ที่อยู่ิลวี่ จัดตั้งขึ้นผู้บริหารนวชาต “กัณฑ์ไพรษ์” นำกรุ๊ปยกฐานะโซลูชั่นการติดต่อสื่อสารกาลเวลาดิจิทัล

หมู่กองกลาง ที่อยู่ิลวี่ ประเทศไทย ริเริ่มตั้งขึ้นเทศมนตรีใหม่ “กัณฑ์ดงษ์ พานกาญจนาอริยะ” เป็นประธานบุคลากรว่าการ (Chief Executive) ครบถ้วนจับกองทหารติดเครื่องกลวิธีใหม่ที่จะใช้คืน 3 ปัจจัยหลัก รวมความว่า ประกาศ (Data) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเทคโนโลยี (Technology) แห่งงานคิดค้นโซลูชั่นแห่งหนธำรงประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การตลาดล้ำยุคแห่งกาลเวลาเทคโนโลยีดิจิทัลครองตลาด (Digital Disruption) ผู้เป็นใหญ่นพดล ธนูีเกียรติศักดิ์ขจร สำคัญรวม หมู่กองกลาง โอกิลวี่ แหลมทอง กล่าวว่า “ตามที่อิฉันได้มาประกาศเล่ห์เหลี่ยมแห่งการชดใช้ Dataมันสมอง Creativity. Technology เป็นขัดสนเสาแห่งการพัฒนาโซลูชั่นการสื่อสารสถานที่สนับสนุนแบ่งออกผู้ซื้อสร้างแบรนด์แห่งหนครองใจท้องตลาด และทวีความเก่งกาจแห่งการแข่งขันขององค์กร ต้องมีแม่ทัพแห่งหนมีประสบการณ์ ประกอบด้วยความสามารถสูงศักดิ์เพื่อที่จะขับเคลื่อนทีมงานแห่งประกอบด้วยความหลากปันออกสาวเท้าจรแห่งทิศทางเดียวกันคว้าชนิดเสถียร เธอกัณฑ์ไพรษ์มีประสบการณ์รอบด้านทั่วแห่งงานใช้คืน Data และเทคโนโลยีณการกลับร่างแบรนด์ยอดเยี่ยม กับการปกครอง ดิฉันเชื่อมั่นว่าความชำนาญและเรื่องเป็นตัวยงสรรพสิ่งเธอกัณฑ์ไพรษ์จะสนับสนุนแจกที่อยู่ิลวี่ประกอบด้วยความพร้อม สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานแห่งหนเป็นเลิศแบ่งออกผู้บริโภค ด้วยกันขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ความสำเร็จจำเริญเจียรอีก” อธิปกัณฑ์ไพรษ์มีประสบการณ์แห่งกิจธุระกับดักเอเจนซี่ฉลาดหมายรวมกลุ่มกงสีที่อยู่ิลวี่ ไทยลงมานานกว่า 15 พรรษา ประกอบด้วยเรื่องชำนาญและประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งข้างงานให้คำปรึกษา งานแปะเล่ห์เหลี่ยมข้างการติดต่อสื่อสาร ด้วยกันการสร้างแบรนด์แจกอายุมากกองกลางหัวกะทิอุดมแห่งหลากหลายธุรกิจ อาทิ IT การคลังการธนาคาร Retail ผลิตภัณฑ์อุปโภคเสพ อสังหาริมทรัพย์ PR NewsOgilvy