ธนาคารกรุงไทยนำ Fintech เชื่อมโยง 5 Ecosystems ยกสถานภาพงานให้บริการแบบครบวงจร

แบงค์กรุงไทย จับเทคโนโลยีทางการเงินแห่งนำสมัย เชื่อมกับ 5 Ecosystems หลักเขตของธนาคาร ตัวอย่างเช่น กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ หมวดการวางเงิน พวกพลานามัยและการดำรงนางพยาบาล พวกสถาบันอุดมศึกษากับการเล่าเรียน และหมวดกบิลขนส่งมวลชน เพื่อยกระดับการให้บริการฉบับร่างครบวงจร ภายใต้ยุทธศาสตร์ดิจิทัล Invisible Banking เจ้าเอ็งสาวงาม ศิรประแสงสว่าง เลขานุการเอ็มดีใหญ่อาวุโส สายงานเล่ห์เหลี่ยมด้วยกันผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในที่กิจธุระ Bangkok Fintech Fair 2019 ซึ่งจัดโดยธนาคารชาติ ธนาคารกรุงไทยคว้านำเสนอเทคโนโลยีทางการเงินสถานที่ล้ำสมัย มาเจริญบริการสถานที่สนับสนุน 5 Ecosystems หลักสรรพสิ่งธนาคาร ซึ่งมี หมวดองค์การภาครัฐบาล กลุ่มการวางเงิน หมวดสุขภาพกับการดำรงพยาบาล พวกสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันการเล่าเรียน และกลุ่มระเบียบขนส่งมวลชน อันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งการพัฒนาของใหม่ทางการเงิน เพื่อที่จะยกสถานภาพการให้บริการฉบับร่างครบวงจร ติดตามที่มีความสำคัญในการรบดิจิทัล แห่งมุ่งไปสู่งานเป็น Invisible Banking หรือธุรกรรมแห่งลมฟ้าอากาศที่ส่วนตัวกับเดินจรกับดักลูกค้าทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา พวกองค์การภาครัฐบาล แบงค์ได้จับเทคโนโลยี Face Authentication ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์หน้ายืนยันตัวตนสรรพสิ่งผู้ใช้ เพราะว่านำรูป มาใช้กับแอปกำลังิเคชั่นถุงใส่เงินมวลชนรัฐ ในที่การประกันตัวสิ่งของลูกค้าบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ เพื่อจะการวางเงินสรรพสิ่งห้างร้านธุชกลางเวหามวลชนแว่นแคว้น และเตรียมนำหมู่ Face Authentication มาใช้ในการสร้างธุรกรรมทางการเงินเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้นว่า งานเปิดบัญชีผ่านอ่อนปกำลังิเคชั่น กรุงไทย NEXT ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์และรับรองตัวตนร่าง Colour Reflection-based Liveness Detection สามารถป้องกันการปลอมเนรมิตเพราะใช้คืนรูปถ่ายด้วยกันวีดีโอ กลุ่มการจ่ายเงิน แบงค์คว้าปรับปรุง เล็กปกองพลิเคชั่น เป๋าไถ้ รองรับงานจับจ่ายใช้สอยเงินตราอีกด้วย QR ด้วยกัน เล็กปกำลังิเคชั่น ถุงเงินประชากรรัฐ แห่งดีไซน์ลงมาเพื่ออำนวยความสะดวกในที่การขายสินค้าระหว่างร้านค้ากับดักผู้สรุปบัตรสวัสดิการสถานที่บ้านเมือง เพื่อเพิ่มขึ้นความรวดเร็วด้วยกันทั่วถึง พวกพลานามัยด้วยกันการรักษานางพยาบาล ธนาคารได้ติดตั้ง Self-Payment Machine คือว่าทู่ Kiosk คลังเก็บของรวมเล่มฐานข้อมูลสิ่งของผู้ป่วย แห่งโรงพยาบาล โดยสามารถใช้บริการได้อีกด้วยตัวเอง ตั้งแต่ระเบียบงานจองคิว วิเคราะห์สิทธิ์การรักษาพยาบาลการ วางเงิน งานออกลูกใบรับเงิน กับการละครเอาท์พุตงานชำระเงิน รวมถึงพัฒนา Self-Payment Service ตลอดจนเจริญระเบียบเชื่อมต่อประกาศด้านการยอมรับชำระระหว่างโรงหมอและธนาคาร เปลี่ยนกระบิล Krungthai Corporate Online พวกวิทยาลัยด้วยกันการเรียน ธนาคารจับ เล็กปกำลังพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งดำรงฐานะเสมือนกระเป๋ารถเมล์ทรัพย์สินมาเพิ่มช่องทางณการตรวจจอมจำกัดจ่าย ยอดค้างชำระรายละเอียดการกู้ยืมขอยืม และลบล้าง กยศ. และภายหน้าจะรองรับกระเป๋ารถทรัพย์สินอื่นๆ สิ่งของภาครัฐ โดยสามารถใช้งาน หน้าสั้นกรอกจ่าย เหนาะๆ ซูบปัญหาไลฟ์สไตล์ทางการเงิน กลุ่มระบบขนส่งมวลชน ธนาคารได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนเมืองใหญ่เทพดา (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ) พัฒนาระบบงานจ่ายเงินต้นฉบับสิ้นไร้เงินสด (Cashless Payment) นำร่องตั้ง QR Code กับเครื่องอ่านบัตรต้นร่างด้าม (Handheld) รถประจำทางปรับอากาศ ล่า 510 ปริมาณ 40 คัน รับชำระค่าเดินทางอีกด้วย QR Code บัตรเครดิต ตั๋วมากหลายบิต ด้วยกันตั๋วรถเมล์ รวมถึงติดตั้งกระบิลตั๋วขึ้นรถอิเล็กทรอนิกส์ (E Ticket) ณรถเมล์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ อีกปริมาณ 3,000 คัน รองผู้บริโภคบัตรสวัสดิการแห่งประเทศ และเตรียมเกี่ยวโยงกระบิลบัตรขึ้นรถร่วม (Common Ticket) กับระบบการขนย้ายสาธารณะประเภทอื่นๆ PR NewsFinTechแบงค์กรุงไทยBangkok Fintech Fair 2019

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/Krungthai-prayoung-200×300.jpg