ธนาคารกรุงไทยเฉลิมฉลอง 53 ปี บอกเล็กปฯ NEXT ถก 5 ฟีพบปะร์นวชาต Smart AI กับเปิดบัญชีออนไลน์

อ่อนปฯ กรุงไทย NEXT ยอดใช้งาน 500 ล้านตารางกับลูกค้าสูงถึง 5 ล้านมนุช ในที่ 5 พระจันทร์ พร้อมรับแผนการ Digital Economy กับ National e-Payment ตระเตรียมไส 5 ฟีเผชิญร์ใหม่ ในที่เล็กปฯ หลังจากธนาคารกรุงไทยได้มาจัดงานเฉลิมฉลองอธิคม แอปกำลังพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT 5 ดวงเดือน 5 ล้านผู้ใช้งาน 500 ล้านหมายกำหนดการ ครบถ้วนเริ่ม 5 ฟีพบเห็นร์นวชาต รวมทั้งจัดกิจกรรมตลาดนัดสิ้นไร้เงินสด กรุงไทย NEXT Fair เพราะว่ามี ดร.เอกนิติ กฎหมายโทษทัณฑ์ประแสงสว่างศ ประธานกรรมการ ติดไฟที่ผยง ธนูีวที่ิช เอ็มดีใหญ่ อีกด้วย เจ้าเอ็งในที่เดชะน์ คูกิไม่ยะ พรีเซ็นเตอร์ เล็กปฯ กรุงไทย NEXT ร่วมถก งาน ในที่ อาคารสำนักงานเทอะทะ ดร.ดีเลิศกฎปฏิบัติ นิติโทษทัณฑ์ประรัศมีศ กล่าวว่า ทั่วยุค 53 ชันษาที่ผ่านมา ที่ชั้นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ด้วยกันครอบครองที่พึ่งของเศรษฐกิจชนชาติ ธนาคารคว้ามีส่วนร่วมในที่การดุนแผนการประธานสรรพสิ่งประเทศ การพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบงานวางเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนสนองตอบแผนการ Digital Economy กับ National e-Payment สรรพสิ่งภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อดูแลกลางเมืองที่ระดับฐานรากแบ่งออกเข้าถึงบริการทางการเงินชนิดทั่วกัน นอกจากนี้ อีกต่างหากให้ความสำคัญกับงานก้าวหน้าสถานที่จิรัง งานสอดส่องทั้งหมดอาณาเขตส่วนประการเท่าเทียมและยุติธรรม แหมะหมู่การปกครองสั่งการภายใต้ริมการควบคุมสอดส่องกิจการสถานที่ดี โปร่งใส ตั้งใจจริยธรรม เน้นงานก่อสร้างคุณธรรมภายในองค์กร รวมทั้งคัดค้านการฉ้อฉลกินสินบนทุกแนวทาง ตามหลักทฤษฎี Zero Tolerance เป็นพิเศษงานสร้างจิตสำนึกบุคลากรจ่ายเชื่อถือในความประพฤติกิจธุระเช่นกันความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ บริการผู้ใช้เพราะ ยึดหลัก Market Conduct มอบข้อมูลผู้ซื้อแห่งครบถ้วนและแน่นอน หมายรวมยกระดับ 3 Lines of Defense เพราะว่าเชื่อมั่นบริหารเป็นหน่วยงานกรุงไทยศีลธรรม ยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นริมประธานในวัตรกิจธุระ จะเป็นเหตุให้ผู้ใช้และกลางเมืองก่อเกิดความมั่นใจ จ่ายความเชื่อมั่น ซึ่งจักเอาใจช่วยจ่ายแบงค์สามารถพิทักษ์และคลายฐานผู้ใช้จรได้อย่างมากมายด้วยกันแข็งแรง เพิ่มจังหวะที่การคลายกกผู้ใช้หมวดใหม่แห่งมีประสิทธิภาพ เจริญชนิดแข็งแกร่งและประกอบด้วยความคงตัว เป็นธนาคารชั้นนำของด้าวถัดไป ด้าน ลุกที่ผยง ศรีวในที่ิช ประเจิดประเจ้อดุ ทุก 5 ดวงจันทร์ที่ผ่านมา หลังโหมโรง กรุงไทย NEXT มีอยู่ตวาด ประกอบด้วยจอมผู้ใช้งานถึง 5 ล้านยูสเซอร์ กับมียอดธุรกรรมรุ่งเรืองกว่า 500 ล้านคราว ด้วยกันธนาคารอีกทั้งคืบหน้าเชื่อมต่อไปไปสู่ผู้ซื้อที่ทุกกลุ่ม ทั้งปวงสาขาภารกิจ ทุกทุกถิ่น แบ่งออกสมรรถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เปลี่ยน กรุงไทย NEXT สถานที่ใช้ง่าย ง่าย เสถียร กับมีเครือข่ายการทำธุรกรรมการคลังตลอดแรงกล้าในประเทศ ธนาคารได้ลงพื้นที่ทํากิจกรรมทางราชการท้องตลาดชนิดเข้มข้นด้วยกันไม่ว่างเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและธรรมเนียมอันดีของท้องถิ่น กับที่โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ชันษา เพื่อที่จะขับเคลื่อนแบงค์สู่งานดำรงฐานะ Invisible Banking อย่างครบถ้วน และสร้างการปรากฏกรุงไทย NEXT สู่อนาคตกาล ธนาคารได้ปฏิรูป 5 ฟีเผชิญร์นวชาต เนื่องด้วย กรุงไทย NEXT ได้แก่ บริการถอนเงินเปล่าใช้คืนบัตร เปลี่ยนสิ่งของเอทีเอ็มกรุงไทยกว่า 8,800 สิ่งทั่วราชอาณาจักร เปิดบัญชีออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ เปล่าเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี บริการสืบสวนเครดิตบูโตออนไลน์ พร้อมด้วยตัวเอง ทั้งวันทั้งคืน Krungthai Connext รู้ทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่าน LINE ลงสมัครง่าย หมดค่าใช้สอย สมาร์ท AI ระบบอัจฉริยะแห่งรู้ใจ แนะนำตัวรายการธุรกรรมแห่งประธาน พร้อมโปรโมชั่นยอดเยี่ยมเฉพาะผู้ใช้งานแต่ละแก คุณในเดโชน์ แอ่งกิมิยะ พรีเซ็นเตอร์ กรุงไทย NEXT เสนอตบท้ายตวาด ตะขอเชิญชวนประชาชนร่วมแตะต้อง 5 ฟีเจอร์ใหม่สรรพสิ่งกรุงไทย NEXT ที่ใช้งานง่าย คล่อง ว่อง ปึกแผ่น กับซูบโจทย์ไลฟ์สไตล์งานทำธุรกรรมทางการเงินของคนระยะเวลาดิจิทัล โดยที่ผ่านมาได้มาได้โอกาสลงพื้นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกับแบงค์กรุงไทยในที่จังหวัดปะปนกัน รู้ประทับใจยิ่งนักสถานที่ประชาชนในภาคกระยาเลย มีโอกาสใช้คืนบริการกรุงไทย NEXT เป็นเหตุให้ชีพครบถ้วนเล็กปฝ่ายเดียวอยู่ กับปีติยินดีสถานที่ดำรงฐานะส่วนหนึ่งส่วนใดในงานร่วมสนับสนุนด้าวจ่ายก้าวไปสู่เข้าผู้เข้าคนไร้เงินสดอย่างแท้จริง PR Newsกรุงไทย NEXTธนาคารกรุงไทย

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/กรุงไทย.jpg