ธนาคารนครเทพยดาและหมวดผู้ส่งเสริม R3 จัดงาน Meetup เพื่อที่จะนักเจริญ Blockchain เอื้อเฟื้อความก้าวหน้าระบบนิเวศทางการเงินไทยอีกด้วยเทคโนโลยี Distributed Ledger

แบงค์นครเทพยดาร่วมกับ R3 ผู้พัฒนาเทคโนโลยีกับซอฟท์แวร์ข้างการคลังที่อนาคตขนาดใหญ่ จัดงานเพราะว่านักเจริญ Blockchain เพื่อขยายด้วยกันเคลื่อนระบบนิเวศทางเทคโนโลยีในประเทศไทย เพราะว่าตั้งหน้าสงเคราะห์แบ่งออกมากเจริญสร้างแอปพลิเคชันเช่นกันแพลตฟอร์ม Corda ซึ่งเป็นเป็นเรือแพลตฟอร์มสถานที่ R3 ปรับปรุงขึ้นพร้อมด้วยเทคโนโลยี Blockchain ตลอดยังนับเป็นครั้งแรกสิ่งของการจัดงานดังกล่าวขึ้นไปในประเทศแหลมทอง แห่ง ธนาคารเมืองหลวงเทพยดา สนญ. สีลม นายจรัมพร โชติกมั่นคง กรรมาธิการจัดการ ธนาคารเมืองหลวงเทพยดา จำกัด (หมู่ชน) เปิดเผยว่า แบงค์มีความยินดีที่ได้บอกรับเป็นสมาชิก R3 หนุ่มแต่ต้น การมีส่วนร่วมแห่งหมวดผู้ช่วยเหลือ R3 ตรงนี้เป็นเหตุให้ดิฉันได้ได้โอกาสทำร่วมกับแบงค์ยอดเยี่ยมหลายที่สิ่งของโลก เพื่อทำความเข้าใจในการพาเทคโนโลยี Distributed Ledger (DLT) ลงมาใช้กับบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นเยี่ยมแห่งความมุ่งมั่นสิ่งของแบงค์ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสนับสนุนบริการทางการเงินเพื่อซูบโจทย์ความปรารถนาสรรพสิ่งผู้ใช้ “ดิฉันยินดีที่จะรวมตัวกับดักคนอื่นๆ สิ่งของ R3 ในประเทศไทย เพื่อริเริ่มตั้งขึ้นกลุ่มแนวร่วมที่จะเอาใจช่วยสร้างเสริมส่วนประกอบพื้นฐานทางการเงินปันออกกับไทย จรดยุคแล้วเพราะด้วยการช่วยกันแห่งงานรวมหัวอย่างดึงขึ้นกว้าง” ด้าน หัวหน้าเอียน กาย กิลกราบลาร์ด ผู้ช่วยผู้สั่งการโย่ง แบงค์เมืองใหญ่เทพดา จำกัด (กลุ่มคน) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างแบงค์กับ R3 ทำเอาฉันคว้ามองเห็นถึงคุณลักษณะสรรพสิ่งเทคโนโลยี DLT ในที่สถานการณ์แน่ๆในต่างๆนาๆมิติ อีกตลอดยังสำเร็จรวมหัวกับดักธนาคารอื่นๆ แห่งการพัฒนาความรู้ความประจักษ์แจ้งสมรู้ร่วมคิดอีกด้วย แห่งตอนนี้ อิฉันความแข็งแรงสมรู้ร่วมคิดกักคุมอย่างเต็มที่ในมากมายแผนและงานเพิ่มขึ้นความสามารถแยกออกกับบุคลากร ซึ่งจะเอาใจช่วยเอื้อเฟื้อความคิดเห็นของแบงค์ที่ต้องการให้บริการลูกค้าละเอียดลออเช่นกันเทคโนโลยีล่าสุด แบงค์ถือใจว่าความร่วมกันกันที่เกิดจากงานรวมกลุ่มผู้ช่วยเหลือ R3 จะสนับสนุนรีบแยกออกก่อเกิดความเจริญรุ่งเรือง และก่อสร้างแนวทางในงานกระทำงานแห่งยุ่งเกี่ยวกับเป็นประโยชน์อายุมากผู้ซื้อต่อไป คาร์ล เวกเนอร์ กรรมการผู้จัดการด้วยกันหัวโจกประจำการเขตทวีปเอเชีย บริษัท R3 กล่าวว่า เทคโนโลยี Blockchain มีสิทธิ์ความสนใจสมบูรณ์ขนมจากทั่วโลก รวมทั้งแหลมทอง ซึ่งแพลตฟอร์ม Corda ปฏิรูปขึ้นภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของเครือข่ายแนวร่วม ที่ประกอบจากไปอีกด้วย สถาบันการเงิน องค์การควบคุมสอดส่อง ยุ่งการค้าขาย บริษัทแห่งให้บริการเจาะจงด้าน และหุ้นส่วนปีกเทคโนโลยี เพื่อที่จะนำไปใช้จาก Blockchain ในที่การกำราบกับดักโจทย์ด้วยกันความท้าสิ่งของงาน “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คว้าร่วมกันกับแบงค์เมืองหลวงเทพดา ซึ่งครอบครองแนวร่วมในประเทศประเทศไทย ในงานจัดงาน Blockchain Developers’ Meetup ในประเทศไทยเป็นครั้งแต่ต้น” เพราะแพลตแบบฟอร์ม Blockchain สรรพสิ่ง R3 หรือไม่ก็ Corda แพลตฟอร์มตรงนี้ก่อสร้างขึ้นลงมาเพื่อที่จะงานสร้างกิจธุระโดยเฉพาะอย่างยิ่ง และสนับสนุนแยกออกองค์กรสามารถก่อข้อตกลงรวมหัวแห่งถูกกฎหมายเพราะชดใช้เทคโนโลยี DLT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสถานที่ไม่ต้องประกอบด้วยศูนย์รวมข่าวกลางๆ กับเหล่าข้อมูลธุรกรรมจักขจายจากไปแยกออกทั้งหมดสถานที่พัวพันมีกรรมสิทธิ์รู้ด้วยกันโดยทันที ซึ่งสมรรถใช้ในที่งานสืบสวนความเที่ยงตรงสิ่งของสัญญา รวมทั้งธุรกรรมการคลัง R3 เป็นหุ้นส่วนผู้พัฒนาเทคโนโลยีกับซอฟท์แวร์ด้านการคลังที่อนาคต ทำร่วมกับระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่กอปรจากไปพร้อมด้วยสมาชิกยิ่งกว่า 200 ราย และผู้ส่งเสริมในที่หลากหลายอุตสาหกรรมขนมจากตลอดภาครัฐกับเอกชน ในที่การพัฒนา Corda ซึ่งดำรงฐานะเรือแพลตแบบฟอร์ม open-source blockchain ด้วยกัน Corda Enterprise ซึ่งดำรงฐานะเวอร์ชันเพราะว่าหน่วยงาน ธนาคารนครเทพดายอดเยี่ยมแห่งขารุ่นเริ่มแรกสรรพสิ่ง R3 และเป็นสมาชิกรายเริ่มแรกขนมจากแหลมทอง สถานที่ร่วมกับ R3 ครั้น 2 ชันษาเดิม./ เกี่ยวพันธนาคารเมืองหลวงเทวะ ธนาคารนครเทพดาเป็นเลิศในแบงค์ยอดเยี่ยมในที่ถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วยค่าสรรพสิ่งเงินทองรวมโดยประมาณ 95,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน ดวงจันทร์มิถุนายน 2561 เพราะครอบครองเท้าหน้าด้านแบงค์เพื่อที่จะลูกค้ารายใหญ่ด้วยกันผู้ใช้งาน อีกรวมหมดอีกต่างหากมีโคนลูกค้ากว้างขวางในที่ตลาดลูกค้าคนพร้อมด้วยจำนวนผู้ซื้อกว่า 16 โล้นบัญชี ด้วยกันมีข่ายงานสำนักงานสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกระทั่ง 1,100 แห่ง ยุคปัจจุบัน ธนาคารนครเทพยดามีวงจรข่ายในต่างชาติ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 อาณาเขตเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสาขา 16 แห่งในที่ 9 ด้าวอาเซียน เกี่ยว R3 R3 ครอบครองบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หน่วยงานขนาดใหญ่ ทำร่วมกับระบบนิเวศขนาดใหญ่สถานที่ประกอบไปพร้อมด้วยสมาชิกยิ่งกว่า 200 ราย ด้วยกันผู้ช่วยเหลือแห่งหลากหลายอุตสาหกรรมขนมจากทั่วภาครัฐและเอกชน ในที่การพัฒนา Corda ซึ่งเป็นเรือแพลตแบบฟอร์ม open-source blockchain กับ Corda Enterprise ซึ่งครอบครองเวอร์ชันยาเรือเพราะว่าองค์กร R3 ประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกระทั่ง 180 คนใน 13 ประเทศทั่วโลก กับคณะทำงานเอื้อเฟื้ออีกกระทั่ง 2,000 คนขนมจากผู้เชี่ยวชาญปีกเทคโนโลยี การคลังและกฎหมาย อีกด้วยเงินลงทุนสนับสนุนราคากระทั่ง 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐขนมจากกว่า 45 บริษัท ณ เวลานี้เรือแพลตฟอร์ม Corda ได้ไม่ผิดใช้ประโยชน์แห่งหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่บริการทางการเงิน จรจนกระทั่งด้านพลานามัย การคมนาคมทางทะเล รับรอง เป็นอาทิ แพลตฟอร์มตรงนี้บันทึก บริหาร กับจัดการข้อตกลงทางการเงินของหน่วยงานแห่งแนวทางสถานที่สอดคล้องกันประการพอดีกับหญิบซื้อขาย กับทำเอาการขายในพื้นโลกประกอบด้วยความสะดวกสบายเนื้อตัวมากขึ้นมากยิ่งขึ้น PR NewsR3BBLBlockchainBangkok Bank

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/Gon_Byenior_(22).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/Gon_Byenior_(24).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/Pichet_Itngam8.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg