ทีแรกแห่งไทย First 5G Live Video Call เพราะว่า AIS กับ จุฬาฯ

เอไอเอสกับวิศวะ จุฬาฯ ภายใต้การอนุเคราะห์จาก กสทช. แสดงให้เห็นการใช้ VDO call บนบานเครือข่าย 5G LIVE network หรือ งานใช้คืนข่ายงานจริงๆ หนแรกในประเทศประเทศไทย รวมทั้ง แสดงให้เห็น First 5G Connected Car รถยนต์สิ้นไร้คนขับคันเริ่มแรกของไทยแห่งหนเชื่อมต่อบนบานข่ายงาน Live Network 5G ผ่านการใช้งานข่ายงาน 5G สิ่งของเอไอเอส ข้างในการงาน ‘5G ปลุกไทยแห่งหน 1 อาเซียน’ เพราะว่าประกอบด้วย รมว.กระทรวงดีอี อธิปพิเชฐ ตวาดรงคเวโรจน์ ด้วยกันประธาน กสทช. พลเอก สุกิจ ฝาดะสุนทร รวมประลอง PR News5GAISChula