ธนาคารชาติเผยความคืบหน้าโครงการแหล่งที่อยู่ในที่ Regulatory Sandbox ตลอด Biometrics , Blockchain , Machine Learning

แห่งช่วงชันษา 2017 -ปัจจุบัน โครงการที่อยู่ในที่ Regulatory Sandbox สิ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย ชนิด Standardized QR Code ตกลงจาก Sandbox ด้วยกันมีการนำลงมาใช้งานอย่างแพร่หลายจนกระทั่งเวลานี้ ล่าสุดธนาคารชาติคว้าบอกความคืบหน้าส่งเสริม แห่ง 5 แผนการที่อีกทั้งสิงสู่ที่ Sandbox ได้แก่ Standardized QR Code , Biometrics , Blockchain , Machine Learning ,Standardized API โครงการที่ Regulatory Sandbox Standardized QR Code งานชำระเงินพร้อมด้วยมาตรฐาน Thai QR Code 19 แผน ซึ่งโดยมากออกจาก Sandbox แล้ว ประกอบด้วยแทบการใช้ Credit/Debit Card สิ่งของสถาบันการเงิน 4 สถานที่สถานที่ยังอยู่ในที่ Sandbox Biometrics ครอบครองที่สนใจกันมากเพราะว่าการใช้คืน Ficial Recognition แห่งกระบวนการ KYC ด้วยกันการรับรองตัวเช่นกัน Iris Recognition โดย Facial Recognition ลงความว่าเทคโนโลยีที่ใช้ที่การเจาะจงและทดลองตัว คน โดยการเปรียบเปรียบ pattern สิ่งของเค้าหน้าคนกับดักรูปภาพเค้าหน้า ที่ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น บัตรประชาชน พาสปอร์ต เพราะสถาบันการเงิน 10 แห่ง ถิ่นที่อยู่แห่ง Sandbox วางแผนจักใช้คืนเทคโนโลยีนี้สแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกับดักผู้ซื้อหลักแหล่งเปิดบัญชี โดยคาดการณ์ตวาดไม่พ้นไตรมาส 2 ชันษานี้ จะประกอบด้วยงานทยอยใช้เทคโนโลยีการสืบค้นตัวตนบุคคลเช่นกันหน้า ( Facial Recognition KYC ) แห่งการเปิดบัญชีแบงค์ Blockchain ที่ส่วนสรรพสิ่งเทคโนโลยี Blockchain มีการนำลงมาใช้งานข้างการสั่งการหนังสือค้ำประกัน (LG) ประกอบด้วยผู้ร่วมทดสอบดำรงฐานะสถาบันการเงิน 8 แห่ง การทำงาน รสก. 7 สถานที่ เพราะว่าตัวอย่างเช่น ธนาคารกสิกรแหลมทอง ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งมีการใช้คืนเทคโนโลยี Blockchain แห่งการแดงสินทรัพย์ระหว่างประเทศถิ่นที่อยู่ในที่ Sandbox อีก 3 แผน Machine Learning เป็นเรื่องสรรพสิ่ง Alternative Credit Scoring/Info. based Lending หรือไม่ก็เทคโนโลยีแห่งใช้การพินิจพิจารณางานให้สินเชื่อโดยใช้ข่าวแนวทางนวชาต ซึ่งขณะนี้มีแผนโดด ลงความว่าแผนการสินเชื่อชนนีมณีศรีออนไลน์ ของกองกลาง SCB Abacus Standardized API API แลกเปลี่ยน ข่าวสารระหว่าง ธพ. กับ FinTech firm มีสถาบันการเงินทดสอบอยู่ 1 ที่ NewsBOTRegulatory SandboxBOT Regulatory Sandbox

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg