ธุรกิจ Logistics & Supply Chain ปรับตัวเช่นไร ครั้น COVID-19 มาพร้อมด้วย วิกฤต กับจังหวะ

เพราะว่า ชักชวนินทร์ ผู้สำเร็จการศึกษากฤษดา ประธานกรรมการว่าการกับสำคัญเจ้าหน้าที่บริหาร กงสี เจดับเบิ้ลยูบริสุทธ์ อินโฟโลจิสติกส์ ขีดคั่น (ฝูงชน) ไม่ก็ JWDเชื้อโรคงัวป่องทุ่งนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่กระจายเชื้อทั่วโลก มีผลกระทบจ่ายบางประเทศเลือกคัดใช้คืนมาตรการล็อกดาวน์ ขีดคั่นช่วงการแรมรอนกับหยุดงานให้บริการที่บางการงานชั่วคราวเพื่อประหยัดถ้อยคำโรคระบาด สร้างคดีท้าทายแก่ผู้ผลิตแห่งต้องวางแผนปรับนิสัยณกักขฬะข้ามคืนเพื่อจัดการความเปลี่ยนแปลงเรื่องเดิมขึ้นอย่างรวดเร็วขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่ผิดแจะนับขนมจากต้นปีตรงนี้ งานโลจิสติกส์ได้รับผลกระทบกระเทือนจากการพาเข้าไป-ส่งออกแห่งชะลอตัวลงค่อนข้างจะจัง และซัพกุญชรศาสนาเชนที่ใสอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์แห่งถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนขนมจากงานหาส่วนประกอบ ดังที่แดนงานแพร่ระบาดสรรพสิ่ง COVID-19 ในประเทศจีนเหตุเดิมขึ้นไปอย่างรวดเร็วณระยะที่ผ่านมา เอามาสู่งานหยุดบุรีกับดับแดน จากนั้นงานกระจายเชื้อณยุโรปกับแดนอเมริกาก็บังเกิดอย่างรวดเร็ว มีผลแจะประกบงานปีกการคมนาคมสินค้าข้ามชาติ รวมหมดทางน้ำกับทางอากาศต้องใช้กาลเวลาการเคลื่อนย้ายยาวนานกว่าดั้งเดิมหรือเปล่าสมรรถขนส่งสินค้าโดดข้ามด้าวคว้า ส่งผลแจกผู้ผลิตต้องตัดทอนจำนวนกองเรือไม่ก็ยกเลิกเส้นทางเหาะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประคับประคองการทำงานขนมจากความกระทบกระเทือนของโรคระบาด ยิ่งไปกว่านี้การคมนาคมของซื้อของขายข้ามเขตระหว่างชาติเพื่อนบ้านก็ได้สารภาพความกระทบกระเทือนจากการดับทางผ่านพรมแดนในใสเมือง ด้านทางเข้าแนวเขตแห่งอีกต่างหากถกปกติก็ประกอบด้วยมาตรการตรวจเลือกเฟ้นทออย่างเข้มงวด มีผลให้จำต้องชดใช้เวลาขนส่งสินค้าทวีขณะเมื่องานดำเนินการงานโลจิสติกส์ในประเทศก็เริ่มได้มาผลกระทบบางส่วน ภายหลังรัฐบาลกับแต่ละธานีได้ยกสถานภาพมาตรการประหยัดคำโรคระบาด รวมหมดณปีกการวางแผนขนส่งสินค้ากับผลกระทบกระเทือนเชิงเศรษฐกิจขนมจากงานสั่งดับให้บริการงานใสชนิดชั่วคราว เช่น ห้างสรรพสินค้า เวที สถานบันเทิงอย่างไรก็ตาม พื้นที่การทำงานที่ข้องเกี่ยวกับดักงานอุปโภคเสพภายในประเทศ คว้าปรับโมเดลงานจาก Offline สู่ Online อย่างเร็วบนบานแพลตแบบฟอร์ม ‘E-Commerce’ กับมีผลกระทบทาบผู้ให้บริการโลจิสติกส์เห็นจรดโอกาสของงานทำให้เสมอโมเดลการทำงานสู่ B2C (Business to Customer) ที่ประกอบด้วยความปรารถนาเพิ่มอย่างรวดเร็วที่ขณะนี้และตกเป็น ‘New normal’ ในที่การทำงานโลจิสติกส์ ด้วยเหตุที่งานมีร้านรวงพอให้บริการอาจถูกลดทอนนัยลงดังนี้ การทำให้เสมอโมเดลให้บริการโลจิสติกส์สู่ B2C จำต้องใช้งบประมาณลงทุนข้าง Network ติดจะสูงศักดิ์กับจำเป็นจะต้องสิงยุคจัดการ จึ่งหลงเชื่อดุจักประกอบด้วยผู้ผลิตไม่กี่รายสถานที่สมรรถปรับนิสัยได้อย่างรวดเร็ว กับจักรวมตัวกันแสดงวัดสิ่งของการอยู่รอดสิ่งของผู้ผลิตด้านโลจิสติกส์ เพราะผู้ประกอบการที่ประกอบด้วยบริการหลากหลายจักประกอบด้วยความได้เปรียบวัดศัตรูCOVID-19 เป็นเหตุให้มากกิจธุระทำให้เสมอโมเดลขนมจาก Offline ไปสู่ Online สมบูรณ์ ดังนั้นงานเพิ่มพูนสมรรถนะสิ่งของกิจธุระไปสู่ B2C จึ่งกลายเป็น ‘New normal’ ที่สรรพสิ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับซัพหัสดินศาสนาเชนJWD ยกขนบธรรมเนียม BCP รุดหน้าการทำงานสม่ำเสมอด้วย JWD คว้าตั้งขึ้นศูนย์บัญชาการเรื่องฉุกเฉินติดตามแบบอย่าง BCP เพื่อที่จะคืบหน้ากิจธุระอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบด้วยคณะกรรมการสั่งการความเสี่ยงดำรงฐานะผู้ปฏิบัติการกับแปะ Business Continuity Plan (BCP) กับแบบอย่างกำราบผลกระทบกระเทือนทางธุรกิจ ประกอบด้วยมาตรการสอดส่องดูแลลูกค้าและเจ้าหน้าที่จ่ายประกอบด้วยคุณภาพชีวิตสถานที่งดงามแห่งตอนสถานะเร่งรีบจัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายช่องทางให้บริการด้วยกันการตลาดที่ผิดแผกแตกต่าง ฝึกซ้อมรับสารภาพการเปลี่ยนแปลงแห่งครอบครอง New normal โดยเน้นเทคโปน IT ชดเชยการทำงานภาพร่างเดิมทีควบคุมเงินลงทุนกับทำให้เสมอทุ่นค่าใช้จ่ายติดตามแผนงานเตรียมบุคลากรครบถ้วนรับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกัน แห่งอดีตสมัยที่ผ่านมา JWD ประกอบด้วยการใช้ระบบ IT ด้วยกันซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ทั้งที่บริษัทฯ ดำรงฐานะผู้พัฒนาเองและจ่ายลิขสิทธิ์ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับความประพฤติธุรกิจ เป็นต้นว่า การติดต่อประสานงานกับดักลูกค้าอีกด้วยหมู่ SAP, ใช้คืนกบิลซอฟท์แวร์จัดการสั่งการทั้งหมดซีกการทำงานภาพร่าง 100% เป็นต้นว่า หมู่ WHMSPlus เพื่อจะบริหารกุดัง, หมู่การขนย้าย Delivery Management System (DMS), กบิลจัดการต้นลานจอดเอาแรงรถยนต์ Auto Yard Management System (AYMS) เป็นต้นภายใต้สถานการณ์ยุคปัจจุบัน JWD จ้องเป็นโอกาสอันควรที่จะสร้างสรรค์และปฏิรูป ‘New Solutions’ เพื่อจะเยียวยา Pain point หรือไม่ก็ปัญหาของลูกค้า ด้วยกันการพัฒนา ‘New Services’ เพื่อที่จะพิทักษ์เงินรายได้หรือไม่ก็คลายกกผู้ซื้อใหม่ทวีคูณภายใต้สถานการณ์แห่งมีข้อจำกัดแห่งการไปธุรกิจของผู้ใช้ปฏิรูป Solutions และ Service นวชาตยุคปัจจุบันบริษัทฯ JWD ได้ปฏิรูป Solutions ใหม่ ๆ สถานที่เอาใจช่วยแก้ไขอายุมากผู้ซื้อ ด้วยเหตุที่คราวหลังภาครัฐบาลขยายยุคเคอร์ฟิวเพื่อที่จะตัดทอนงานแพร่ระบาดด้วยกันชดใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อที่จะประหยัดปากผลรวมผู้ติดเชื้อกับการแพร่เชื้อ เป็นเหตุให้ความวิตกกังวลต่อการติดต่อผลิตภัณฑ์ในที่โปร่งใสเนื้อที่อาจถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจากความจำกัดติดตามข่าวสรรพสิ่งองค์การภาครัฐบาล เพราะฉะนี้ JWD คว้ากล่าว Solutions ใหม่เพื่อครอบครองทางออกอายุมากผู้ใช้ อีกด้วยบริการรับฝากผลิตภัณฑ์แบบขจายที่ตั้งในที่คลังสินค้าต่าง ๆ สรรพสิ่ง JWD แทนงานให้บริการรับฝากที่แห่งข้างเดียว เช่น ที่เก็บห้องเย็น (Cold Storage) สถานที่กระจายเนื้อตัวอยู่ที่มหาชัย จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร บางนา-จังหวัดตราด กิโลเมตร19 จ.สมุทรปราการ กับสุวินทวงสิทธิ์ศ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อจะลดจังหวะถือสิทธิ์ความกระทบกระเทือนกับเป็นเหตุให้การจัดส่งของซื้อของขายท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวทำกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายคลังห้องเย็นแต่ละแห่งทำหน้าที่ครอบครองเหมือนกับฮับหรือไม่ก็ศูนย์รวมขจรขจายสินค้าแห่งแต่ละพื้นที่ด้วยกันมีฟีดรถขนส่งรับเพื่อจะจัดส่งของซื้อของขายได้มาอย่างรวดเร็วขณะเดียวกัน คว้าร่วมมือกับดัก CJ Logistics ซึ่งครอบครองพาร์ทเนอร์จากเกาหลีใต้ รุกบริการนวชาต ‘Cold Chain Express Delivery’ หรือไม่ก็บริการจัดส่งของซื้อของขายจำกัดอุณหภูมิแบบฉับพลันวิเศษ สามารถควบคุมอุณหภูมิภาพร่างแช่เย็น (Chilled) กับแช่แข็ง (Frozen) เน้นย้ำสินค้าอาหารประเภทครบถ้วนปรุงด้วยกันครบถ้วนทาน เน้นย้ำไชกลุ่มห้องอาหาร (B2B) และกลุ่มผู้ซื้อ (B2C) ที่ชั้นแรกริเริ่มให้บริการที่พื้นที่บางกอก กับชานเมือง ก่อนคลายจากไปยังบุรีอื่น ๆ ในภายหน้า เน้นคดีสุขลักษณะกับเนื้อความคล่องแคล่วแห่งการจัดส่ง กับให้โอกาสปันออกกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าแห่งมีสมรรถนะ ร่วมเชื่อมต่อกบิลกับแพลตแบบฟอร์มสถานที่บริษัทฯ ปฏิรูปขึ้นเพื่อที่จะก่อสร้างเน็ตเวิร์คการคมนาคมทั่วไปทั่วประเทศภายใต้เหตุการณ์แพร่เชื้อสิ่งของ COVID-19 ขนาดที่เป็นช่วงๆยุคที่ต้องพบปะกับดักการแก้ไขความไม่สะดวก ทว่าผิทั้งปวงหน่วยงานประกอบด้วยการปรับตัวเร็วเพื่อที่จะวางแผนเคลื่อนที่ธุรกิจอย่างมีระบบ ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพกับคิดค้นปรับปรุง Service ใหม่สถานที่สนองตอบความปรารถนาผู้ใช้ ก็หลงเชื่อว่าจะสมรรถเปลี่ยนปัญหาความติดขัดในที่ครั้งนี้ด้วยกันมีภูมิต้านทานสถานที่แก่กล้าเพิ่มขึ้นกว่าแต่เดิม Exec Insightjwdcovid-19logisticssupply-chain

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/internet-Bitkub_1200x800.jpg