ธนาคารกรุงศรีข้อมูลทดลองการชะโอนทรัพย์สินบนบาน Blockchain สรรพสิ่ง RippleNet จากแหลมทองไปประเทศสิงคโปร์

แบงค์กรุงศรี ประกาศแข่งขันการสยุมพรสินทรัพย์บนบานศาลกล่าว Enterprise Blockchain Solution ชนิด RippleNet ระหว่างบัญชีของกองกลางในเครือ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ณไทยกับสิงคโปร์ ภายใต้ Regulatory Sandbox สิ่งของ ธปท. ถือเอาเป็นครั้งแรกแห่งหนกองกลางประเทศญี่ปุ่นชดใช้ระเบียบงานโอนทรัพย์สมบัติข้ามชาติสิ่งของ RippleNet มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น, MUFG Bank, แบงค์กรุงศรีอยุธยา ขีดคั่น (มวลชน) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กลุ่ม (MUFG) ด้วยกัน แบงค์สแตนดาร์ดชาร์เโคนร์ด (Standard Chartered) ประเทศสิงคโปร์ ข่าวความร่วมแรงร่วมใจในที่งานเริ่มลองเชิงงานสยุมพรเงินตราระหว่างชาติ “มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น MUFG Bank กรุงศรี กับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์ คว้าลงมือร่วมมือเพื่อเจริญสมรรถนะการให้บริการทางการเงิน เพราะว่าการพาเทคโนโลยียุคใหม่ลงมาดัดแปลง ซึ่งการทดสอบกระบิลงานโอนทรัพย์สมบัติณคราวนี้จะครอบครองผลสรุปจำเดิมขนมจากความร่วมมือระหว่างห้าม เพื่อพัฒนาการจัดการว่าการเงินสดบนเรือแพลตแบบฟอร์มสิ่งของแต่ละแบงค์ แต่ละสกุลทรัพย์สมบัติ ณร่างเรียลไทม์” คนกลางธนาคารกรุงศรี ทูล โดยระบุว่าความสมรู้ร่วมคิดดังกล่าวประกอบด้วยขึ้นเพื่อให้งานชำระเงินข้ามชาติดำรงฐานะสถานที่สะดวกเพิ่มขึ้น อีกตลอดอีกทั้งเจริญสมรรถนะของการดำเนินการจัดการทุนทรัพย์แยกออกกับดักอาณาเขตหน่วยงานการงาน การเพิ่มสอบณตอนนี้จักสำเร็จสยุมพรทรัพย์สมบัติวงศ์สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ ระหว่างบัญชีสิ่งของหุ้นส่วนกงสี ประเทศไทย-เอ็มซี กำหนด (กงสีในเครือมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหลมทอง) สถานที่เปิดบัญชีกับดักแบงค์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ส่งเจียรอีกต่างหาก MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd. (หุ้นส่วนในเครือมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งตั้งอยู่ณสิงคโปร์) ซึ่งเปิดบัญชีกับธนาคารสแตนดาร์ดเมี่ยงร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์ แข่งขันของใหม่ดังกล่าวสิงสู่ภายใต้ Regulatory Sandbox สิ่งของธนาคารชาติ ซึ่งถือเอาเป็นครั้งแรกแห่งหนกงสีประเทศญี่ปุ่นใช้คืนหมู่การเกดสินทรัพย์ข้ามชาติสิ่งของ RippleNet ซึ่งดำรงฐานะ Enterprise Blockchain Solution ข้าง Payment ก่อนหน้าแบงค์กรุงศรีได้มาริเริ่มใช้ Ripple ตั้งแต่เมื่อจันทร์กันยายน 2560 เพราะว่าธนาคารได้ร่วมมือกับดักกงสีในที่ สปป. ลาว ณการเพิ่มสอบงานสยุมพรสินทรัพย์ระหว่างชาติ พร้อมด้วยการส่งสินทรัพย์เช่นกันวงศ์สกุลสินทรัพย์ดอลล่าร์สหรัฐจากสาขาสิ่งของแบงค์ณ สปป. ประเทศลาว ไปอีกทั้งกรุงศรี สำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ โดยสามารถตัดทอนระยะเวลาณการเกดสินทรัพย์จากเก่าแก่ที่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายวันทำการ PR NewsRippleFinTechKrungsriRippleNetBlockchainธนาคารกรุงศรีอยุธยา