ธนาคารแห่งประเทศไทยประสานมือประเทศสิงคโปร์รวมเจริญ Fintech

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ประสานมือธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ร่วมเซ็นในที่ความตกลงรวมหัวข้าง FinTech ด้วยกันจดหมายความตระหนักสองฝ่ายกล่าวถึงการกำกับดูแล สถาบันการเงิน ระหว่างธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารชาติ พอวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ด้วยกันธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์(MAS) คว้า รวมเซ็นที่การตกลงสมคบคิดปีก FinTech และจดหมายความตระหนักสองฝ่ายว่าด้วยการควบคุมสอดส่องสถาบัน การคลังฉบับซ่อม ณระหว่างการประชุมทวิภาคีระหว่างทั้งคู่ธนาคารกลาง ซึ่งจัดขึ้นทุกทีทั้งปวงหญิบปี เพราะว่าณปีนี้ธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ การตกลงรวมหัวข้าง FinTech จำนงแบ่งออกก่อกำเนิดการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินของไทยกับสิงคโปร์ รวมไปถึงถิ่นอาเซียนมอบสะอาดเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมมอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยกัน MAS แบ่งปันข้อมูลแห่งเกี่ยวกับแนวโน้มสรรพสิ่งตลาด ก่อกำเนิดใหม่กับประสิทธิผลสรรพสิ่งการควบคุมดูแลทาบหลักเกณฑ์ที่ยุคปัจจุบัน อีกทั้งเอื้อเฟื้อความร่วมมือระหว่าง บริษัท FinTech แห่งหนดำรงฐานะญิบขายกักคุม การตกลงระบิตรงนี้แสดงถึงเจตจำนงของธนาคารกลางทั้งสองในที่การสมคบคิด ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวพันแผนนวัตกรรม โดยเฉพาะการให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดน ณซีกสิ่งของบันทึกความตระหนักกล่าวถึงการดูแลดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งแก้ไขจากฉบับเริ่มแรกสถานที่คว้า ลงลายมือชื่อครั้นพรรษา 2549 ได้ผลกะทัดรัดความร่วมมือในที่การรักษากับเสริมสร้างความแข็งแรงขมังสิ่งของหมู่สถาบัน การเงินของทั้งคู่ด้าว ซึ่งบันทึกความประจักษ์แจ้งระบิซ่อมตรงนี้แสดงถึงความมุ่งหมายสรรพสิ่งธนาคารกลางทั้งสองที่การยกสถานภาพความร่วมแรงร่วมใจ ทั้งปีกการแลกผลัดกันประกาศ การพินิจจ่ายใบอนุญาต (licensing) งานตรวจ สถาบันการเงิน งานตั้งขึ้น supervisory colleges และการจัดการสั่งการสถาบันการเงินในที่ภาวะวิกฤติร่วมมือ วิรไท ดั้งจมูกตำหนิติเตียนประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การทำสัญญาในที่เอกสารชไมฉบับครอบครองอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ในที่การยกฐานะความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางทั้งสองณปีกการดูแลสถาบันการเงินด้วยกัน FinTech เพื่อ เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน กับเอื้อเฟื้อการพัฒนาชนิดจีรังสิ่งของถิ่นท่ามกลางความผันผวนกับ การเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือที่การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินจักเอาใจช่วยจรรโลง การเข้าถึงและยกระดับบริการทางการเงินณภูเขาไม่พื้นที่” ด้าน Ravi Menon ผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์กล่าวว่า “ธนาคารชาติด้วยกันธนาคารกลาง สิงคโปร์ เป็นผู้ส่งเสริมในที่การรักษากับเสริมสร้างเสถียรภาพกระบิลการเงินลงมาประการยาวนาน ยิ่งไปกว่านี้ แบงค์ กลางๆทั้งสองสถานที่อีกทั้งมีเป้าหมายเข้ากันที่การพัฒนาของใหม่ทางการเงินเพื่อสนองตอบท้องตลาดณถิ่น ซึ่งการตกลงชไมระบิลดำรงฐานะส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน อีกทั้งอีกทั้งแสดงถึงความสำนึกถึงจังหวะกับการเสี่ยงแห่งหน มีขึ้นขนมจากการให้บริการทางการเงินข้ามแดนอีกด้วย” หัวนอนปลายตีน ธนาคารแห่งประเทศไทย NewsMASmouFinTechิbotแหลมทองจับมือประเทศสิงคโปร์ธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์ธนาคารชาติ