ธนาคารแห่งประเทศไทยเล่าแนวทางการสร้างการทำงานของธนาคารพาณิชย์กับ Fintech

แห่งธุรกิจ Money Expo 2016 สถานที่จ้าขึ้นไปมุขเธอทองคำ จิบปีติ รองผู้ว่าการ ข้างความมั่นคงสถาบันการเงิน ธนาคารชาติ ได้เผยถึงแนวธุรกิจร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์และ Fintech ซึ่งครอบครองข่าวสารสถานที่น่าดึงดูดดำรงฐานะอย่างลงมา เลยเปล่าคลาดที่จะนำมาเกื้อกูลกันที่นี่เหมือนเคย ภายหลังที่มุขธนาคารชาติเผยแผนเจริญระเบียบสถาบันการเงิน ระยะแห่ง 3 (2559 -2563) อันมี 1) การจรรโลงการใช้บริการทางการเงินด้วยกันการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับเพิ่มประสิทธิภาพสรรพสิ่งระเบียบ (Digitization & Efficiency) 2) เชื่อมต่อการค้าขายการลงทุนในที่ภาค (Regionalization) 3) จรรโลงงานเข้าถึงบริการทางการเงิน (Access) 4) ปรับปรุงส่วนประกอบพื้นฐานทางการเงิน (Enablers) โดยแผนดังกล่าวจำกัดแนวคิดหรือที่ปรึกษา 4 หลัก ถือเอาว่า ประกวดได้มา, เข้าถึง, เชื่อมโยง กับยั่งยืนจรแล้วตรงนั้น ในกิจธุระ Money Expo เจ้าเอ็งทองคำยังแชร์ถึงแบบแนวทางแนวทางงานก่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กับดัก Fintech ไว้ได้มาประการน่ารู้ อันมี 1) In-house Development งานจัดตั้งคณะทำงานวิจัยและพัฒนา R&D Lab ภายใน เพื่อเจริญบริการใหม่ๆ ซูบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคแห่งปรับเปลี่ยนไปในที่ปัจจุบันนี้ สถานที่อะไหนๆ ก็ Transform ไปสู่ยุคดิจิทัล สำเร็จปรับปรุง Digital Banking ในแบงค์ 2) นำร์เนอร์ร่วมกันกับดักกองกลางด้านเทคโนโลยี เสร็จจับมือสมรู้ร่วมคิดระหว่างธนาคารกับผู้ชำนาญพิเศษปีกเทคโนโลยีโดยตรง ชนิดกรณีที่น่าดึงดูดอาทิเช่น บริษัท Kakao แห่งหลายคนรู้จักกันในชื่อผู้พัฒนาแชตอ่อนแมลงปอเผา Kakaotalk ประสานมือสมรู้ร่วมคิดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อสุราโค่งประการ KT โหมโรง Internet-only Bank แห่งเริ่มแรกในประเทศเกาหลี ให้บริการถอนเงิน ยืม ด้วยกันเครดิตการ์ดเปลี่ยนมุขออนไลน์เรือแพลตฟอร์มประการข้างเดียว ซึ่งก็จับมือสมรู้ร่วมคิดกับดัก KB Kookmin Bank ด้วยกัน Korea Investment Holding ซึ่งมีความรู้ข้างล่าผลิตผลการเงินการธนาคารมารวมอีกด้วย 3) ให้ทุนแห่ง Fintech Startup ร่างกายแบงค์เองมีความรู้ทักษะแห่งข้างธุรกิจนี้ต่อหน้า บวกกับดักเนื้อความเชี่ยวชาญปีกเทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งของช้า Fintech ก็สามารถจับมือสมรู้ร่วมคิดในการพักลมาผลิตภัณฑ์นวชาตๆ ของธนาคารคว้า หรือจะเสร็จลงทุนเปลี่ยนทาง Venture Capital สถานที่มีความรู้ความตระหนักแห่งหนทางการก้าวหน้าของ Startup 4) งานสงเคราะห์ Startup Community ปะปนกัน ประกอบด้วยตั้งแต่การให้รางวัลการสนับสนุน งานสงเคราะห์งานจัดงานกระยาเลย ที่ทั่วนักลงทุน Startup แบงค์สมรรถรวมแลกเปลี่ยนจุดยืนห้ามได้ ดังที่ต่างทิศ ธนาคารพาณิชย์ กับ Fintech เองก็ประกอบด้วยข้อเด่น และข้อด้อยในเนื้อตัว การมือถือหัตถ์ร่วมกัน จักช่วยกันผลักดัน ให้สาวก้าวจากไปห่างอีกชั้นได้อย่างครบถ้วน NewsBOTFinTechThailandGovernmentBank of Thailand