้าง เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์เพราะว่าการศึกษาโบราณสถานแห่งอื่น เพราะว่างานแกะรอยฐานะแบบสร้างพร้อมด้วยงานเก็บซ้ำจากทีแรก 6 จันทรา เพื่อให้รู้ว่าแห่งยุค 6 เดือน สถานที่โบราณเปลี่ยนแปลงเช่นไร เพื่อการคาดการณ์อนาคต ที่ผ่านมาการคาดการณ์ระดับโบราณสถานจำเป็นต้องใช้กำลังมนุษย์ และการตั้งนั่งร้านณงานเก็บข้อมูลดอน ซึ่งใช้เวลานานกับงบบัญชีจัง ด้วยเทคโนโลยีตรงนี้จักเข้าเอาใจช่วยให้การคะเนระดับโบราณสถาน ชดใช้กาลเวลาเก็บข้อมูลลดน้อยลง ไม่ต้องตั้งร่างร้าน แจกความแม่นยำสูงศักดิ์ นอกจากนี้แห่งรูปแบบข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้สามารถเอาใจช่วยให้การคะเนและค้นหาฐานะสถานที่โบราณสิ่งของแหลมทองติดตามเสาวิศวกรรมก่อกำเนิดความคงทน PR NewsKMUTTเทคโนโลยีสแกนวัตถุปัจจัย 3 มิติ

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg