ธนาคาร Tokyo Mitsubishi UFJ ลองเชิงการพา Blockchain มาชดใช้ว่าการ Smart Contract กับหญิบทำการค้า

ธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) ครอบครองอีกธนาคารในญี่ปุ่นแห่งหนมีการเคลื่อนไหวในการเพิ่มสอบบริการนวชาตๆ บนบาน Blockchain เทียบเท่า ปัจจุบันกำลังโหมโรงทดลองระบบการบริหารให้สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ระหว่างพาร์ทเนอร์เพราะว่างานสิงสู่บนบานเทคโนโลยี Blockchain เพราะว่าการเพิ่มสอบครั้งนี้จักกระทำร่วมกับบริษัท IBM Blockchain จะมาลุ้นลดความล้มเหลวสิ่งก่อเกิดจากหนทางการเรียกเก็บสัญญาต่างๆ ต้นฉบับ Manual ยิ่งไปกว่านี้ธุรกรรมปะปนกัน แห่งสร้างกักคุมระหว่าง 2 กงสีก็จะเป็นไปตาม SLA (Service Level Agreement) อาทิ การยินยอม การวางเงิน การเลียนแบบกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ให้สัญญาระหว่างสองแลกเปลี่ยน เพราะว่าครบถ้วนรั้งขึ้นใช้งานแห่งช่วงพรรษา 2017 เปรียบเทียบระหว่าง Traditional Contracts ด้วยกัน Smart Contracts หลักแหล่ง: pwc Motoi Mitsuishi Deputy Chief Executive Officer แห่งหน BTMU Asia & Oceania กับ General Manager สาขาประเทศสิงคโปร์ และ Corporate Banking Division for Asia & Oceania กล่าวว่า “Blockchain ไม่ไหวเพียงปรับเปลี่ยนแหล่งหล้าสรรพสิ่งการคลัง แม้ว่าจักเข้าสับเปลี่ยนอีกมากมายๆ การทำงาน เข้าสนับสนุนขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำมีประสิทธิภาพเติบโต” ที่ฟากของ IBM นับทุ่มเทหมดตัวกับดัก Blockchain ยิ่งนัก ลงทุนปีกค้นคว้ากับวิจัยกว่า 1,000 กล้อนเหรียญฯ กับจัดตั้งขึ้นศูนย์การศึกษาค้นคว้าแห่งสิงคโปร์เพื่อร่วมจัดการกับธนาคารชนชาติแห่งนั้น และหนึ่งที่บริการคือจับ Blockchain มาปฏิวัติโมเดลสิ่งของการจัดการให้คำปฏิญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าการเงินการธนาคาร หลักแหล่ง : IBM NewsIBMMUFGFinTechBlockchainSmart Contract