นวัตกรรมไม่จำเป็นจำเป็นจะต้อง Digital? Praxis ธาดา Board Game การเงิน รับเงินให้ทุน 3 โล้นดอลลาร์สหรัฐฯ

Praxis ผู้พัฒนา Board Game เพื่อที่จะการหาความรู้ด้านการเงิน รับเงินออกทุน 3 เลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเอาเป็นการออกทุนหนโค่งกาลครั้งหนึ่งเค้าเดิมขึ้นไปในที่ Startup ปีกการเรียนรู้ในถิ่นเอเชีย Praxis สร้าง โฆษณาชวนเชื่อ กับเจริญ Board Game ตั้งแต่ปี 2003 กับพ้นไป Digital Product ใดๆ เกิน ช่วงปัจจุบัน Startup ด้านการเรียนรู้กำลังครอบครองความเอาใจใส่มากขึ้นณทวีปเอเชีย แต่ว่าก็อีกทั้งสิงสู่ณระดับเริ่มต้นด้วยกันอีกต่างหากปราศจากความเคลื่อนไหวโค่งๆ เท่าไรนัก จนกระทั่งล่าสุด The Praxis ผู้สร้างนวัตกรรมทางการทำความเข้าใจชนิด Board Game ข้างการคลังแห่งหนพลังคลายตลาดในที่เขตเอเชียรับสมัครการลงทุนขนมจากหุ้นส่วน Triple P Capital ค่า 3 เลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นับเป็นคดีไหวติงเทิ่งครั้งหนึ่งสิ่งของ Startup ข้างการเล่าเรียนในที่ถิ่นตรงนี้พ้นทีเดียว The Praxis ครอบครอง Startup สถานที่เจริญสิ่งใหม่เพื่อจะการเรียนรู้แห่งหนเรียบง่ายทว่าน่าศึกษาชนิด Board Game โดยมีจุดประสงค์เสารวมความว่าการสอนความรู้คดีงานสั่งการสินทรัพย์ ซึ่งนอกจากนั้นจะเป็นที่ต้องการสิ่งของโรงเรียนด้วยกันสถาบันอุดมศึกษาหลังจากนั้น The Praxis อีกทั้งถือสิทธิ์ความสนใจขนมจากบริษัทเอกชนในไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ ลงมาปรับใช้สอนความฉลาดข้างการเงินให้กับพนักงานด้วย Greg Martin, Group CEO สรรพสิ่งกงสี Praxis กล่าวว่า “ปัญหาคดีความไม่รู้เกี่ยวข้องการเงินของราษฎรทั้งระดับรายตัว, ครอบครัว, กับเข้าสังคมณทั้งมวลไม่รีบร้อนถือสิทธิ์ความสนใจมากขึ้นขนมจากทั่วโลก เพราะว่าเป็นเป็นปัญหาเสาแห่งหนจำกัดความสามารถณการพัฒนาสรรพสิ่งทุกฝ่าย Praxis ได้นำทักษะชีพที่สำคัญในที่เรียนรู้กรรมวิธีสั่งการทรัพย์สมบัติให้เป็นขึ้นไปลงมาผ่านการจำลองเหตุการณ์การคลังแน่นอน การันตีรวมหมดความสนุกและความจัดเจนการหาความรู้สถานที่มีประสิทธิภาพ เวลานี้ Praxis ประกอบด้วยผู้เล่นทุกเพศ ทุกอายุ ที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนำเจียรปฏิบัติคว้าจริงๆ เช่นกันฤทธิ์เอื้อเฟื้อขนมจาก Triple P อีฉันจะสมรรถเผยแพร่คดีมีประสิทธิภาพของ Praxis เจียรทั่วเขตกับมากกว่าตรงนั้น” “สิ่งใหม่ไม่ไหวมีขึ้นเท่าในที่เนื้อที่ Digital ในระยะเวลาสถานที่คนให้ความสนใจเพียงณวงตีบตันๆสิ่งของ Digital หรือว่า Online ครอบครองที่น่าดีใจสถานที่ได้มองเห็นหุ้นส่วน The Praxis ก่อสร้างเนื้อที่ด้วยว่าประสบการณ์ด้านเข้าสังคมที่มีประสิทธิภาพณการขับเคลื่อนการหาความรู้เกี่ยวข้องการคลังขึ้นไปลงมา” David Steel, ผู้ริเริ่ม Triple P Capital บอก “อีฉันเห็นประสิทธิภาพสถานที่สมรรถพัฒนารากฐานของกงสี The Praxis ได้มาอย่างมากมาย ณงานสงเคราะห์โรงเรียน กงสีการเงิน ด้วยกันองค์กรอื่นๆสถานที่แจ้งว่าความแจ้งทางการเงินสามารถเปลี่ยนชีพมนุษย์” The Praxis จัดตั้งขึ้นครั้นชันษา 2003 เพราะประเดิมแห่งหนแดนสิงคโปร์ก่อนจักขยายไปอีกทั้งด้าวอื่นๆ ในที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลสำรวจจากผู้เล่นผลรวมกว่าแสนมนุษย์พานพบแหว Board Game ของพวกเขาทำให้กลุ่มคนรู้ความการคลัง ตลอดการสั่งการเงินตรา การประหยัดเงินตรา จากไปจนถึงการลงทุนมากกว่า 90 อัตราร้อยละ NewsPraxisEducationInvestmentTriple P Capital