ธปท. ตระเตรียมจับ Blockchain มาใช้ณงานให้กำเนิดพันธบัตรออมทรัพย์ ในสิ้นปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่มิดชิดเรื่องเบ็ดเตล็ดแผนการ DLT Scripless Bond จับ Blockchain ลงมาใช้ในที่การออกพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล เจาะจงลดเวลาการคลอดพันธบัตรจาก 15 ทิวาเหลือพ่าง 2 กลางวัน สิ้นไร้ข้อจำกัดส่วนแบ่งรายแบงค์ ริเริ่มชดใช้แน่นอนช่วงสิ้นปี 2562 Photo: Techsauceธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ไม่มิดชิดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สมรู้ร่วมคิดกับ สํานักงานบริหารหนี้สินทั่วไป, กงสี ศูนย์กลางรับฝากหลักทรัพย์ (แหลมทอง) จําขบกัด, สุงสิงท้องตลาดตราสารหนี้สินไทย ด้วยกันธนาคารตัวทำแทนจําหน่ายทั่ว 4 แห่งหน ประกอบด้วย แบงค์กรุงเทพยดา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเกษตรกรแหลมทอง และธนาคารประเทศไทยการค้า คว้าริเริ่มโครงการ DLT Scripless Bond เพื่อทดลองนําร่องงานใช้คืนเทคโนโลยี Blockchain หรือไม่ก็ Distributed Ledger Technology (DLT) มาชดใช้เกลี่ยขบวนการทำงาน เพื่อจะก่อสร้างมาตรฐาน ลดขั้นช่วง ตัดทอนเวลา และลดต้นทุนกาน้ำรดําเนินกิจธุระของทั้งหมดท้องที่ส่วน สถานที่ข้องแวะในที่การจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล “โดยในที่ภาพรวมโครงการ DLT Scripless Bond สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งสบายแจ่มกระจ่าง ความปลอดภัย กับตัดทอนต้นทุนกาต้มน้ำรดํากรังกิจธุระโดยรวม สรรพสิ่งตลอดหมู่” ธปท. เสนอที่แถลงการณ์ นอกจากนี้เจาะจงว่าแผนดังกล่าวยังระบุดุประกอบด้วยการพากระบวนการทํางานร่าง Design Thinking ด้วยกัน Agile Development หมายรวมยังระบุแหวว่าครอบครององค์การจำเดิมๆ ของพื้นแผ่นดินแห่งหนจับ Blockchain มาใช้คืนในที่การงานจําหน่ายพันธบัตรด้วย ซึ่งข้อมูลออกขนมจากการทํา Proof of Concept (POC) พบพานว่าแผน DLT Scripless Bond สามารถพัฒนาระบบต้นแบบได้สําเร็จครอบครองอย่างดี ซูบโจทย์ความมุ่งมาดทางการงานในที่ทุกขบวนการเสา ธปท. ระบุแหวก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแห่งหนข้องแวะ เป็นต้นว่า ประชาชนสามารถได้มาพันธบัตรภายใน 2 ทิวากาลจากดั้งเดิม 15 ทิวากาล ด้วยกันอีกต่างหาก สามารถจับจ่ายพันธบัตรได้ครบสิทธิแห่งหนแบงค์คนเดียวเพราะพ้นไปโควตารายธนาคารเช่นที่ยุคปัจจุบัน ธนาคารร่างกายทำแทนจําหน่าย, ศูนย์รวมรับฝากหลักเขตทรัพย์สมบัติฯ กับธนาคารชาติ สามารถลดข้อความซับซ้อนกับขบวนการการทํางานคว้า ผู้ออกพันธบัตรสามารถค้นหาสอดส่องดูแลการจําหน่ายพันธบัตรได้แปลนเรียลไทม์ สนับสนุนแบ่งออกว่าการบริหาร วงเงินได้มาเร็วขึ้นไป ด้วยกันจรรโลงการแข่งขันสรรพสิ่งแบงค์ตัวแทนที่จําหน่ายได้ดียิ่งขึ้น ณระยะถัดจาก โครงการดังกล่าวแจ่มแจ้งขยายผลการพัฒนากระบิลสู่การใช้งานจริง เพื่อยกฐานะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท้องตลาดตราสารหนี้สรรพสิ่งแหลมทอง เพราะว่าณระยะแรกจักถ้วนทั่วพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งคาดคะเนดุจะสมรรถถกให้บริการได้มาที่ตอนสิ้นปี 2562 กับจะขยายผลมอบรองพันธบัตรทั้งปวงประเภทต่อไป News